Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
20.11.2019 Jiří Šafránek Moták stepní (Circus macrourus)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Berneška rudokrká (Branta ruficollis)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Racek žlutonohý (Larus fuscus)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Husice nilská (Alopochen aegyptiaca)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Polák malý (Aythya nyroca)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Morčák prostřední (Mergus serrator)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Orel křiklavý (Clanga nipalensis)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Poštolka rudonohá (Falco vespertinus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
17.11.2019 Vojtěch Kodet Morčák chocholatý (Mergus cucullatus)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Orebice čukar (Alectoris chukar)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Koroptev arabská (Ammoperdix heyi)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Hrdlička senegalská (Streptopelia senegalensis)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Ledňáček hnědohlavý (Halcyon smyrnensis)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Vlha proměnlivá (Merops orientalis)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Alexandr malý (Psittacula krameri)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Krkavec hnědokrký (Corvus ruficollis)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos)
17.11.2019 Vojtěch Kodet Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala)
ČR Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
20.11.2019 Jiří Šafránek Morčák prostřední (Mergus serrator)
20.11.2019 Jiří Šafránek Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
20.11.2019 Jiří Šafránek Orel královský (Aquila heliaca)
20.11.2019 Jiří Šafránek Moták pilich (Circus cyaneus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Moták stepní (Circus macrourus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
20.11.2019 Jiří Šafránek Drozd cvrčala (Turdus iliacus)
WP Year List - 2019
Datum Pozorovatel Druh
20.11.2019 Jiří Šafránek Morčák prostřední (Mergus serrator)
20.11.2019 Jiří Šafránek Kolpík bílý (Platalea leucorodia)
20.11.2019 Jiří Šafránek Orel královský (Aquila heliaca)
20.11.2019 Jiří Šafránek Moták pilich (Circus cyaneus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Moták stepní (Circus macrourus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
20.11.2019 Jiří Šafránek Ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
20.11.2019 Jiří Šafránek Drozd cvrčala (Turdus iliacus)