Ondřej Boháč - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) Włocławek, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Husa velká (Anser anser) Włocławek, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 10.03.2017
Labuť velká (Cygnus olor) Odra, Bohumín (Vrbice) 8.1.2016 08.01.2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Kuźnica, Polsko 12.2.2017 14.02.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Majetín 15..2017 04.02.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) odkaliště, Prosenice 14.5.2017 24.05.2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) řeka Opava, Opava (Kateřinky) 21.1.2017 04.02.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) pískovna, Grygov 11.3.2017 07.04.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Krčmaň 24.3.2017 07.04.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) Krčmaň 2 07.04.2017
Čírka obecná (Anas crecca) Krčmaň 2.3.2017 10.03.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Krčmaň 14.4.2017 24.05.2017
Polák velký (Aythya ferina) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko10.2.2017 14.02.2017
Polák proužkozobý (Aythya collaris) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Polák kaholka (Aythya marila) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Kajka mořská (Somateria mollissima) Hel, Polsko 11.2.2017 14.02.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Morčák velký (Mergus merganser) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) ústí Wisly - Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Červenohorské sedlo 25.11.2017 25.11.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) Dub nad Moravou 5.2.2017 14.02.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Krčmaň 8.5.2017 24.05.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Velký Týnec (Vsisko) 3.1.2017 08.01.2017
Potáplice malá (Gavia stellata) pískovna, Grygov 26.11.2017 31.12.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Bečva, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Studénka 28.9.2017 25.11.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Nový rybník, Opatov 13.4.2017 24.05.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) Bílsko 25.3.2017 07.04.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Polomí 25.3.2017 07.04.2017
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) --------- 24.05.2017
Bukač velký (Botaurus stellaris) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Ostrava (Heřmanice) 10.6.2017 06.09.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) -------- 24.05.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Osek nad Bečvou 3.1.2017 08.01.2017
Volavka červená (Ardea purpurea) Nový rybník, Mikulov 20.7.2017 06.09.2017
Volavka bílá (Egretta alba) Citov 3.1.2017 08.01.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Studénka 28.9.2017 31.12.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Velké Opatovice 3.6.2017 06.09.2017
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 6 ex, Velký Slavkov, Slovensko 27.08.2017
Orel královský (Aquila heliaca) Nesyt 16.7.2017 31.12.2017
Orel skalní (Aquila chrysaetos) okres Přerov 22.1.2017 04.02.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Osek nad Bečvou 3.1.2017 08.01.2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Prosenice (PR) 3.1.2017 08.01.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) Polomí 25.3.2017 07.04.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) Krčmaň 17.10. 2017 31.12.2017
Moták lužní (Circus pygargus) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Luňák červený (Milvus milvus) Pouzdřany (BV) 25.5.2017 06.09.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) Suchdol (Jednov) 7.5.2017 24.05.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Osek nad Bečvou 3.1.2017 08.01.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) Citov 7.1.2017 08.01.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) Olomoucký kraj 2.9.2017 06.09.2017
Káně lesní (Buteo buteo) Sušice (PR) 3.1.2017 08.01.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Dluhonice 27.3.2017 07.04.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Gdańsk 12.2.2017 14.02.2017
Lyska černá (Fulica atra) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) Olomouc (Holice) 12.3.2017 07.04.2017
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Krčmaň 26.7.2017 06.09.2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) Nesyt 19.7.2017 31.12.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Citov 25.2.2017 10.03.2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Tovačov 28.10.1017 31.12.2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Studénka 28.9.2017 25.11.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Nesyt 19.7.2017 06.09.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) Velký Týnec (Vsisko) 12.3.2017 07.04.2017
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) Opava (Pusté Jakartice) 29.8.2017 06.09.2017
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Přerov-město 25.11.2017
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) Olomoucký kraj 6.3.2017 10.03.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Velký Týnec (Vsisko) 12.3.2017 07.04.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Kozmické louky 20.5.2017 24.05.2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Koliha velká (Numenius arquata) Majetín 18.8.2017 06.09.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Krčmaň 25.4.2017 24.05.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) poldr, Žichlínek 13.4.2017 24.05.2017
