Robin Šícha - WP Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 3.3. Strašov 4. 3. 2019
Husa tundrová (Anser serrirostris) 5.1. Drnholec 5. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 5. 1. 2019
Husa malá (Anser erythropus) 5. 1. 2019
Berneška velká (Branta canadensis) 28.2. VN Nechranice 28. 2. 2019
Berneška tmavá (Branta bernicla) 7.2. Přeseka 7. 2. 2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 5. 1. 2019
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 5. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. Postoloprty 1. 1. 2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 27.1. Lenešice 27. 1. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 8.1. Stromovka 8. 1. 2019
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 19.1. Drnholec 19. 1. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 18.1. Praha 18. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 5. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 27.1. VN Nechranice 27. 1. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 27.1. jezero Milada 27. 1. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 27.1. VN Nechranice 27. 1. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 27.1. jezero Most 27. 1. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Polák malý (Aythya nyroca) 27.1. jezero Most 27. 1. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 5. 1. 2019
Kajka mořská (Somateria mollissima) 12.1. jezero Milada 12. 1. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 5. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Morčák prostřední (Mergus serrator) 27.1. jezero Milada 27. 1. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 24.2. Havraň 24. 2. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 5. 1. 2019
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Potáplice lední (Gavia immer) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 27.1. jezero Most 27. 1. 2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10.2. jezero Most 10. 2. 2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) 27.1. jezero Milada 27. 1. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 27.1. VN Nechranice 27. 1. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 5. 1. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 19.1. Ivaň 19. 1. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 19.1. Vlasatice 19. 1. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Krupá 1. 1. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.1. Stromovka 7. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 20.2. Zálužany 20. 2. 2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 22.2. Hospozínek 22. 2. 2019
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 3.1. Hlučínská štěrkovna 3. 1. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Racek mořský (Larus marinus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Racek šedý (Larus hyperboreus) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Říčany 1. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 21.2. NPR Voděradské bučiny 21. 2. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 10.1. Stromovka 10. 1. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Krupá 1. 1. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 27.1. Stromovka 30. 1. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 5.1. Drnholec 6. 1. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 17.1. Církvice 17. 1. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5. 1. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 7.2. Záblatí 7. 2. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 21.2. NPR Voděradské bučiny 21. 2. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Krupá 2. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 6.1. Klentnice 6. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1. Stromovka 4. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 10.2. Tušimice 10. 2. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Říčany 1. 1. 2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 23.1. Přistoupim 23. 1. 2019
Raroh velký (Falco cherrug) 5.1. Šakvice 6. 1. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 12.1. Trmice 12. 1. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Svatbín 2. 1. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. les Svatbín 2. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1. dálnice D6 1. 1. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 4.1. Stromovka 4. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1. Hlučín 3. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 5. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. jezero Milada 1. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 27.1. les Krupá 30. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 2.1. les Svatbín 2. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 21.2. NPR Voděradské bučiny 21. 2. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 4.1. Stromovka 4. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 12.1. jezero Milada 12. 1. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.1. Vlasatice 19. 1. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1. Klentnice 6. 1. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. les Svatbín 2. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 28.2. Stromovka 28. 2. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 22.2. Merklín 22. 2. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 7.1. Stromovka 7. 1. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 27.1. Tušimice 27. 1. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Říčany 1. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 5. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 27.1. Tušimice 27. 1. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. les Svatbín 2. 1. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 8.1. Stromovka 8. 1. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. Dolní Dunajovice 6. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) 20.2. Plechý 20. 2. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.1. VN Nechranice 27. 1. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 5. 1. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 21.2. NPR Voděradské bučiny 21. 2. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 18.1. Stromovka 18. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.1. Drnholec 19. 1. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 12.1. jezero Milada 12. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 20.2. Třístoličník 20. 2. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Svatbín 2. 1. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.1. Krupá 9. 1. 2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 1.1. VN Nechranice 1. 1. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 6.1. Drnholec 6. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 5. 1. 2019