Marie Korbelová - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Pštros dvouprstý (Struthio camelus) Keňa 2009 15.09.2014
Husa polní (Anser fabalis) Hornborga 2014 15.09.2014
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Hornborga 2014 15.09.2014
Labuť velká (Cygnus olor) Kroměříž běžně 15.09.2014
Labuť malá (Cygnus columbianus) Hornborga 2014 15.09.2014
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Hornborga 2014 15.09.2014
Husice liščí (Tadorna tadorna) Pasohlávky 2014 15.09.2014
Kopřivka obecná (Anas strepera) Hornborga 2014 15.09.2014
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Kroměříž běžně 15.09.2014
Čírka modrá (Anas querquedula) Hornborga 2014 15.09.2014
Čírka obecná (Anas crecca) Hornborga 2014 15.09.2014
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Kroměříž 2014 15.09.2014
Hohol severní (Bucephala clangula) Hornborga 2014 15.09.2014
Morčák velký (Mergus merganser) Kroměříž 2014 15.09.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Kroměříž 15.09.2014
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Kroměříž 2014 15.09.2014
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) Keňa 2009 15.09.2014
Faeton pruhokřídlý (Phaethon lepturus) Seychely Praslin 2012 15.09.2014
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Kroměříž 2014 15.09.2014
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Tovačov 2013 15.09.2014
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Hortobágy 2013 15.09.2014
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Záhlinice 2014 15.09.2014
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 15.09.2014
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Keňa 2009 15.09.2014
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Hortobágy 15.09.2014
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Kroměříž 2013 15.09.2014
Orel královský (Aquila heliaca) Kiskunčák 2014 15.09.2014
Moták lužní (Circus pygargus) Záhlinice 2014 15.09.2014
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Hortobágy 2013 15.09.2014
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Hortobágy 2013 15.09.2014
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Kroměříž 2013 15.09.2014
Lyska černá (Fulica atra) Záhlinice 2014 15.09.2014
Jeřáb popelavý (Grus grus) 15.09.2014
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Island 2012 15.09.2014
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Řecko 2014 15.09.2014
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Kiskunčák 2014 15.09.2014
Čejka trnitá (Vanellus spinosus) Egypt 2012 15.09.2014
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Skaštice 2014 15.09.2014
Jespák písečný (Calidris alba) Strachotín 2014 15.09.2014
Jespák malý (Calidris minuta) Strachotín 2014 15.09.2014
Jespák šedý (Calidris temminckii) Strachotín 2014 15.09.2014
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Bílany 2013 15.09.2014
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Kroměříž 2014 15.09.2014
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Ivaň 2014 15.09.2014