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) Majetín 25.7. 06.09.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Krčmaň 10.4.2017 24.05.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Majetín 2.3.2017 10.03.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Krčmaň 21.4.2017 24.05.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Jespák malý (Calidris minuta) Krčmaň 20.7.2017 06.09.2017
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Krčmaň 25.7.2017 06.09.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) Krčmaň 25.7.2017 06.09.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Kokory 24.3.2017 07.04.2017
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) Albrechtičky 28.9.2017 31.12.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Krčmaň 8.5.2017 24.05.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Krčmaň 10.4.2017 24.05.2017
Racek bouřní (Larus canus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Racek mořský (Larus marinus) Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) výpěrkoviště, Lobodice 15.4.2017 24.05.2017
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) Krčmaň 10.4.2017 24.05.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) Annínská štěrkovna 15.4.2017 24.05.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) Jihomoravský kraj 4.4.2017 07.04.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Hel, Polsko 12.2.2017 14.02.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Krčmaň 25.4.2017 24.05.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Výreček malý (Otus scops) jižní Morava 25.5.2017 06.09.2017
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Březová nad Svitavou 13.4.2017 24.05.2017
Sýc rousný (Aegolius funereus) Červenohorské sedlo 16 a 17.8.2017 06.09.2017
Kalous ušatý (Asio otus) Citov 15.1.2017 04.02.2017
Rorýs obecný (Apus apus) Přerov 24.4.2017 24.05.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Přerov 7.1.2017 08.01.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) Přerov 9.5.2017 24.05.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) Litovel - Předměstí 30.4.2017 24.05.2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Náměšť na Hané 15.4.2017 24.05.2017
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) Vysoké Tatry, Slovensko 22.8.2017 27.08.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) PR Království 11.3.2017 07.04.2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) PR Království 11.3.2017 07.04.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Olomouc 18.1.2017 04.02.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Přerov 7.1.2017 08.01.2017
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) Hostýnské vrchy 14.1.2017 04.02.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) Chvalčov 14.1.2017 04.02.2017
Žluna zelená (Picus viridis) Citov 2.1.2017 08.01.2017
Žluna šedá (Picus canus) pískovna Grygov 15.1.2017 04.02.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Oldřichov 2.1.2017 08.01.2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Náklo 18.5.2017 24.05.2017
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Citov 3.1.2017 08.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Přerov - Laguna 23.4.2017 24.05.2017
Raroh velký (Falco cherrug) Opava (Kateřinky) 21.1.2017 04.02.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Přerov 2.1.2017 08.01.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Tovačov 9.5.2017 24.05.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Pietrowice Wielkie, Polsko 21.1.2017 14.02.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Litovelské Pomoraví 30.4.2017 24.05.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Olomouc (Klášterní Hradisko) 9.1.2017 04.02.2017
Straka obecná (Pica pica) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Vysoké Tatry 21.8.2017 27.08.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) Krčmaň 10.4.2017 24.05.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Krkavec velký (Corvus corax) Citov 3.1.2017 08.01.2017
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) Karolinka 26.2.2017 10.03.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Tesák 14.1.2017 04.02.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) Odra, Bohumín (Vrbice) 8.1.2017 08.01.2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) Wyspa Sobieszewska, Polsko 10.2.2017 14.02.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Krčmaň 29.3.2017 07.04.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) odkaliště, Přerov 7.1.2017 08.01.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) Šternberk (Dalov) 15.10.2017 25.11.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) Rokytnice u Př. 4.2.2017 04.02.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) ZD, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Břehule říční (Riparia riparia) Tovačov 9.5.2017 24.05.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) Olomouc (Nemilany) 2.4.2017 07.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Březová nad Svitavou 13.4.2017 24.05.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Olomouc (Nový Svět) 30.3.2017 07.04.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Velký Týnec (Vsisko) 12.3.2017 07.04.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Bečva, Přerov 28.4.2017 24.05.2017
