Petr Suvorov - WP Life list

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) CZ 27.04.2012
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) CZ; 1. pozorování GB 2016 26.01.2020
Husa velká (Anser anser) CZ 23.05.2012
Husa běločelá (Anser albifrons) CZ 27.04.2012
Husa indická (Anser indicus) NL 2013 05.02.2013
Husa sněžní (Anser caerulescens) NL 2012 27.04.2012
Berneška velká (Branta canadensis) CZ; 1. pozorování D 2008 23.05.2012
Berneška malá (Branta hutchinsii) NL 2012 27.04.2012
Berneška tmavá (Branta bernicla) CZ; 1. pozorování NL 2012 26.01.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) CZ, 1. pozorování ES 2006 - konzultováno s Institut Catala d´Ornitologia 27.04.2012
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) CZ; 1. pozorování NL 2012 27.04.2012
Labuť černá (Cygnus atratus) GB 2009 26.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) CZ 27.04.2012
Labuť malá (Cygnus columbianus) ssp. bewickii - PL 2009 27.04.2012
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) CZ; 1. pozorování PL 2008 27.04.2012
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) CZ 27.04.2012
Husice liščí (Tadorna tadorna) CZ 27.04.2012
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) CZ; 1. pozorování ES 2006 27.04.2012
Kachnička karolinská (Aix sponsa) CZ 27.04.2012
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) CZ 27.04.2012
Kopřivka obecná (Anas strepera) CZ 27.04.2012
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) CZ 27.04.2012
Kachna tmavá (Anas rubripes) PT (Açores) 2016 13.07.2016
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) CZ 27.04.2012
Lžičák pestrý (Anas clypeata) CZ 27.04.2012
Ostralka štíhlá (Anas acuta) CZ; 1. pozorování PL 2008 27.04.2012
Čírka modrá (Anas querquedula) CZ 27.04.2012
Čírka obecná (Anas crecca) CZ 27.04.2012
Čírka úzkozobá (Anas angustirostris) ES 2019 30.09.2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) CZ 27.04.2012
Polák velký (Aythya ferina) CZ 27.04.2012
Polák malý (Aythya nyroca) CZ 27.04.2012
Polák proužkozobý (Aythya collaris) CVE 2019 20.03.2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) CZ 27.04.2012
Polák kaholka (Aythya marila) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Polák vlnkovaný (Aythya affinis) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Kajka Stellerova (Polysticta stelleri) NO 2014 13.07.2014
Kajka královská (Somateria spectabilis) NO 2014 13.07.2014
Kajka mořská (Somateria mollissima) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Turpan hnědý (Melanitta fusca) CZ 27.04.2012
Turpan černý (Melanitta nigra) CZ; 1. pozorování PL 2010 05.12.2016
Hoholka lední (Clangula hyemalis) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Hohol bělavý (Bucephala albeola) CVE 2019 20.03.2019
Hohol severní (Bucephala clangula) CZ 27.04.2012
Morčák malý (Mergellus albellus) CZ 27.04.2012
Morčák velký (Mergus merganser) CZ 27.04.2012
Morčák prostřední (Mergus serrator) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Kachnice kaštanová (Oxyura jamaicensis) GB 2011 19.05.2020
Kachnice bělohlavá (Oxyura leucocephala) ES 2019 30.09.2019
Perlička kropenatá (Numida meleagris) CVE 2019: ssp. galeata 21.03.2019
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) CZ 27.04.2012
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) NO 2022 04.03.2023
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) CZ 27.04.2012
Bělokur rousný (Lagopus lagopus) NO 2014 13.07.2014
Orebice horská (Alectoris graeca) CG 2012 29.07.2012
Orebice čukar (Alectoris chukar) CY 2018 11.09.2018
Orebice berberská (Alectoris barbara) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Orebice rudá (Alectoris rufa) ES 2009 27.04.2012
Frankolín obecný (Francolinus francolinus) CY 2018 11.09.2018
Koroptev polní (Perdix perdix) CZ 27.04.2012
Křepelka polní (Coturnix coturnix) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. conturbans 13.07.2016
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) CZ 10.03.2014
Bažant obecný (Phasianus colchicus) CZ 27.04.2012
Potáplice malá (Gavia stellata) CZ 27.04.2012
