Milan Janoušek - WP Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 25.1.2020, Velký Dvůr, Pohořelice (BO), ČR 14.02.2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 25.1.2020, Velký Dvůr, Pohořelice (BO), ČR 14.02.2020
Berneška velká (Branta canadensis) 26.4.2020, Bažantnice, Mutěnice (HO), ČR 27.04.2020
Berneška tmavá (Branta bernicla) 8.2.2020, Westerland, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 8.2.2020, Westerland, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 25.1.2020, Vlasatice (BO), ČR 14.02.2020
Labuť černá (Cygnus atratus) 10.2.2020, Medemblik, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 8.5.2020, rybník Nesyt, Hlohovec (BV), ČR 09.05.2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 18.1.2020, Troubecké jezero, Troubky (PR), ČR 14.02.2020
Husice liščí (Tadorna tadorna) 8.2.2020, Harlingen, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kopřivka obecná (Anas strepera) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Hvízdák americký (Anas americana) 8.2.2020, Harlingen, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 8.2.2020, Harlingen, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Čírka modrá (Anas querquedula) 12.3.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 12.03.2020
Čírka obecná (Anas crecca) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 10.4.2020, Chropyňský rybník, Chropyně (KM), ČR 10.04.2020
Polák velký (Aythya ferina) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Polák malý (Aythya nyroca) 21.8.2020, Dolní rybník, Svitavy (SY), ČR 21.08.2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR), ČR 14.02.2020
Polák kaholka (Aythya marila) 25.1.2020, VDNM III, Dolní Věstonice (BV), ČR 14.02.2020
Kajka mořská (Somateria mollissima) 12.2.2020, přístav, Texel, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 25.1.2020, VDNM III, Dolní Věstonice (BV), ČR 14.02.2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR), ČR 14.02.2020
Morčák chocholatý (Mergus cucullatus) 9.2.2020, Bleiswijk, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Morčák prostřední (Mergus serrator) 10.2.2020, Markermeer, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Koroptev polní (Perdix perdix) 5.1.2020, Vendolí (SY), ČR 14.02.2020
Křepelka polní (Coturnix coturnix) hlas, 4.5.2020, pole, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 04.05.2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 18.1.2020, Troubecké jezero, Troubky (PR), ČR 14.02.2020
Potáplice lední (Gavia immer) 9.2.2020, jezero Niuewe Meer, Amsterdam, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 20.3.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 20.03.2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 10.4.2020, Chropyňský rybník, Chropyně (KM), ČR 10.04.2020
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) 12.2.2020, Prins Hendrik Polder, Molenkolk, Texel, NIZOZEMÍ 15.02.2020
Čáp černý (Ciconia nigra) 15.4.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 16.04.2020
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 20.3.2020, Linhartice (SY), ČR 20.03.2020
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 10.2.2020, Medemblik, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Bukač velký (Botaurus stellaris) 15.5.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 15.05.2020
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 15.5.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 15.05.2020
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 26.4.2020, řeka Kyjovka, Rybářství s.r.o., Hodonín (HO), ČR 27.04.2020
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 19.7.2020, rybník Nesyt, Hlohovec (BV), ČR 19.07.2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Volavka červená (Ardea purpurea) 22.4.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 27.04.2020
Volavka bílá (Egretta alba) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 4.7.2020, rybník Nesyt, Hlohovec (BV), ČR 10.07.2020
Terej bílý (Morus bassanus) 11.2.2020, pobřeží Severního moře, Camperduin, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 3.7.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 10.07.2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 15.4.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 16.04.2020
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 14.6.2020, Zámčisko, Loučná nad Desnou (SU), ČR 16.06.2020
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 13.5.2020, Tatenice (UO), ČR 15.05.2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 16.2.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 16.02.2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 10.5.2020, pole, Tatenice (UO), ČR 10.05.2020
