Michal Staněk - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 25.02.2017
Husa velká (Anser anser) 25.02.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.02.2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 25.02.2017
Labuť velká (Cygnus olor) 25.02.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 25.02.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 25.02.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 03.01.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 25.02.2017
Polák velký (Aythya ferina) 25.02.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 25.02.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 25.02.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 25.02.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 25.02.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 25.02.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 27.02.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 25.02.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 25.02.2017
Volavka bílá (Egretta alba) 27.02.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 25.02.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 25.02.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 25.02.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 25.02.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 25.02.2017
Lyska černá (Fulica atra) 25.02.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.02.2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 27.02.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 25.02.2017
Racek bouřní (Larus canus) 25.02.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 25.02.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 25.02.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 25.02.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 25.02.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 25.02.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 25.02.2017
Raroh velký (Falco cherrug) 25.02.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 27.02.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 25.02.2017
Straka obecná (Pica pica) 25.02.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 03.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.02.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 25.02.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 25.02.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 03.01.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 27.02.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 25.02.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 25.02.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.02.2017
Kos černý (Turdus merula) 25.02.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 25.02.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 25.02.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 25.02.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 25.02.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 25.02.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 25.02.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 25.02.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 25.02.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 25.02.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 25.02.2017
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 25.02.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 25.02.2017