Potáplice severní (Gavia arctica) CZ 27.04.2012
Potáplice lední (Gavia immer) CZ; 1. pozorování NL 2013 05.12.2016
Potáplice žlutozobá (Gavia adamsii) CZ 02.01.2013
Buřňáček azorský (Oceanodroma monteiroi) PT (Açores) 2016 11.09.2018
Buřňák lední (Fulmarus glacialis) GB 2011 27.04.2012
Buřňák šedý (Calonectris diomedea) ES 2009 27.04.2012
Buřňák severoatlantský (Calonectris borealis) PT (Açores) 2016 28.01.2021
Buřňák Edwardsův (Calonectris edwardsii) CVE 2019 20.03.2019
Buřňák temný (Ardenna grisea) DE 2021 12.10.2021
Buřňák Bulwerův (Bulweria bulwerii) PT (Açores) 2016 13.07.2016
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) CZ 23.05.2012
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) CZ 27.04.2012
Potápka roháč (Podiceps cristatus) CZ 27.04.2012
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) CZ; 1. pozorování IT 2006 27.04.2012
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) ES 2006 27.04.2012
Faeton vlnkovaný (Phaethon aethereus) CVE 2019: ssp. mesonauta 21.03.2019
Čáp černý (Ciconia nigra) CZ 27.04.2012
Čáp bílý (Ciconia ciconia) CZ 27.04.2012
Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) CZ 27.04.2012
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) CZ 27.04.2012
Bukač velký (Botaurus stellaris) CZ 27.04.2012
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) CZ 27.04.2012
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) ČR; 1. pozorování ES 2006 24.05.2017
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) CZ; 1. pozorování ES 2006 23.08.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) CZ 27.04.2012
Volavka červená (Ardea purpurea) CZ; 1. pozorování ES 2009, CVE 2019: ssp. bournei 21.03.2019
Volavka bílá (Egretta alba) CZ 27.04.2012
Volavka prostřední (Egretta intermedia) CVE 2019 20.03.2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) CZ 27.04.2012
Volavka západní (Egretta gularis) CVE 2019 20.03.2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) CZ, 1. pozorování RO 2017 21.07.2019
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) RO 2010 27.04.2012
Terej bílý (Morus bassanus) GB 2011 27.04.2012
Terej žlutonohý (Sula leucogaster) CVE 2019 21.03.2019
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) CZ; 1. pozorování RO 2010 14.09.2021
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) GB 2011 ssp. aristotelis; HR 2014: ssp. desmarestii 18.07.2016
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) CZ 27.04.2012
Orlovec říční (Pandion haliaetus) CZ 27.04.2012
Luněc šedý (Elanus caeruleus) ES 2009 27.04.2012
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) ES 2009; ES (FUE) 2023: ssp. majorensis 24.03.2023
Včelojed lesní (Pernis apivorus) CZ 27.04.2012
Sup krahujový (Gyps rueppellii) ES 2009 27.04.2012
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) ES 2009 27.04.2012
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) CZ; 1. pozorování ES 2009 11.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) PL 2015 29.06.2015
Orel nejmenší (Aquila pennata) ES 2009 27.04.2012
Orel iberský (Aquila adalberti) ES 2009 27.04.2012
Orel královský (Aquila heliaca) CZ 22.05.2012
Orel skalní (Aquila chrysaetos) CZ 07.02.2016
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) CG 2012 29.07.2012
Krahujec obecný (Accipiter nisus) CZ 27.04.2012
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) CZ 27.04.2012
Moták pochop (Circus aeruginosus) CZ 27.04.2012
Moták pilich (Circus cyaneus) CZ 27.04.2012
Moták stepní (Circus macrourus) CZ 01.05.2020
Moták lužní (Circus pygargus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Luňák červený (Milvus milvus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Luňák hnědý (Milvus migrans) CZ 27.04.2012
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) CZ 27.04.2012
Káně rousná (Buteo lagopus) CZ 27.04.2012
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) CZ 05.09.2015
Káně kapverdská (Buteo bannermani) CVE 2019 20.03.2019
Káně lesní (Buteo buteo) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. rothschildi, ES (TNF) 2023: ssp. insularum 24.03.2023
