Filip Petřík - WP Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 16.03.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 16.03.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 16.03.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 13.05.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 08.04.2020
Kachnička mandarínská (Aix galericulata) 16.03.2020
Čírka modrá (Spatula querquedula) 08.04.2020
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 13.05.2020
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 08.04.2020
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 18.12.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 16.03.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 08.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) 08.04.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 16.03.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 31.12.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 31.12.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 31.12.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 16.03.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 16.03.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 13.05.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 18.12.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 03.05.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 03.05.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 16.03.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 16.03.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 16.03.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 13.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 16.03.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 22.04.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 08.04.2020
Lyska černá (Fulica atra) 08.04.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 26.05.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 08.04.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 08.04.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 08.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 08.04.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 16.03.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Brno (Tuřany) - 29.2.2020 16.03.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 13.05.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 08.04.2020
Koliha malá (Numenius phaeopus) 13.05.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 18.12.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 08.04.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 13.05.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 13.05.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.12.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 08.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 03.05.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 08.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 08.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 22.04.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 08.04.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 16.03.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 13.05.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 08.04.2020
Racek bouřní (Larus canus) 31.12.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 16.03.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 13.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 13.05.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 08.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 22.04.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 16.03.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 13.05.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 16.03.2020
Volavka bílá (Ardea alba) 16.03.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 08.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 18.12.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.03.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 08.04.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 18.12.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 26.05.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 16.03.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 08.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 16.03.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 16.03.2020
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Brno (Tuřany) - 1.3.2020 16.03.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 16.03.2020
Výreček malý (Otus scops) 26.05.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 16.03.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) Brno (Tuřany) - 19.1.2020 16.03.2020
Výr velký (Bubo bubo) 26.05.2020
Puštík obecný (Strix aluco) 26.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 22.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 16.03.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 13.05.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 22.04.2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 26.05.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 03.05.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 16.03.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 16.03.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.03.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 16.03.2020
Žluna šedá (Picus canus) 08.04.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 16.03.2020
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 13.05.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 26.05.2020
Raroh velký (Falco cherrug) 22.04.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 16.03.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 18.12.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 03.05.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 03.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 16.03.2020
Straka obecná (Pica pica) 16.03.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 16.03.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 16.03.2020
Vrána černá (Corvus corone) 16.03.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 16.03.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 16.03.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 16.03.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 16.03.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.03.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 16.03.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 16.03.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 08.04.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 26.05.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.03.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 16.03.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 03.05.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 08.04.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 22.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 16.03.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 22.04.2020
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) ČHS 18.12.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 22.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 08.04.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 13.05.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 22.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 13.05.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 26.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 03.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 26.05.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 22.04.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 26.05.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 08.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 26.05.2020
Pěnice vlašská (Curruca nisoria) 26.05.2020
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 22.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 22.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 03.05.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 16.03.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 16.03.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 16.03.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 16.03.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 16.03.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 16.03.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 18.12.2020
Kos černý (Turdus merula) 16.03.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 16.03.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 13.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 16.03.2020
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 13.05.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 13.05.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 08.04.2020
Lejsek malý (Ficedula parva) 18.12.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 22.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 03.05.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 16.03.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 22.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 22.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 16.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 22.04.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 16.03.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 16.03.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.05.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 08.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 16.03.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 16.03.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 03.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 08.04.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 16.03.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 16.03.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.03.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 16.03.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 26.05.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 16.03.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 16.03.2020
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 18.12.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 18.12.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 18.12.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.03.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 08.04.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.03.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 26.05.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 16.03.2020
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 26.05.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 16.03.2020