Budníček pruhohlavý (Phylloscopus inornatus) Grygov 7.10.2017 25.11.2017
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) Jeseníky 18.6.2017 31.12.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Tovačov 9.5.2017 24.05.2017
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) j. Morava 19.7.2017 06.09.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) poldr, Žichlínek 13.4.2017 24.05.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Olomouc (Slavonín) 1.5.2017 24.05.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Přerov 1.5.2017 24.05.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Přerov (Lýsky) 14.5.2017 24.05.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Bečva, Přerov 28.4.2017 24.05.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Tovačov 9.5.2017 24.05.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Olomouc (Černovír) 21.3.2017 07.04.2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) Hlučín (OP) 3.7.2017 06.09.2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) Přerov 9.5.2017 24.05.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Litovel (Unčovice) 8.4.2017 24.05.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Kozmice 29.4.2017 24.05.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Raková u Konice 25.3.2017 07.04.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) Osek nad Bečvou 2.1.2017 08.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Okrouhlá 23.4.2017 24.05.2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) ---------------------- 24.05.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Fulnek (Vrchy) 13.2.2017 14.02.2017
Kos horský (Turdus torquatus) Soláň, Karolinka 16.4.2017 24.05.2017
Kos černý (Turdus merula) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Osek nad Bečvou 2.1.2017 08.01.2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Velký Týnec (Vsisko) 12.3.2017 07.04.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Olomouc 6.3.2017 10.03.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) Velké Karlovice 6.5.2017 24.05.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) poldr, Žichlínek 13.4.2017 24.05.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Tovačov 15.4.2017 24.05.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Bečva, Přerov 24.05.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Lejsek malý (Ficedula parva) Hostýnské vrchy 9.5.2017 24.05.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) Přerov 12.4.2017 24.05.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) poldr, Žichlínek 24.05.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Olomouc (Nový Svět) 19.3.2017 24.05.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Bystročice (Žerůvky) 1.5.2017 24.05.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) řeka Opava, Opava (Kateřinky) 21.1.2017 04.02.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) Oldřichov 2.1.2017 08.01.2017
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Slavkovský štít (2452 m.) Slovensko 27.08.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Olomouc (Nový Svět) 17.3.2017 07.04.2017
Konipas luční (Motacilla flava) Blatec 2.4.2017 07.04.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) Přerov 7.1.2017 08.01.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) Olomouc (Slavonín) 4.3.3017 10.03.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) Olomouc (Hodolany) 6.1.2017 08.01.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) Kožušany-Tážaly 2.4.2017 07.04.2017
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) Kozmické louky 29.4.2017 24.05.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) pole, Bystročice 4.3.2017 10.03.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Hostýnské vrchy 14.1.2017 04.02.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) jezero, Troubky 7.1.2017 08.01.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Přerov 4.1.2017 08.01.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) Ostrava (Heřmanice) 10.6.2017 06.09.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) pole, Želatovice 8.1.2017 08.01.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) pole, Želatovice 8.1.2017 08.01.2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) Hel, Polsko 11.2.2017 14.02.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Kořenec 23.4.2017 24.05.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) okres Přerov 22.1.2017 04.02.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Přerov 23.3.2017 07.04.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) Přerov 1.1.2017 08.01.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) Olomoucko 2.4.2017 07.04.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Oldřichov 2.1.2017 08.01.2017
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) Senička 2.5.2017 24.05.2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) Citov 2.1.2017 08.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) pískovna Grygov 15.1.2017 04.02.2017
Ostružka severní (Calcarius lapponicus) Pietrowice Wielkie, Polsko 21.1.2017 14.02.2017
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) Hradecký r., Tovačov 28.10.2017 25.11.2017