Drop velký (Otis tarda) CZ; 1. pozorování AT 2009 25.10.2019
Drop hřívnatý (Chlamydotis undulata) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) CZ 27.04.2012
Chřástal polní (Crex crex) CZ 27.04.2012
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) CZ 27.04.2012
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) ES; 1. pozorování Mallorca 2005 27.04.2012
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) CZ 27.04.2012
Lyska hřebenatá (Fulica cristata) ES 2009 27.04.2012
Lyska černá (Fulica atra) CZ 27.04.2012
Jeřáb panenský (Grus virgo) CY 2018 11.09.2018
Jeřáb popelavý (Grus grus) CZ 27.04.2012
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) ES 2009 27.04.2012
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) CZ; 1. pozorování NL 2013 23.10.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) CZ; 1. pozorování ES 2006 27.04.2012
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) CZ 27.04.2012
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) CZ 27.04.2012
Čejka trnitá (Vanellus spinosus) CY 2018 11.09.2018
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) CZ 27.04.2012
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) CZ 27.04.2012
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) CZ; 1. pozorování ES 2006 27.04.2012
Kulík kanadský (Charadrius semipalmatus) PT (Açores) 2016 13.07.2016
Kulík říční (Charadrius dubius) CZ 27.04.2012
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) ES 2006 27.04.2012
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) FI 2014 13.07.2014
Sluka lesní (Scolopax rusticola) CZ 27.04.2012
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) CZ 27.04.2012
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) CZ 27.04.2012
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) CZ 27.04.2012
Břehouš rudý (Limosa lapponica) CZ; 1. pozorování: ES 2009 27.04.2012
Koliha malá (Numenius phaeopus) GB 2011 27.04.2012
Koliha velká (Numenius arquata) CZ 27.04.2012
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) CZ; 1. pozorování CG 2012 24.04.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) CZ 07.11.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) CZ 27.04.2012
Vodouš bahenní (Tringa glareola) CZ 27.04.2012
Vodouš malý (Xenus cinereus) CZ; 1. pozorování CY 2018 09.05.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) CZ 27.04.2012
Pisík americký (Actitis macularius) CVE 2019 20.03.2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Jespák rezavý (Calidris canutus) GB 2011 27.04.2012
Jespák písečný (Calidris alba) CZ; 1. pozorování ES 2006 27.04.2012
Jespák malý (Calidris minuta) RO 2010 27.04.2012
Jespák šedý (Calidris temminckii) CZ 09.05.2012
Jespák skvrnitý (Calidris melanotos) CZ 11.09.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) CZ; 1. pozorování ES 2006 27.04.2012
Jespák mořský (Calidris maritima) NL 2013 27.04.2012
Jespák obecný (Calidris alpina) CZ 27.04.2012
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) CZ 11.09.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) CZ 27.04.2012
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) NO 2014 13.07.2014
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) CZ 01.01.2019
Běhulík plavý (Cursorius cursor) CVE 2019: ssp. exsul 21.03.2019
Ouhorlík stepní (Glareola pratincola) CZ; 1. pozorování ES 2009 19.05.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) NL 2012 23.05.2012
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) ES 2009 27.04.2012
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) CZ 27.04.2012
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) CZ 27.04.2012
Racek zelenonohý (Ichthyaetus audouinii) ES 2009 27.04.2012
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) CZ 27.04.2012
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) CZ; 1. pozorování RO 2017 25.01.2018
Racek bouřní (Larus canus) CZ 27.04.2012
Racek mořský (Larus marinus) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Racek šedý (Larus hyperboreus) CZ; 1. pozorování PL 2010 27.04.2012
Racek stříbřitý (Larus argentatus) CZ 27.04.2012
