Martin Vavřík - WP Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Mohelnice 11.02.2021
Husa velká (Anser anser) 10.05.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 23.02. Šumvald 23.02.2021
Berneška velká (Branta canadensis) 19.09. Mutěnice 20.09.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 19.05. Zlaté návrší 20.05.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Mohelnice 11.02.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.05.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 10.05.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) Mohelnice 11.02.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Mohelnice 11.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 03.01. Sudkov 03.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 10.05.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 28.03.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 28.03.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 11.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.05.2021
Polák velký (Aythya ferina) 11.02.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 28.03.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 11.02.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 12.12. Náklo 12.12.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 11.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 28.03.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 11.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 11.02.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 10.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 28.03.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 10.05.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 10.05.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 11.02.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.05.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.05.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 19.09. Mutěnice 20.09.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 03.01. Sudkov 03.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 28.03.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 28.03.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 11.02.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.03.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 03.01. Postřelmov 03.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Chřástal polní (Crex crex) 19.05. Plinkout 20.05.2021
Lyska černá (Fulica atra) 11.02.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 28.03.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.02. Bělá pod Pradědem 23.02.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 11.02.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 11.02.2021
Racek bouřní (Larus canus) 11.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 11.02.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 11.02.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 11.02.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 03.01. Třemešek 03.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 23.02. Šumvald 23.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 23.02. Šumvald 23.02.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 03.01. Chromeč 03.01.2021
Výr velký (Bubo bubo) 28.03.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 28.03.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 01.09.2021 ČHS 02.09.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 03.01. Třemešek 03.01.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 11.02.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 11.02.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 11.02.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 20.02. Hrabišín 23.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 03.01. Postřelmov 11.02.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 20.02. Hrabišín 23.02.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 11.02.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.02.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 11.02.2021
Straka obecná (Pica pica) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 28.03.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 23.02. Medlov 23.02.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.03.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 03.01. Chromeč 03.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 03.01. Sobotín 03.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 28.03.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 28.03.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 11.02.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.03.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 28.03.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.03.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 19.05. Plinkout 20.05.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 11.02.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 01.01. Skřítek 03.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 03.01. Sobotín 03.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.02.2021
Kos černý (Turdus merula) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 28.03.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.02.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 11.02.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 28.03.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 11.02.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 11.02.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 28.03.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 28.03.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 11.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 11.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 11.02.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 11.02.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 11.02.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 21.02. Šumvald 23.02.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.01. Sobotín 01.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 11.02.2021