Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
25.6.2022 Zdeněk Abrahámek Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
24.6.2022 Daniel Benák Polák malý (Aythya nyroca)
23.6.2022 Tomáš Kedzior Chřástal polní (Crex crex)
23.6.2022 Tomáš Kedzior Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
23.6.2022 Tomáš Kedzior Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
20.6.2022 Jan Ebr Výreček malý (Otus scops)
20.6.2022 Jan Hajzler Husa malá (Anser erythropus)
20.6.2022 Jan Hajzler Berneška bělolící (Branta leucopsis)
20.6.2022 Jan Hajzler Berneška tmavá (Branta bernicla)
20.6.2022 Jan Hajzler Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
24.6.2022 Daniel Benák Polák malý (Aythya nyroca)
22.6.2022 Tomáš Grim Albatros černobrvý (Thalassarche melanophris)
21.6.2022 Jiří Malina Buřňák šedý (Calonectris diomedea)
20.6.2022 Jan Hajzler Husa malá (Anser erythropus)
20.6.2022 Jan Hajzler Berneška tmavá (Branta bernicla)
20.6.2022 Jan Hajzler Berneška bělolící (Branta leucopsis)
20.6.2022 Jan Hajzler Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
20.6.2022 Jan Hajzler Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
20.6.2022 Jan Hajzler Jespák mořský (Calidris maritima)
20.6.2022 Jan Hajzler Racek žlutonohý (Larus fuscus)
ČR Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
25.6.2022 Jiří Šírek Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes)
25.6.2022 Jiří Šírek Křivka obecná (Loxia curvirostra)
24.6.2022 Daniel Benák Polák malý (Aythya nyroca)
24.6.2022 Daniel Benák Čáp černý (Ciconia nigra)
23.6.2022 Zdeněk Souček Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
23.6.2022 Zdeněk Souček Linduška lesní (Anthus trivialis)
23.6.2022 Tomáš Kedzior Chřástal polní (Crex crex)
23.6.2022 Tomáš Kedzior Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
23.6.2022 Tomáš Kedzior Pěvuška podhorní (Prunella collaris)
23.6.2022 Patrik Spáčil Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
WP Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
25.6.2022 Robert Javorský Rorýs šedohnědý (Apus pallidus)
25.6.2022 Robert Javorský Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis)
24.6.2022 Daniel Benák Polák malý (Aythya nyroca)
24.6.2022 Daniel Benák Čáp černý (Ciconia nigra)
23.6.2022 Zdeněk Souček Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
23.6.2022 Zdeněk Souček Linduška lesní (Anthus trivialis)
23.6.2022 Jan Ebr Moták lužní (Circus pygargus)
23.6.2022 Jan Ebr Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina)
23.6.2022 Patrik Spáčil Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides)
23.6.2022 Patrik Spáčil Pěvuška podhorní (Prunella collaris)