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) CZ 27.04.2012
Racek středomořský (Larus michahellis) CZ; 1. pozorování ES 2009; PT (Açores) 2016: ssp. atlantis 13.07.2016
Racek arménský (Larus armenicus) AM 2018 04.11.2018
Racek žlutonohý (Larus fuscus) CZ spp. fuscus; 1. pozorování PL 2010: spp. graellsii 27.04.2012
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) DE 2014 13.07.2014
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) CZ; 1. pozorování RO 2010 27.04.2012
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) ES 2009 27.04.2012
Rybák malý (Sternula albifrons) ES 2009 27.04.2012
Rybák rajský (Sterna dougallii) PT (Açores) 2016 13.07.2016
Rybák obecný (Sterna hirundo) CZ 27.04.2012
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) NO 2014 13.07.2014
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) CZ 27.04.2012
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) CZ 27.04.2012
Rybák černý (Chlidonias niger) CZ 27.04.2012
Chaluha velká (Stercorarius skua) NO 2014 13.07.2014
Chaluha pomořská (Stercorarius pomarinus) CZ 27.04.2012
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) NO 2014 13.07.2014
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) NO 2014 13.07.2014
Alkoun tlustozobý (Uria lomvia) NO 2014 13.07.2014
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) GB 2011 27.04.2012
Alka malá (Alca torda) NO 2014 13.07.2014
Alkoun obecný (Cepphus grylle) PL 2010 27.04.2012
Papuchalk severní (Fratercula arctica) NO 2014 13.07.2014
Stepokur krásný (Pterocles alchata) ES 2009 27.04.2012
Stepokur písečný (Pterocles orientalis) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Holub skalní/domácí (Columba livia) CZ 27.04.2012
Holub doupňák (Columba oenas) CZ 27.04.2012
Holub hřivnáč (Columba palumbus) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. azorica 13.07.2016
Holub kanárský (Columba bollii) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Holub vavřínový (Columba junoniae) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) CZ 27.04.2012
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) CZ 27.04.2012
Hrdlička chechtavá (Streptopelia riseogrisea) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis) CY 2018 11.09.2018
Kukačka obecná (Cuculus canorus) CZ 27.04.2012
Sova pálená (Tyto alba) ES 2009 27.04.2012
Výreček malý (Otus scops) ES 2009 27.04.2012
Výreček kyperský (Otus cyprius) CY 2018 (jen hlas) 11.09.2018
Výr velký (Bubo bubo) CZ 29.04.2019
Puštík obecný (Strix aluco) CZ 27.04.2012
Sovice krahujová (Surnia ulula) DE 2014 11.01.2014
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) CZ 02.06.2019
Sýček obecný (Athene noctua) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Sýc rousný (Aegolius funereus) CZ 17.09.2012
Kalous ušatý (Asio otus) CZ 27.04.2012
Kalous pustovka (Asio flammeus) CZ 27.04.2012
Lelek rudokrký (Caprimulgus ruficollis) ES 2009 27.04.2012
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) CZ 27.04.2012
Rorýs velký (Apus melba) ES 2009 27.04.2012
Rorýs Alexandrův (Apus alexandri) CVE 2019 20.03.2019
Rorýs obecný (Apus apus) CZ 27.04.2012
Rorýs jednobarvý (Apus unicolor) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) ES 2009 27.04.2012
Mandelík hajní (Coracias garrulus) CG 2012 29.07.2012
Ledňáček šedohlavý (Halcyon leucocephala) CVE 2019 20.03.2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) CZ 27.04.2012
Vlha pestrá (Merops apiaster) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Dudek chocholatý (Upupa epops) CZ 27.04.2012
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) CZ 23.05.2012
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) CZ 27.04.2012
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) CZ 27.04.2012
Strakapoud malý (Dryobates minor) CZ 27.04.2012
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) CZ; 1. pozorování RO 2010 27.04.2012
Strakapoud velký (Dendrocopos major) CZ; ES (TNF) 2023: ssp. canariensis 26.03.2023
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) CZ; 1. pozorování CG 2012 06.07.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) CZ 27.04.2012
