Jáchym Tesařík - WP Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 13.12. Praha 13.12.2021
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 30.12. Třeboň 30.12.2021
Husa velká (Anser anser) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.4. rybník Závěšťák 26.04.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 30.12. Třeboň 30.12.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1. Praha 05.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 5.2. Praha 05.03.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 29.6. Knížecí rybník 30.06.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 5.2. Praha 05.03.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 5.1. Praha 05.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. Praha 02.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 14.3. Praha-Slatina 14.03.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 10.4. Tuří rybník 13.04.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 10.4. Tuří rybník 13.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 21.2. Kolín 21.02.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 5.1. Praha 05.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 27.12. jezero Milada 28.12.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 5.1. Praha 05.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 5.1. Praha 05.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 11.4. VN Rozkoš 13.04.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 9.10. VN Rozkoš 09.10.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 21.2. Kolín 21.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.2. Praha 02.02.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 14.2. Libčice nad Vltavou 14.02.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 11.2. letiště Václava Havla 11.02.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 11.5. Praha 12.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 11.2. letiště Václava Havla 11.02.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 5.1. Praha 05.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 5.1. Praha 05.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 2.4. Praha-Slatina 02.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 17.3. Praha 17.03.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 10.4. Nové Město nad Metují 13.04.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) RO 23.08.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 29.6. Knížecí rybník 30.06.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 1.7. Prostřední rybník 03.07.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 9.6. Praha 10.06.2021
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) RO 23.08.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 19.1. Praha 19.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) RO 23.08.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 29.6. Knížecí rybník 30.06.2021
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) RO 23.08.2021
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) RO 23.08.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) RO 23.08.2021
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) RO 23.08.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 5.1. Praha 05.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 4.7. VN Rozkoš 10.07.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 22.5. Želešice 23.05.2021
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) RO 23.08.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 3.5. Záhlinice 05.05.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 31.1. Praha 31.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 7.2. Karlovy Vary 07.02.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. Praha-Slatina 02.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 3.5. Lukavice 04.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 14.3. Praha-Lítožnice 14.03.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 28.2. Doubravice 28.02.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 21.2. někde u Cerhenic 21.02.2021
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) RO 23.08.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. někde u D1 02.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Chřástal polní (Crex crex) 5.6. Šonov 06.06.2021
Chřástal malý (Porzana parva) 1.10. Biocentrum Ostrůvek 01.10.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 12.7. poldr Žichlínek 13.07.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 5.1. Praha 05.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 5.1. Praha 05.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 10.4. Tuří rybník 13.04.2021
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) RO 23.08.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) RO 23.08.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 29.6. Knížecí rybník 30.06.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 29.6. Knížecí rybník 30.06.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.2. někde u Peček 21.02.2021
Keptuška stepní (Vanellus gregarius) 30.9. Kozmické ptačí louky 30.09.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 27.2. trávníky u Nahořan 28.02.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) RO 23.08.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) RO 23.08.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 27.3. Praha-Lítožnice 27.03.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 18.3. Praha 18.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 27.3. Praha-Slatina 27.03.2021
Bekasina větší (Gallinago media) 8.4. Praha-Lítožnice 09.04.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 8.3. Praha-Slatina 08.03.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) RO 23.08.2021
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 21.9. Slanisko u Nesytu 21.09.2021
Koliha velká (Numenius arquata) 29.6. Knížecí rybník 30.06.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) RO 23.08.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 20.3. 20.03.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Jespák malý (Calidris minuta) RO 23.08.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 11.4. VN Rozkoš 13.04.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 21.9. Slanisko u Nesytu 21.09.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 10.4. VN Rozkoš 13.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 2.4. Praha-Slatina 02.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 5.1. Praha 05.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 11.4. VN Rozkoš 13.04.2021
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) RO 23.08.2021
Racek bouřní (Larus canus) 5.1. Praha 05.01.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 2.2. Praha 02.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 5.1. Praha 05.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 2.2. Praha 02.02.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) RO 23.08.2021
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) RO 23.08.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 8.5. VN Rozkoš 09.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. někde u D1 02.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 19.2. někde u D10 20.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 5.1. Praha 05.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 26.1. Kamenice nad Lipou 29.06.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5.1. Praha 05.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 11.1. Praha 11.01.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 4.2. Horní Blatná 05.02.2021
Sýček obecný (Athene noctua) RO 23.08.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 8.5. Hajnice 09.05.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 27.1. Řež 27.01.2021
Rorýs velký (Apus melba) RO 23.08.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 27.4. Praha 28.04.2021