Moták pochop (Circus aeruginosus) 29.3.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 29.03.2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Moták stepní (Circus macrourus) 16.7.2020, pole, Dobřichov (KO), ČR 16.07.2020
Moták lužní (Circus pygargus) 7.5.2020, pole, Tatenice (UO), ČR 09.05.2020
Luňák červený (Milvus milvus) 25.1.2020, Drnholec (BV), ČR 14.02.2020
Luňák hnědý (Milvus migrans) 26.4.2020, Bažantnice, Mutěnice (HO), ČR 27.04.2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Káně rousná (Buteo lagopus) 26.1.2020, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Káně lesní (Buteo buteo) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Drop velký (Otis tarda) 31.1.2020, Hrubčice (PV), ČR 14.02.2020
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) hlas, 29.3.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 29.03.2020
Chřástal polní (Crex crex) hlas, 16.5.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY), ČR 16.05.2020
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Lyska černá (Fulica atra) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 29.2.2020, pole, Vendolí (SY), ČR 29.02.2020
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 8.2.2020, pobřeží Severního moře, Juliandorp, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 26.4.2020, Bažantnice, Mutěnice (HO), ČR 27.04.2020
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.2.2020, Den Oever, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 11.2.2020, okolí Hippolytushoef, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 11.2.2020, okolí Hippolytushoef, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 12.2.2020, pobřeží Severního moře, De Cocksdorp, Texel, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 8.2.2020, Harlingen, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kulík říční (Charadrius dubius) 27.3.2020, Dlouhý rybník, Lanškroun (UO), ČR 12.04.2020
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 29.8.2020, pole, Hohenau an der March, RAKOUSKO 01.09.2020
Sluka lesní (Scolopax rusticola) 20.3.2020, PR Psí kuchyně, Semanín (UO), ČR 20.03.2020
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 14.3.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 14.03.2020
Bekasina větší (Gallinago media) 19.4.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 20.04.2020
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.2.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 25.02.2020
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 26.4.2020, Komárovský rybník, Hodonín (HO), ČR 27.04.2020
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 12.2.2020, pobřeží Severního moře, De Cocksdorp, Texel, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Koliha velká (Numenius arquata) 8.2.2020, Den Oever, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.4.2020, Újezdský rybník, Újezd u Sezemic (PA), ČR 18.04.2020
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 11.2.2020, De Putten, Camperduin, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 11.4.2020, Dlouhý rybník, Lanškroun (UO), ČR 11.04.2020
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 01.04.2020
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 11.4.2020, Dlouhý rybník, Lanškroun (UO), ČR 11.04.2020
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.4.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 17.04.2020
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 8.2.2020, pobřeží Severního moře, Juliandorp, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Jespák rezavý (Calidris canutus) 8.2.2020, pobřeží Severního moře, Juliandorp, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Jespák písečný (Calidris alba) 8.2.2020, pobřeží Severního moře, Juliandorp, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Jespák malý (Calidris minuta) 24.8.2020, VDNM III, Strachotín (BV), ČR 24.08.2020
Jespák šedý (Calidris temminckii) 26.4.2020, Bažantnice, Mutěnice (HO), ČR 27.04.2020
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 8.5.2020, rybník Nesyt, Hlohovec (BV), ČR 09.05.2020
Jespák mořský (Calidris maritima) 10.2.2020, Ijmuiden, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Jespák obecný (Calidris alpina) 11.2.2020, De Putten, Camperduin, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 11.2.2020, De Putten, Camperduin, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Lyskonoh úzkozobý (Phalaropus lobatus) 19.7.2020, rybník Nesyt, Hlohovec (BV), ČR 19.07.2020