Žluna zelená (Picus viridis) CZ: ssp. viridis; ES 2009: ssp. sharpei 27.04.2012
Žluna šedá (Picus canus) CZ 27.04.2012
Poštolka jižní (Falco naumanni) ES 2009 27.04.2012
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) CZ; CVE 2019: ssp. alexandri; ES (TNF) 2023: ssp. canariensis, ES (TNF) 2023: ssp. dacotiae 24.03.2023
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) CZ 05.09.2015
Ostříž jižní (Falco eleonorae) CY 2018 11.09.2018
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) NL 2013 27.04.2012
Ostříž lesní (Falco subbuteo) CZ 27.04.2012
Raroh velký (Falco cherrug) CZ 04.09.2016
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Papoušek mniší (Myiopsitta monachus) ES 2005 27.04.2012
Aratinga černohlavý (Aratinga nenday) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Alexandr malý (Psittacula krameri) ES 2005 27.04.2012
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) CZ 27.04.2012
Ťuhýk menší (Lanius minor) CZ; 1. pozorování RO 2017 11.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) CZ 27.04.2012
Ťuhýk iberský (Lanius meridionalis) ES 2009 27.04.2012
Ťuhýk rudohlavý (Lanius senator) ES 2009 27.04.2012
Ťuhýk běločelý (Lanius nubicus) CY 2018 11.09.2018
Žluva hajní (Oriolus oriolus) CZ 27.04.2012
Sojka zlověstná (Perisoreus infaustus) FI 2014 13.07.2014
Sojka obecná (Garrulus glandarius) CZ; ssp. glaszneri CY 2018; ssp. krynicki AM 2018 04.11.2018
Straka iberská (Cyanopica cooki) ES 2009 11.09.2018
Straka obecná (Pica pica) CZ 27.04.2012
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) CZ 27.04.2012
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) AM 2018 04.11.2018
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) CG 2012 29.07.2012
Kavka obecná (Coloeus monedula) CZ 27.04.2012
Vrána domácí (Corvus splendens) NL 2013 05.02.2013
Havran polní (Corvus frugilegus) CZ 27.04.2012
Vrána černá (Corvus corone) CZ 27.04.2012
Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis) CVE 2019 20.03.2019
Krkavec velký (Corvus corax) CZ; ES (TNF) 2023: ssp. tingitanus 24.03.2023
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) CZ 27.04.2012
Sýkora uhelníček (Periparus ater) CZ; CY 2018: ssp. cypriotes 21.03.2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) CZ 27.04.2012
Sýkora temná (Poecile lugubris) CG 2012 27.10.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) CZ 27.04.2012
Sýkora lužní (Poecile montanus) CZ 27.04.2012
Sýkora laponská (Poecile cinctus) FI 2014 13.07.2014
Sýkora modrá (Cyanistes teneriffae) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) CZ 27.04.2012
Sýkora koňadra (Parus major) CZ 27.04.2012
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) CZ 27.04.2012
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) CZ; 1. pozorování PL 2008 18.07.2016
Skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes) CVE 2019: ssp. boavistae 21.03.2019
Skřivan pruhoocasý (Ammomanes cinctura) CVE 2019 20.03.2019
Skřivan obojkový (Eremopterix nigriceps) CVE 2019 20.03.2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) CZ 23.05.2012
Skřivan polní (Alauda arvensis) CZ 27.04.2012
Chocholouš vavřínový (Galerida theklae) ES 2009 27.04.2012
Chocholouš obecný (Galerida cristata) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Skřivan ouškatý (Eremophila alpestris) NO 2014 13.07.2014
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) CG 2012 29.07.2012
Kalandra zpěvná (Melanocorypha calandra) ES 2009 27.04.2012
Skřivánek menší (Alaudala rufescens) ES 2009 25.06.2017
Bulbul šupinkový (Pycnonotus cafer) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Břehule říční (Riparia riparia) CZ 27.04.2012
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) CZ 27.04.2012
Břehule skalní (Hirundo rupestris) ES 2009 27.04.2012
Jiřička obecná (Delichon urbicum) CZ 27.04.2012
Vlaštovka skalní (Cecropis daurica) ES 2009 27.04.2012
Cetie jižní (Cettia cetti) ES 2009 27.04.2012
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) CZ 27.04.2012
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) CZ 27.04.2012
Budníček menší (Phylloscopus collybita) CZ 27.04.2012