Mandelík hajní (Coracias garrulus) HU 23.08.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 19.1. Praha 19.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 10.8. Hlohovecký rybník 23.08.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) 10.4. VN Rozkoš 13.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.4. Šeřeč 26.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.1. Praha 10.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) 13.3. Praha 13.03.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 1.7. Nesyt 03.07.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Praha 02.01.2021
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) RO 23.08.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 10.1. Praha 10.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 5.1. Praha 05.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 5.2. Horní Blatná 05.02.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 10.1. Praha 10.01.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 1.7. Rakvice 03.07.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 4.12. Hrdějovice 06.12.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 19.1. Praha 19.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. Dolsko 09.05.2021
Ťuhýk menší (Lanius minor) RO 23.08.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 23.4. někde u D11 26.04.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5. Česká Skalice 09.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. Senohraby 02.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Praha 02.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 19.2. Jizerské hory 20.02.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.1. Praha 05.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 10.1. Praha 10.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 31.1. Praha 31.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 19.1. Praha 19.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 26.2. Žehuň 28.02.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.2. Horní Blatná 05.02.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 10.1. Praha 10.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 11.1. Praha 11.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 1.1. Senohraby 02.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Senohraby 02.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Senohraby 02.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 1.10. Biocentrum Ostrůvek 01.10.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) RO 23.08.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.4. Sokoleč 27.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 27.2. trávníky u Nahořan 28.02.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) RO 23.08.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 2.4. Praha-Slatina 02.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 27.3. Praha-Lítožnice 27.03.2021
Břehule skalní (Hirundo rupestris) RO 23.08.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 6.4. Praha 06.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 10.1. Praha 10.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 16.4. Praha-Lítožnice 16.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.3. Praha-Slatina 20.03.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 16.4. Praha 16.04.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 22.4. Praha-Slatina 22.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 24.4. VN Rozkoš 26.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Sedmihlásek olivový (Hippolais olivetorum) RO 23.08.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 7.5. Městec 09.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.7. Nesyt 03.07.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 16.4. Praha-Lítožnice 16.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 2.1. Praha 02.01.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 8.5. Provodov 09.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 16.4. Praha-Lítožnice 16.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4. Sokoleč 27.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 15.3. Praha 15.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 10.1. Praha 10.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. Praha 02.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Senohraby 02.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 11.2. letiště Václava Havla 11.02.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 5.1. Praha 05.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 19.2. někde u D10 20.02.2021
Kos horský (Turdus torquatus) 8.4. Praha-Lítožnice 09.04.2021
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Senohraby 02.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 10.1. Praha 10.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 24.2. Praha 24.02.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 28.2. Nové Město nad Metují 28.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 10.1. Praha 10.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 3.5. Záhlinice 04.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 5.1. Praha 05.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 27.3. Praha-Lítožnice 27.03.2021
Slavík tmavý (Luscinia luscinia) 6.7. pole u Nahořan 10.07.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 16.4. Praha-Lítožnice 16.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 10.4. VN Rozkoš 13.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 29.4. Čerčany 30.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.2. trávníky u Nahořan 28.02.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 13.4. Praha 13.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 8.5. Větrník 09.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.3. Praha 20.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 24.4. Městec 26.04.2021
Bělořit plavý (Oenanthe isabellina) RO 23.08.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 18.4. Senohraby 18.04.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 11.2. Hostivice 11.02.2021
Vrabec pokřovní (Passer hispaniolensis) RO 23.08.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 4.2. Praha 05.02.2021
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) 10.7. Sněžka 10.07.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 26.3. Praha 26.03.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 8.4. Praha-Lítožnice 09.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 2.1. Praha 02.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 5.1. Praha 05.01.2021
Linduška úhorní (Anthus campestris) 27.4. Sokoleč 27.04.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 8.3. Praha-Slatina 08.03.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 24.4. Nové Město nad Metují 26.04.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 8.5. Bohuslavice 09.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 10.1. Praha 10.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 7.2. Karlovy Vary 07.02.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 10.1. Praha 10.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 5.2. Horní Blatná 05.02.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 10.7. Úpské rašeliniště 10.07.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 10.1. Praha 10.01.2021
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 10.7. Úpské rašeliniště 10.07.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 5.2. Horní Blatná 05.02.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 5.1. Praha 05.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.4. Nové Město nad Metují 13.04.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.1. Praha 15.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 8.4. Praha-Lítožnice 09.04.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 11.2. letiště Václava Havla 11.02.2021
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 27.4. Velim 27.04.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 8.3. Praha-Slatina 08.03.2021