Martin Vavřík - WP Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Husa velká (Anser anser) 02.02. Moravičany 03.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 11.01. - Náklo 11.01.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 10.05.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 11.01. - Náklo 11.01.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 14.03. Nesyt 14.03.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01. Velké Losiny 02.01.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 02.02. Mohelnice 03.02.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Polák velký (Aythya ferina) 04.01. - Moravičany 04.01.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.01. - Moravičany, Náklo 11.01.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.03. Hlohovec 14.03.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 04.01. - Troubelice-Lazce 04.01.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 20.07. – Křížový vrch/Ruda 20.07.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 13.03. Olomouc 14.03.2020
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.05.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 03.05. Šumvald 03.05.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 14.03. Pohořelice 14.03.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 04.04. Šumvald 04.04.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 14.03. Pohořelice 14.03.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 02.01. Velké Losiny, Krásné 02.01.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 10.05.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 30.03. Šumvald 31.03.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 02.01. Rapotín 02.01.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 07.01. Rapotín 07.01.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 14.03. Nesyt 14.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 11.01. - Dlouhá Loučka 11.01.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 18.04. Dlouhá Loučka 18.04.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 14.03. Nesyt 14.03.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 22.04. Dubčany, OL 22.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 04.01. - Unčovice 04.01.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Chřástal polní (Crex crex) 30.05. Maršíkov 30.05.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 02.02. Moravičany 03.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 07.03. Šumvald 07.03.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 10.05.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 10.05.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 17.02. Šumvald 20.02.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 10.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 14.03. Nesyt 14.03.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 10.05.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 17.10. ČHS 17.10.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 10.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 14.03. Nesyt 14.03.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 28.04. Šumvald 03.05.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 14.03. Nesyt 14.03.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 14.04. Šumvald 14.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 14.04. Haukovice 14.04.2020
Vodouš malý (Xenus cinereus) 10.05.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 10.05.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 10.05.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 10.05.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 07.03. Libivá 07.03.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 04.01. - Medlov 04.01.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 14.04. Šumvald 14.04.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 10.05.2020
Racek bouřní (Larus canus) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 11.01. - Medlov 11.01.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 04.01. - Náklo 04.01.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 22.04. Šumvald 22.04.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 10.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 02.01. Rapotín 02.01.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 01.02. Jeseník 01.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 07.03. Šumvald 07.03.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 22.04. Náklo 22.04.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 02.01. Velké Losiny aj. 02.01.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 22.04. Zlaté návrší 22.04.2020
Výr velký (Bubo bubo) 08.03. Petrov n. D. 09.03.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 08.02. Nový Malín 08.02.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 18.02. Sobotín 18.02.2020
Sýček obecný (Athene noctua) 01.04. Sobotín! 01.04.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) 03.09. ČHS 04.09.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 10.05.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 08.10. ČHS (pozorována) 09.10.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 03.09. ČHS 04.09.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 03.05. Příkazy 03.05.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 18.04. Dlouhá Loučka 18.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 07.04. nad Novou Hradečnou 08.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 08.02. Šumvald 08.02.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.01. Vikýřovice 12.01.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.01. Bílé kameny, SU 05.01.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Žluna šedá (Picus canus) 26.01. Velké Losiny 26.01.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 02.01. Sobotín 02.01.2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 06.12. Šumvald 06.12.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 03.05. Šumvald 03.05.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 11.01. - Náklo 11.01.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 08.05. Ostružná 08.05.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 04.01. - Dlouhá Loučka 04.01.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 03.05. Šumvald 03.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Straka obecná (Pica pica) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 03.02. Kralický Sněžník 03.01.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 04.01. - Šumvald 04.01.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 11.01. - Brníčko u Uničova 11.01.2020
Vrána černá (Corvus corone) 06.01. - Rapotín 06.01.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 04.01. - Medlov 04.01.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 25.01. Velké Losiny 25.01.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 05.01. Bílé kameny 05.01.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 04.04. Haukovice 04.04.2020
Skřivan lesní (Lullula arborea) 09.10. ČHS 17.10.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 08.02. Šumvald 08.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 03.05. Šumvald 03.05.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 10.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 04.04. Šumvald 04.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 04.04. Šumvald 04.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.04. Česká Třebová 10.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 17.04. Kamenitý kopec 17.04.2020
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) 09.10. ČHS 17.10.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 13.06. údolí Desné 13.06.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 22.04. Šumvald 22.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 03.05. Doubravice 03.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 03.05. Dlouhá Loučka 03.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 01.05. Sobotín 01.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 10.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 10.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 30.03. Dolní Libina 31.03.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 28.04. Šumvald 03.05.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 10.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 15.04. Sobotín 16.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 22.04. Šumvald 22.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 28.03. Sobotín 28.03.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 02.02. Medlov 03.02.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 10.05.2020
Kos černý (Turdus merula) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 11.03. Sobotín 11.03.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 08.01. - Vikýřovice 08.01.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 02.05. Sobotín 03.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 03.05. Janovice 03.05.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 28.04. Střeň 03.05.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 07.06. Vernířovice 09.06.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 12.03. Šumvald 12.03.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10.04. Česká Třebová 10.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.03. Dolní Libina 12.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 14.04. Šumvald 14.04.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 02.01. Velké Losiny 02.01.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 12.01. Vikýřovice 12.01.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 14.04. Šumvald 14.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 05.03. Rapotín/Petrov n. D. 05.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.02. Lukavice/Zvole 10.05.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 18.04. Šumvald 18.04.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 23.04. Česká Třebová 23.04.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 27.04. Břidličná 27.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 02.01. Velké Losiny 02.01.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 13.06. údolí Desné 13.06.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 17.11. ČHS 20.11.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 04.01. - Náklo 04.01.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 17.11. ČHS 20.11.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 04.01. - Mohelnice 04.01.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 08.04. Kamenitý kopec 08.04.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 29.03. Sobotín 29.03.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 01.02. Bernartice, JE 10.05.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01. Sobotín 01.01.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 20.02. Petrov n. D. 20.02.2020