Budníček iberský (Phylloscopus ibericus) ES 2009 27.04.2012
Budníček kanárský (Phylloscopus canariensis) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) CZ 27.04.2012
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) CVE 2019 20.03.2019
Budníček severní (Phylloscopus borealis) NO 2014 13.07.2014
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) CZ 22.08.2016
Rákosník kapverdský (Acrocephalus brevipennis) CVE 2019 20.03.2019
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) CZ 27.04.2012
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) ES 2019 02.10.2019
Rákosník ostřicový (Acrocephalus paludicola) CZ 22.08.2016
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) CZ 27.04.2012
Rákosník plavý (Acrocephalus agricola) RO 2017 25.06.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) CZ 27.04.2012
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) CZ 27.04.2012
Sedmihlásek šedý (Hippolais pallida) HR 2013 19.07.2013
Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) ES 2009 27.04.2012
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) CZ 27.04.2012
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) CZ 27.04.2012
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) CZ 27.04.2012
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) CZ 27.04.2012
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) ES 2009 27.04.2012
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. atlantis 13.07.2016
Pěnice slavíková (Sylvia borin) CZ 27.04.2012
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) CZ 27.04.2012
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) CZ 27.04.2012
Pěnice dlouhozobá (Sylvia crassirostris) HR 2016 10.09.2016
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) CZ 27.04.2012
Pěnice kaštanová (Sylvia undata) ES 2009 27.04.2012
Pěnice brýlatá (Sylvia conspicillata) ES 2009 27.04.2012
Pěnice vousatá (Sylvia cantillans) CG 2012 30.07.2012
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) ES 2009 23.05.2012
Pěnice kyperská (Sylvia melanothorax) CY 2018 11.09.2018
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Králíček obecný (Regulus regulus) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. azoricus; ES (TNF) 2023: ssp. teneriffae 24.03.2023
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) CZ 27.04.2012
Brhlík lesní (Sitta europaea) CZ 27.04.2012
Brhlík skalní (Sitta neumayer) CG 2012 29.07.2012
Brhlík dlouhozobý (Sitta tephronota) AM 2018 12.11.2018
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) CZ; 1. pozorování CG 2012 (jen hlas) 29.07.2012
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) CZ; 1. pozorování RO 2010 27.04.2012
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) CZ; CY 2018: ssp. dorotheae 21.03.2019
Špaček růžový (Pastor roseus) RO 2010 27.04.2012
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. granti 13.07.2016
Špaček černý (Sturnus unicolor) ES 2009 27.04.2012
Kos horský (Turdus torquatus) SK 2003 27.04.2012
Kos černý (Turdus merula) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. azorensis; ES (TNF) 2023: ssp. cabrerae 25.03.2023
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) CZ 27.04.2012
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) CZ 27.04.2012
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) CZ 27.04.2012
Drozd brávník (Turdus viscivorus) CZ 27.04.2012
Lejsek šedý (Muscicapa striata) CZ 27.04.2012
Červenka obecná (Erithacus rubecula) CZ 27.04.2012
Slavík modráček (Luscinia svecica) CZ: spp. cyanecula; NO 2014: spp. svecica 21.03.2019
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) EST 2015 29.06.2015
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) CZ 27.04.2012
Modruška tajgová (Tarsiger cyanurus) FI 2014 13.07.2014
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) CZ 27.04.2012
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) CZ 27.04.2012
Lejsek malý (Ficedula parva) RO 2010 27.04.2012
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) CZ 27.04.2012
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) CZ 27.04.2012
