Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
17.4.2024 Tomáš Kedzior Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
17.4.2024 Libor Goláň Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
15.4.2024 Libor Goláň Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
15.4.2024 Josef Chalupka Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
15.4.2024 Libor Goláň Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
15.4.2024 Libor Goláň Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia)
14.4.2024 Marek Přidal Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
14.4.2024 Marek Přidal Racek mořský (Larus marinus)
14.4.2024 Marek Přidal Puštík bělavý (Strix uralensis)
14.4.2024 Marek Přidal Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
14.4.2024 Marek Přidal Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
14.4.2024 Marek Přidal Puštík bělavý (Strix uralensis)
8.4.2024 Michal Javůrek Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
8.4.2024 Pavel Kunetek Sýkora lužní (Poecile montanus)
7.4.2024 Lumír Pilch Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
7.4.2024 Šárka Odvářková Moták stepní (Circus macrourus)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Orebice rudá (Alectoris rufa)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Drop malý (Tetrax tetrax)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Stepokur krásný (Pterocles alchata)
4.4.2024 Janetta a Pavel Hastíkovi Ústřičník velký (Haematopus ostralegus)
ČR Year List - 2024
Datum Pozorovatel Druh
17.4.2024 Petr Andrýsek Čírka modrá (Spatula querquedula)
17.4.2024 Petr Andrýsek Hoholka lední (Clangula hyemalis)
17.4.2024 Petr Andrýsek Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus)
17.4.2024 Petr Andrýsek Jeřáb popelavý (Grus grus)
17.4.2024 Petr Andrýsek Čáp černý (Ciconia nigra)
17.4.2024 Petr Andrýsek Čáp bílý (Ciconia ciconia)
17.4.2024 Petr Andrýsek Moták pochop (Circus aeruginosus)
17.4.2024 Petr Andrýsek Žluna šedá (Picus canus)
17.4.2024 Petr Andrýsek Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
17.4.2024 Petr Andrýsek Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
WP Year List - 2024
Datum Pozorovatel Druh
17.4.2024 Matouš Vlček Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis)
17.4.2024 Matouš Vlček Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus)
17.4.2024 Karel Šimeček Břehule říční (Riparia riparia)
17.4.2024 Karel Šimeček Jiřička obecná (Delichon urbicum)
17.4.2024 Jarmila Kačírková Konipas luční (Motacilla flava)
17.4.2024 Jiří Mach Slavík obecný (Luscinia megarhynchos)
17.4.2024 Jarmila Kačírková Polák malý (Aythya nyroca)
17.4.2024 Jarmila Kačírková Kukačka obecná (Cuculus canorus)
17.4.2024 Jarmila Kačírková Kulík říční (Charadrius dubius)
17.4.2024 Jarmila Kačírková Vodouš bahenní (Tringa glareola)