Jan Grünwald - WP Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Oplatil 12.02.2021
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) Třeboňsko 12.12.2021
Husa velká (Anser anser) VN Hostivař 11.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) Čelákovice 10.01.2021
Berneška tmavá (Branta bernicla) Drnholec 30.12.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) VN Nechranice 13.02.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) Drnhloec 30.12.2021
Labuť velká (Cygnus olor) Dobročovice 01.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) Oplatil 12.02.2021
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Chropyně 28.04.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Proboštský rybník 10.01.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) Hrabanovská černava 02.04.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) Hodonínské rybníky 01.06.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) Vltava, Smíchov 18.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Vltava, Troja 15.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Županovice - první pták roku 01.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Modřany 06.01.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Hrabanovská černava 02.04.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) Hrabanovská černava 02.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) Proboštský rybník 10.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) Čelákovice 10.01.2021
Polák velký (Aythya ferina) Proboštský rybník 10.01.2021
Polák malý (Aythya nyroca) 20.10.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Modřany 06.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) Vltava, centrum Prahy 18.01.2021
Kajka mořská (Somateria mollissima) 20.10.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) VN Nechranice 13.02.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) Hel 22.11.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) Labe, Kolín 17.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) Proboštský rybník 10.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) Labe, Sedlčánky 18.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) Oplatil 12.02.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 20.10.2021
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) Stožec 28.04.2021
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) Třístoličník 28.04.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) Nehvizdy 12.02.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Hrabanovská černava 17.05.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Milovice 10.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) Jezero Milada 30.12.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) Jezero Most 13.02.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Čelákovice 10.01.2021
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) Praha, Vltava 10.02.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Praha, Vltava 12.02.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) Jezero Milada 30.12.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) Slatina 22.04.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) Chropyně 28.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) Dobříš 22.04.2021
Ibis posvátný (Threskiornis aethiopicus) Benátky 12.12.2021
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 20.10.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) Vrbenské rybníky 28.04.2021
Bukač velký (Botaurus stellaris) Slatina 22.04.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Hodonínské rybníky 01.06.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) Vrbenské rybníky 28.04.2021
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Nesyt 01.06.2021
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) Nesyt 01.06.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Úvaly 10.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) Trkmanec 01.06.2021
Volavka bílá (Egretta alba) Hrbáčkovy tůně 18.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Blatec (Čejkovice) 28.04.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Musík 13.09.2021
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) Valle Vecchia 22.11.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Županovice 01.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Dolní Kladiny 12.04.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Milovice 01.06.2021
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) Grossglockner 22.11.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 20.10.2021
Orel skalní (Aquila chrysaetos) Itálie 12.12.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Županovice 01.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) Úvaly 03.01.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) Hrabanovská černava 02.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) Dolany 12.02.2021
Moták lužní (Circus pygargus) Křepenice 17.05.2021
Luňák červený (Milvus milvus) Vyšehořovice 03.03.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) Horažďovice 22.04.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) Proboštský rybník 10.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) Dolany 12.02.2021
Káně lesní (Buteo buteo) Koloděje 01.01.2021
Drop velký (Otis tarda) 20.10.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Jezero Most 13.02.2021
Chřástal polní (Crex crex) Bobrník 13.09.2021
Chřástal malý (Porzana parva) Hrabanovská černava 22.04.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) Hrabanovská černava 02.04.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Modřany 06.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) Modřany 06.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) Žabakor 05.02.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) rybník Skříň 20.10.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) polní louže nedaleko Dehtáře 28.04.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) Hlohovecký rybník 01.06.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Škvorec 03.03.2021
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Úvaly 10.02.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 20.10.2021
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) Kutnohorsko 20.10.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) Lítožnice 27.03.2021
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) Valle Vecchia 22.11.2021
Sluka lesní (Scolopax rusticola) Úvaly 27.03.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) RN Slatina 11.01.2021
Bekasina větší (Gallinago media) Hrabanovská černava 17.05.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) RN Slatina 11.01.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) Bobrník 22.04.2021
Břehouš rudý (Limosa lapponica) Slanisko u Nesytu 20.10.2021
Koliha malá (Numenius phaeopus) 20.10.2021
Koliha velká (Numenius arquata) Kutnohorsko 13.09.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) Kutnohorsko 13.09.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) polní louže nedaleko Dehtáře 28.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) Hrabanovská černava 12.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) VN Hostivař 11.01.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) Hrabanovská černava 22.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) Žehuňský rybník 25.04.2021
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) Hlohovecký rybník 01.06.2021
Jespák malý (Calidris minuta) Kutnohorsko 13.09.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) Tuklaty 13.09.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) Slanisko u Nesytu 20.10.2021
Jespák mořský (Calidris maritima) 20.10.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) Dehtář 28.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) Hrabanovská černava 02.04.2021
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 20.10.2021
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) Bobrník 22.11.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) Vltava - Hodkovičky 01.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) Chropyně 28.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) Praha, Staroměstský jez 03.03.2021
Racek bouřní (Larus canus) Modřany 06.01.2021
Racek mořský (Larus marinus) Jezero Most 13.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) Vltava, centrum Prahy 18.01.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Modřany 06.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) Vltava, centrum Prahy 18.01.2021
Racek žlutonohý (Larus fuscus) Praha, Vltava 12.02.2021
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) Valle Vecchia 12.12.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) Žehuň 25.04.2021
Rybák dlouhoocasý (Sterna paradisaea) Koclířov 23.05.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) Dehtář 28.04.2021
Alkoun úzkozobý (Uria aalge) 20.10.2021