Skalník modrý (Monticola solitarius) HR 2014 26.08.2014
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) CZ 27.04.2012
Bramborníček kanárský (Saxicola dacotiae) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) CZ 27.04.2012
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) CZ; 1. pozorování ES 2009 27.04.2012
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) RO 2017 25.06.2017
Bělořit okrový (Oenanthe hispanica) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Bělořit kyperský (Oenanthe cypriaca) CY 2018 11.09.2018
Bělořit škraboškový (Oenanthe melanoleuca) CG 2012 24.03.2023
Bělořit bělohlavý (Oenanthe pleschanka) RO 2017 25.06.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) CZ 27.04.2012
Vrabec domácí (Passer domesticus) CZ 27.04.2012
Vrabec italský (Passer italiae) IT 2018 10.04.2018
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) ES 2009 27.04.2012
Vrabec ostrovní (Passer iagoensis) CVE 2019 20.03.2019
Vrabec polní (Passer montanus) CZ 27.04.2012
Vrabec skalní (Petronia petronia) ES 2019 30.09.2019
Snovač černohlavý (Ploceus melanocephalus) PT 2022 07.10.2022
Snovač Napoleonův (Euplectes afer) ES 2009 27.04.2012
Astrild vlnkovaný (Estrilda astrild) ES 2009 27.04.2012
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) SK 2003 27.04.2012
Pěvuška modrá (Prunella modularis) CZ 27.04.2012
Konipas luční (Motacilla flava) CZ: ssp. flava + 2019 ssp. thunbergi; RO 2017: ssp. feldegg, ssp. dombrowskii; IT 2018: ssp. cinereocapilla 06.05.2019
Konipas citronový (Motacilla citreola) EST 2015 29.06.2015
Konipas horský (Motacilla cinerea) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. patriciae 13.07.2016
Konipas bílý (Motacilla alba) CZ: ssp. alba, GB 2011: ssp. yarellii; AM 2018: ssp. dukhunensis 05.11.2018
Linduška úhorní (Anthus campestris) CZ; 1. pozorování CG 2012 29.07.2012
Linduška luční (Anthus pratensis) CZ 27.04.2012
Linduška lesní (Anthus trivialis) CZ 27.04.2012
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) NO 2014 13.07.2014
Linduška horská (Anthus spinoletta) CZ; 1. pozorování CG 2012 14.01.2018
Linduška skalní (Anthus petrosus) PL 2010 27.04.2012
Linduška kanárská (Anthus berthelotii) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) CZ; PT (Açores) 2016: ssp. moreletti; ES (TNF) 2023: ssp. canariensis 24.03.2023
Pěnkava tenerifská (Fringilla teydea) ES (TNF) 2023 24.03.2023
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) CZ 27.04.2012
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) CZ 27.04.2012
Hýl křivčí (Pinicola enucleator) FI 2014 13.07.2014
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) CZ 27.04.2012
Hýl azorský (Pyrrhula murina) PT (Açores) 2016 13.07.2016
Hýl trubač (Bucanetes githaginea) ES (FUE) 2023 24.03.2023
Hýl rudý (Erythrina erythrina) CZ 27.04.2012
Zvonek zelený (Chloris chloris) CZ 27.04.2012
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) CZ 27.04.2012
Konopka obecná (Linaria cannabina) CZ 27.04.2012
Čečetka zimní (Acanthis flammea) CZ 27.04.2012
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) CZ 17.09.2012
Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni) NO 2014 13.07.2014
Křivka obecná (Loxia curvirostra) CZ; CY 2018: ssp. guillemardi 21.03.2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) CZ 27.04.2012
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) CZ 27.04.2012
Kanár divoký (Serinus canaria) PT (Açores) 2016 13.07.2016
Čížek lesní (Spinus spinus) CZ 27.04.2012
Strnad luční (Emberiza calandra) CZ 27.04.2012
Strnad obecný (Emberiza citrinella) CZ 27.04.2012
Strnad viničný (Emberiza cia) CG 2012 29.07.2012
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) CZ 25.06.2012
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) GB 2011 27.04.2012
Strnad malinký (Emberiza pusilla) FI 2014 13.07.2014
Strnad černohlavý (Emberiza melanocephala) CG 2012 29.07.2012
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) CZ 27.04.2012
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) NL 2013 05.02.2013
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) CZ; 1. pozorování NL 2012 27.04.2012