Jiří Lehký - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 27.12. Libavá 01.01.2023
Husa velká (Anser anser) 6.1.1 Choryně 07.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 6.1. Choryně 07.01.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 15.1. Hustopeče 18.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 6.1. Hustopeče 07.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 6.1. Choryně 07.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 23.1. VDNM 23.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. 02.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 27.2. Kotvice 01.03.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3. Miilotice 30.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 27.2. Kotvice 01.03.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Polák velký (Aythya ferina) 23.1. VDNM 18.02.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 12.4. Bělotín 12.04.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 23.1. VDNM 23.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 23..1. VDNM 23.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 23.1. VDNM 23.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 6.1. Choryně 07.01.2022
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 9.11. Jamník 17.11.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) Libavá 28.09.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 14.1. Studénka 18.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 11.1. Hranice 11.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 23.1. VDNM 23.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 15.5. Kotvice 24.05.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 21.4. Hranice 21.04.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 7.4. Hranice 10.04.2022
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) Delta 01.01.2023
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Delta 01.01.2023
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.9. kotvice 28.09.2022
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) Delta 01.01.2023
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 6.1. Choryně 07.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) Delta 01.01.2023
Volavka bílá (Egretta alba) 15.1. Bečva 18.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) Delta 01.01.2023
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) Delta 01.01.2023
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) Delta 01.01.2023
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) Delta 01.01.2023
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 6.1. Choryně 09.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 2.4. Hustopeče 02.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 26.7. Kosí potok 16.09.2022
Orel královský (Aquila heliaca) ? 27.12. Milovany 01.01.2023
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 22.1. Libavá 23.01.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 22.1. Libavá 23.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 8.1. Boškov 08.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. Hustopeče 02.04.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 9.1. Radíkov 09.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 25.4. Střítež 26.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.1. Hustopeče 18.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.1. Radíkov 09.01.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. 02.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 15.4. Hlohovec 15.04.2022
Chřástal polní (Crex crex) 3.6. Libavá 16.09.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 2.4. Pískáč 15.04.2022
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. Bečva 03.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 8.5. Libavá 08.05.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 22.3. Bělotín 30.03.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 9.4. Jezernice 10.04.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 1.5. Boškov 01.05.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 13.4. Valcha 15.04.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 15.4. Skalička 18.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 28.9. Bažantula 28.09.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 8.10. Kačák 17.11.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 20.4. Boškov 20.04.2022
Vodouš žlutonohý (Tringa flavipes) 17.11.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 15.1. Bečva 18.01.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 30.4. Choryně 01.05.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.4. Boškov 20.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 28.9. Kačák 28.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 28.9. Kačák 28.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 28.9. Kačák 28.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1. Hranice 07.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 6.1. Choryně 07.01.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 15.4. Hlohovec 15.04.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 4.1. Hranice 07.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 26.2. Boškov 01.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.2. Boškov 01.03.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 20.4. Boškov 20.04.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 6.1. Tylovice 07.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 15.4. Hlohovec 15.04.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 18.2. Rybáře 18.02.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 6.9. Sulov 16.09.2022
Sýc rousný (Aegolius funereus) 8.5. Libavá 08.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 23.1. Drnholec 23.01.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 28.4. Hranice 01.05.2022
Mandelík hajní (Coracias garrulus) Delta 01.01.2023
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 15.1. Bečva 18.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 15.5. Osek 15.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 14.4. Děvičky 15.04.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 12.4. Pískáč 15.04.2022
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 5.9. M.Polom 16.09.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 4.4. Peklo 04.04.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 8.1. Boškov 08.01.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 6.5. Hranice 08.05.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. 02.01.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 5.9. M.Polom 16.09.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. 02.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 2.1. 02.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 9.4. Peklo 10.04.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 8.1. Boškov 08.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.4. Choryně 01.05.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 20.5. Boškov 24.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 9.1. Uhřínov 09.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 15.5. Grymov 15.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. 02.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 6.1. Choryně 07.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 22.2. Libavá 23.01.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 5.2. Přerov 11.02.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 28.10 Jablůnka 28.10.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 18.1. Polom 18.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. 02.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.1. 02.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 7.1. Hluboké 07.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 8.1. Boškov 08.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 22.1. Libavá 23.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 2.1. 02.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 2.1. 02.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 8.5. Libavá 08.05.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.2. Boškov 01.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 15.5. Osek 15.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Hranice 04.04.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.4. Hranice 20.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1. Choryně 07.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 8.4. Hranice 10.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 27.3. Sluňákov 30.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.4. Splavná 24.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 15.5. Grymov 15.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 25.4. Bělotín 26.04.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 15.5. Rybáře 15.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 23.5. Zimotín 24.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5. Libavá 01.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 28.3. Hranice 30.03.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 8.5. Libavá 08.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 12.4. Polom 12.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 30.4. Hranice 01.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 16.4. Kružberk 18.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 7.1. Hluboké 07.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.1. Hranice 11.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. 02.01.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 23.1. Perná, Trůn 23.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.1. Bečva 18.01.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 28.9. Bažantula 28.09.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 15.2. Kladeruby 18.02.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 3.5. Čarták 05.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 2.1. 02.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 23.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 10.3. Hranice 10.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. 02.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 24.4. Splavná 24.04.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 9.1. Hranice 09.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 23.4. Zimotín 24.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 25.4. Střítež 26.04.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 5. Smradlavá 17.11.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 27.3. Horka 30.03.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 16.4.Razová 17.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.4. Nesyt 15.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 9.4. Jezernice 10.04.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.4. Skalička 18.04.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 9.3. Hranice 10.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 9.1. Uhřínov 09.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 9.1. Uhřínov 09.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 4.4. peklo 04.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 15.1. Hranice 18.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.3. Hranice 30.03.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 9.4. Peklo 10.04.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 9.1. Uhřínov 09.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1. Hranice 09.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. 02.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1. 02.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 4.2. Hustopeče 11.02.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 23.5. Zimotín 24.05.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 18.1. Bělotín 18.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. Horka 30.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 8.1. Hranice 08.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 8.5. Libavá 08.05.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. 02.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 22. 3. Bělotín 30.03.2022