Alka malá (Alca torda) 20.10.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) Kdesi v Praze (z auta) 01.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) Havraň 13.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Vltava, Troja 15.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) NPP Ruda 23.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Úvaly 01.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) Stožec (Dobrá) 28.04.2021
Sova pálená (Tyto alba) Hrabanovská černava 02.04.2021
Výreček malý (Otus scops) Olomouc 28.04.2021
Výr velký (Bubo bubo) Horní solopyský rybník 23.05.2021
Puštík obecný (Strix aluco) Županovice 01.01.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) Tehovec 02.04.2021
Sýček obecný (Athene noctua) Černuc 17.05.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) Stožec 28.04.2021
Kalous ušatý (Asio otus) Úvaly 03.03.2021
Kalous pustovka (Asio flammeus) Červenohorské sedlo 22.11.2021
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) Hrabanovská černava 23.05.2021
Rorýs velký (Apus melba) 20.10.2021
Rorýs obecný (Apus apus) Slatina 25.04.2021
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) Benátky 12.12.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Horoušany 10.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) Cepáků pískovna 23.05.2021
Dudek chocholatý (Upupa epops) Hrabanovská černava 02.04.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) Žehuň 25.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) Klánovický les 03.01.2021
Strakapoud malý (Dryobates minor) Hrbáčkovy tůně 18.01.2021
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) Nesyt (Sedlec) 01.06.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Županovice 01.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) Županovice 01.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) Županovice 01.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) Voděradské bučiny 02.04.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Někde z auta na cestě Dobříš - Úvaly 01.01.2021
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) Trkmanec 01.06.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) Kumšík 14.02.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) České Žleby 28.04.2021
Raroh velký (Falco cherrug) Hospozín 30.12.2021
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Troja 17.05.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) Hostín 17.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Županovice 01.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Hostín 17.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Klánovický les 03.01.2021
Straka obecná (Pica pica) Slatina 01.01.2021
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) Voděradské bučiny 02.04.2021
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) 20.10.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) Vltava, Troja 15.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) Modřany 06.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) VN Nechranice 13.02.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) Praha (Uhříněves) 11.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) Županovice 01.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Županovice 01.01.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Klánovický les 03.01.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) Županovice 01.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) Klánovický les 03.01.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Županovice 01.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) Županovice 01.01.2021
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Hrabanovská černava 12.04.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) RN Slatina 11.01.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) Písečný přesyp u Vlkova 23.05.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) Vyšehořovice 17.01.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Vyšehořovice 10.01.2021
Břehule říční (Riparia riparia) Žehuň 25.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) V pískovně 02.04.2021
Břehule skalní (Hirundo rupestris) 12.12.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) Kachlička 12.04.2021
Cetie jižní (Cettia cetti) Valle Vecchia 22.11.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Úvaly 03.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) Hrabanovská černava 02.04.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Vltava, Troja 15.01.2021
Budníček západní (Phylloscopus bonelli) Slovinsko 22.11.2021
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) Petřín 22.04.2021
Budníček altajský (Phylloscopus humei) Hel 22.11.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) Hrabanovská černava 17.05.2021
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 20.10.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) Slatina 25.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) Slatina 28.04.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) Hrabanovská černava 17.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) Velký chlebský rybník 17.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) Slatina 17.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) Žehuň 28.04.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) Slatina 22.04.2021
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) Valle Vecchia 22.11.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) Zbraslav 02.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) PP Krňák 17.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) PR Kopeč 17.05.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) Hrabanovská černava 22.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) Slatina 28.04.2021
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Úvaly 20.03.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) Županovice 01.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Županovice 01.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) Županovice 01.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) Úvaly 27.03.2021
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) Klánovický les 06.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Vltava, Troja 12.02.2021
Kos horský (Turdus torquatus) Lítožnice 22.04.2021
Kos černý (Turdus merula) Županovice 01.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Županovice 01.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) Úvaly 13.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Praha, Kampa 03.03.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Županovice 01.01.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) PP Krňák 17.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Županovice 01.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) Lítožnice 12.04.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) Lítožnice 22.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) Klánovický les 28.04.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) Huslík 25.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) Modřany 06.01.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) V pískovně 12.04.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) Slatina 25.04.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) Slatina 27.03.2021
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) Hrabanovská černava 17.05.2021
Skorec vodní (Cinclus cinclus) Měchenice 17.05.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) Úvaly 03.01.2021
Vrabec italský (Passer italiae) 12.12.2021
Vrabec polní (Passer montanus) Županovice 01.01.2021
Pěvuška podhorní (Prunella collaris) Sněžka 13.09.2021
Pěvuška modrá (Prunella modularis) Úvaly 11.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) Úvaly 02.04.2021
Konipas citronový (Motacilla citreola) Lítožnice 12.04.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) Litoměřice 10.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) Vyšehořovice 10.01.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) Úvaly 10.01.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) Úvaly 12.04.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 20.10.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) Jezero Most 13.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Županovice 01.01.2021
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) Úvaly 31.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Slatina 01.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Županovice 01.01.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) Županovice 01.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) Úvaly 03.01.2021
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 20.10.2021
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) Úpské rašeliniště 13.09.2021
Křivka obecná (Loxia curvirostra) Klánovický les 03.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Slatina 01.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) Zbraslav 02.04.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) Županovice 01.01.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) Milovice 10.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Slatina 01.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) Sedlčánky 10.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 20.10.2021