Martin Ouška - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 24.11.2019
Husa velká (Anser anser) 21.10.2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 24.11.2019
Labuť velká (Cygnus olor) 21.10.2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 07.02.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 21.10.2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 30.11.2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 28.01.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 21.10.2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 24.11.2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 21.10.2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 24.11.2019
Čírka obecná (Anas crecca) 28.01.2020
Polák velký (Aythya ferina) 21.10.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 21.10.2019
Polák kaholka (Aythya marila) 02.02.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 30.11.2019
Turpan černý (Melanitta nigra) 18.12.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 30.11.2019
Morčák velký (Mergus merganser) 21.10.2019
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 26.11.2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 24.11.2019
Potáplice malá (Gavia stellata) 26.11.2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 26.11.2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 26.11.2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 18.12.2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.10.2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 26.11.2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 28.01.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 21.10.2019
Volavka bílá (Egretta alba) 21.10.2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 21.10.2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 21.10.2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 29.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 15.02.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 25.02.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 15.02.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.12.2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 25.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 21.10.2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 18.12.2019
Lyska černá (Fulica atra) 24.11.2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 24.11.2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 25.02.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 24.11.2019
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 21.10.2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 22.10.2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 21.10.2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 22.10.2019
Racek bouřní (Larus canus) 29.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 02.02.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 30.11.2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 26.11.2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 29.01.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 20.12.2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 24.11.2019
Kalous ušatý (Asio otus) 23.12.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 21.10.2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 26.11.2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 26.11.2019
Žluna šedá (Picus canus) 26.11.2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 23.12.2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 26.11.2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 26.11.2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 21.10.2019
Straka obecná (Pica pica) 26.11.2019
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) 20.12.2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 28.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 28.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 24.11.2019
Krkavec velký (Corvus corax) 24.11.2019
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 02.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 18.12.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 28.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 28.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 23.12.2019
Sýkora koňadra (Parus major) 23.10.2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 25.02.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 20.12.2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 28.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 18.12.2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 21.10.2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 28.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 28.01.2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 28.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 21.10.2019
Kos černý (Turdus merula) 24.11.2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 21.10.2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 24.11.2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 21.10.2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.11.2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 24.11.2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 20.12.2019
Vrabec polní (Passer montanus) 20.12.2019
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) 20.12.2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 20.12.2019
Linduška horská (Anthus spinoletta) 24.11.2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 23.10.2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 28.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 24.11.2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 24.11.2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 25.02.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 24.11.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 27.11.2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 18.12.2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 28.01.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 21.10.2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 26.11.2019