Martina Kišelová - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 13. 2. 2022 Kestřany (PP Velký Potočný) 13.03.2022
Husa velká (Anser anser) 14.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 14.04.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 14.04.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.04.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 14.04.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 14.04.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 14.04.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.04.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 14.04.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 14.04.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 14.04.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 14.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 14.04.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.04.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 14.04.2022
Strnad viničný (Emberiza cia) Montenegro 12. 5. 2017 14.04.2022
Strnad saharský (Emberiza sahari) Tunisia 18. 2. 2019 14.04.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14.04.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) CZ 27. 11. 2016 14.04.2022