Martin Vavřík - WP Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Husa velká (Anser anser) 02.02. Moravičany 3. 2. 2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 11.01. - Náklo 11. 1. 2020
Labuť velká (Cygnus olor) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.01. - Náklo 11. 1. 2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01. Velké Losiny 2. 1. 2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 02.02. Mohelnice 3. 2. 2020
Čírka obecná (Anas crecca) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Polák velký (Aythya ferina) 04.01. - Moravičany 4. 1. 2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.01. - Moravičany, Náklo 11. 1. 2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 04.01. - Troubelice-Lazce 4. 1. 2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01. Velké Losiny, Krásné 2. 1. 2020
Volavka bílá (Egretta alba) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 02.01. Rapotín 2. 1. 2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 07.01. Rapotín 7. 1. 2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 11.01. - Dlouhá Loučka 11. 1. 2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 04.01. - Unčovice 4. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 02.02. Moravičany 3. 2. 2020
Lyska černá (Fulica atra) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 04.01. - Medlov 4. 1. 2020
Racek bouřní (Larus canus) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 11.01. - Medlov 11. 1. 2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 04.01. - Náklo 4. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.01. Rapotín 2. 1. 2020
Holub doupňák (Columba oenas) 01.02. Jeseník 1. 2. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01. Velké Losiny aj. 2. 1. 2020
Puštík obecný (Strix aluco) 08.02. Nový Malín 8. 2. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 08.02. Šumvald 8. 2. 2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.01. Vikýřovice 12. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.01. Bílé kameny, SU 5. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Žluna šedá (Picus canus) 26.01. Velké Losiny 26. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01. Sobotín 2. 1. 2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 11.01. - Náklo 11. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 04.01. - Dlouhá Loučka 4. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 03.02. Kralický Sněžník 3. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 04.01. - Šumvald 4. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.01. - Brníčko u Uničova 11. 1. 2020
Vrána černá (Corvus corone) 06.01. - Rapotín 6. 1. 2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.01. - Medlov 4. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 25.01. Velké Losiny 25. 1. 2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 05.01. Bílé kameny 5. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 08.02. Šumvald 8. 2. 2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 02.02. Medlov 3. 2. 2020
Kos černý (Turdus merula) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 08.01. - Vikýřovice 8. 1. 2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 02.01. Velké Losiny 2. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 12.01. Vikýřovice 12. 1. 2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 02.01. Velké Losiny 2. 1. 2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 04.01. - Náklo 4. 1. 2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 04.01. - Mohelnice 4. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01. Sobotín 1. 1. 2020