Eliáš&Jan Vrhelovi - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 15.02.2015
Husa polní (Anser fabalis) 31.07.2016
Husa běločelá (Anser albifrons) 31.07.2016
Labuť velká (Cygnus olor) 15.02.2015
Labuť malá (Cygnus columbianus) 31.07.2016
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 31.07.2016
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 31.07.2016
Husice liščí (Tadorna tadorna) 31.07.2016
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 31.07.2016
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 31.07.2016
Čírka modrá (Spatula querquedula) 31.07.2016
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 31.07.2016
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 31.07.2016
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 31.07.2016
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 11.01.2015
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 31.07.2016
Čírka obecná (Anas crecca) 15.02.2015
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 31.07.2016
Polák velký (Aythya ferina) 15.02.2015
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 15.02.2015
Polák kaholka (Aythya marila) 31.07.2016
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 31.07.2016
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 31.07.2016
Hohol severní (Bucephala clangula) 15.02.2015
Morčák malý (Mergellus albellus) 15.02.2015
Morčák velký (Mergus merganser) 15.02.2015
Morčák prostřední (Mergus serrator) 31.07.2016
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 31.07.2016
Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) 31.07.2016
Koroptev polní (Perdix perdix) 31.07.2016
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 04.04.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 11.01.2015
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 31.07.2016
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 08.09.2019
Rorýs obecný (Apus apus) 11.01.2015
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 31.07.2016
Holub skalní/domácí (Columba livia) 11.01.2015
Holub doupňák (Columba oenas) 31.07.2016
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 11.01.2015
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 11.01.2015
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 11.01.2015
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 31.07.2016
Chřástal polní (Crex crex) 31.07.2016
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 31.07.2016
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 31.07.2016
Lyska černá (Fulica atra) 15.02.2015
Chřástal malý (Zapornia parva) 31.07.2016
Jeřáb popelavý (Grus grus) 31.07.2016
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 31.07.2016
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 31.07.2016
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 31.07.2016
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 08.09.2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 08.09.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 31.07.2016
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 08.09.2019
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Bartošovice srpen 2018 17.08.2018
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 31.07.2016
Kulík říční (Charadrius dubius) 31.07.2016
Koliha velká (Numenius arquata) 31.07.2016
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 31.07.2016
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 31.07.2016
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 31.07.2016
Jespák šedý (Calidris temminckii) Bartošovice srpen 2018 17.08.2018
Jespák obecný (Calidris alpina) 31.07.2016
Jespák malý (Calidris minuta) 31.07.2016
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 11.01.2015
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 31.07.2016
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 31.07.2016
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 31.07.2016
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 31.07.2016
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 31.07.2016
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 31.07.2016
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 31.07.2016
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 31.07.2016
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 11.01.2015
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 09.08.2016
Racek bouřní (Larus canus) 31.07.2016
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 11.01.2015
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 31.07.2016
Racek středomořský (Larus michahellis) 08.09.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 31.07.2016
Rybák obecný (Sterna hirundo) 31.07.2016
Rybák černý (Chlidonias niger) 31.07.2016
Čáp černý (Ciconia nigra) 11.01.2015
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 11.01.2015
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 11.01.2015
Kormorán chocholatý (Gulosus aristotelis) Chorvatsko,9.6.2016 22.06.2016
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 31.07.2016
Bukač velký (Botaurus stellaris) 31.07.2016
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 31.07.2016
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 31.07.2016
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 31.07.2016
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 15.02.2015
Volavka červená (Ardea purpurea) Záhlinice, 3.8.2017 04.09.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 31.07.2016
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 31.07.2016
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 31.07.2016
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 11.01.2015
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 08.09.2019
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 08.09.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.01.2015
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 11.01.2015
Moták pochop (Circus aeruginosus) 31.07.2016
Moták pilich (Circus cyaneus) 31.07.2016
Luňák červený (Milvus milvus) 31.07.2016
Luňák hnědý (Milvus migrans) 11.01.2015
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.01.2015
Káně rousná (Buteo lagopus) 31.07.2016
Káně lesní (Buteo buteo) 11.01.2015
Sýček obecný (Athene noctua) 31.07.2016
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 11.01.2015
Výreček malý (Otus scops) 11.01.2015
Kalous ušatý (Asio otus) 11.01.2015
Výr velký (Bubo bubo) 03.09.2016
Puštík obecný (Strix aluco) 31.07.2016
Puštík bělavý (Strix uralensis) 08.09.2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 11.01.2015
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 11.01.2015
Vlha pestrá (Merops apiaster) 05.08.2016
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 31.07.2016
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 08.09.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 31.07.2016
Strakapoud malý (Dryobates minor) 31.07.2016
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 11.01.2015
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 31.07.2016
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.01.2015
Žluna zelená (Picus viridis) 31.07.2016
Žluna šedá (Picus canus) 11.01.2015
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 11.01.2015
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 11.01.2015
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 31.07.2016
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 31.07.2016
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 11.01.2015
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 31.07.2016
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 11.01.2015
Straka obecná (Pica pica) 11.01.2015
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 11.01.2015
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) 11.01.2015
Kavka obecná (Coloeus monedula) 11.01.2015
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.01.2015
Vrána černá (Corvus corone) 11.01.2015
Vrána šedá (Corvus cornix) 11.01.2015
Krkavec velký (Corvus corax) 11.01.2015
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 11.01.2015
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 11.01.2015
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 11.01.2015
Sýkora babka (Poecile palustris) 11.01.2015
Sýkora lužní (Poecile montanus) 11.01.2015
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 11.01.2015
Sýkora koňadra (Parus major) 11.01.2015
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 31.07.2016
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 31.07.2016
Skřivan lesní (Lullula arborea) 31.07.2016
Skřivan polní (Alauda arvensis) 31.07.2016
Břehule říční (Riparia riparia) 31.07.2016
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 11.01.2015
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 11.01.2015
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 11.01.2015
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 04.05.2015
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 11.01.2015
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 11.01.2015
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 31.07.2016
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 31.07.2016
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 31.07.2016
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 31.07.2016
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) 19.8.2015 Acrocephalus Bartošovice 03.06.2016
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 31.07.2016
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 08.09.2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 08.09.2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 08.09.2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 11.01.2015
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 31.07.2016
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 31.07.2016
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 11.01.2015
Pěnice vousatá (Curruca cantillans) 08.09.2019
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 31.07.2016
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 11.01.2015
Králíček obecný (Regulus regulus) 11.01.2015
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.01.2015
Brhlík lesní (Sitta europaea) 11.01.2015
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11.01.2015
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 11.01.2015
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.01.2015
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 11.01.2015
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.01.2015
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 11.01.2015
Kos černý (Turdus merula) 11.01.2015
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 11.01.2015
Kos horský (Turdus torquatus) 31.07.2016
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.01.2015
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11.01.2015
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 31.07.2016
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 11.01.2015
Slavík modráček (Luscinia svecica) 31.07.2016
Lejsek malý (Ficedula parva) 11.01.2015
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 11.01.2015
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 08.09.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.01.2015
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 11.01.2015
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 31.07.2016
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 08.09.2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 08.09.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 11.01.2015
Vrabec polní (Passer montanus) 11.01.2015
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.01.2015
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 11.01.2015
Konipas luční (Motacilla flava) 11.01.2015
Konipas horský (Motacilla cinerea) 11.01.2015
Konipas bílý (Motacilla alba) 11.01.2015
Linduška luční (Anthus pratensis) 31.07.2016
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.01.2015
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 31.07.2016
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.01.2015
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 11.01.2015
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 31.07.2016
Zvonek zelený (Chloris chloris) 11.01.2015
Konopka obecná (Linaria cannabina) 31.07.2016
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 11.01.2015
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 11.01.2015
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 11.01.2015
Čížek lesní (Spinus spinus) 11.01.2015
Strnad luční (Emberiza calandra) 31.07.2016
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 11.01.2015
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) 27.05.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 31.07.2016