Racek tříprstý (Rissa tridactyla) 11.2.2020, pobřeží Severního moře, Den Helder, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 15.4.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 16.04.2020
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 10.4.2020, Chropyňský rybník, Chropyně (KM), ČR 10.04.2020
Racek bouřní (Larus canus) 25.1.2020, VDNM I, Pasohlávky (BO), ČR 14.02.2020
Racek mořský (Larus marinus) 11.2.2020, De Putten, Camperduin, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Racek polární (Larus glaucoides) 9.2.2020, Westerpark, Amsterdam, NIZOZEMÍ 15.02.2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 10.2.2020, Ijmuiden, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Racek středomořský (Larus michahellis) 30.8.2020, Zicksee, NP Neusiedler See Seewinkel, RAKOUSKO 01.09.2020
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 11.2.2020, De Putten, Camperduin, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 11.4.2020, Dlouhý rybník, Lanškroun (UO), ČR 11.04.2020
Rybák severní (Thalasseus sandvicensis) 30.7.2020, vodní nádrž Rozkoš, Česká Skalice (NA), ČR 30.07.2020
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.4.2020, Troubecké jezero, Troubky (PR), ČR 10.04.2020
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 16.5.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 16.05.2020
Rybák černý (Chlidonias niger) 18.4.2020, Bohumilečský rybník, Bohumileč (PA), ČR 18.04.2020
Chaluha velká (Stercorarius skua) 11.2.2020, pobřeží Severního moře, Den Helder, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Chaluha malá (Stercorarius longicaudus) 6.9.2020, vodní nádrž Rozkoš, Nahořany (NA), ČR 07.09.2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 16.6.2020, Svitavy (SY), ČR 17.06.2020
Holub doupňák (Columba oenas) 11.2.2020, okolí Hippolytushoef, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 11.2.2020, okolí Hippolytushoef, NIZOZEMÍ 16.02.2020
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 10.5.2020, pole, Žichlínek (UO), ČR 10.05.2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 5.1.2020, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 21.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 21.04.2020
Puštík obecný (Strix aluco) hlas, 19.3.2020, les, pod Sněžníkem, Trstěnice (SY), ČR 20.03.2020
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) hlas, 19.3.2020, les, Čistá (SY), ČR 20.03.2020
Sýc rousný (Aegolius funereus) hlas, 19.3.2020, Velký les, Radiměř (SY), ČR 20.03.2020
Kalous ušatý (Asio otus) 25.1.2020, Drnholec (BV), ČR 14.02.2020
Kalous pustovka (Asio flammeus) 28.1.2020, Osík u Litomyšle (SY), ČR 08.03.2020
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 3.7.2020, Bzenecká doubrava, Bzenec (HO), ČR 10.07.2020
Rorýs obecný (Apus apus) 19.4.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 20.04.2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR), ČR 14.02.2020
Vlha pestrá (Merops apiaster) 20.5.2020, okres Přerov (PR), ČR 21.05.2020
Dudek chocholatý (Upupa epops) 12.4.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY), ČR 12.04.2020
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 23.4.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 23.04.2020
Datlík tříprstý (Picoides tridactylus) 10.4.2020, Chvalčov, Hostýnské vrchy (KM), ČR 10.04.2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 3.7.2020, intravilán obce, Vracov (HO), ČR 10.07.2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 10.4.2020, Chvalčov, Hostýnské vrchy (KM), ČR 10.04.2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.2.2020, Lačnovský les, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Žluna zelená (Picus viridis) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Žluna šedá (Picus canus) 8.3.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 08.03.2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 10.7.2020, okres Svitavy, ČR 10.07.2020
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 12.2.2020, De Slufter, De Cocksdorp, Texel, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Alexandr malý (Psittacula krameri) 9.2.2020, Amsterdam, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 27.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 27.04.2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Žluva hajní (Oriolus oriolus) hlas, 8.5.2020, rybník Nesyt, Hlohovec (BV), ČR 09.05.2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 3.5.2020, Lačnovský les, Svitavy (SY), ČR 03.05.2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 6.1.2020, Moravská Třebová (SY), ČR 14.02.2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 25.1.2020, Drnholec (BV), ČR 14.02.2020
Vrána černá (Corvus corone) 24.9.2020, pole, Vendolí (SY), ČR 24.09.2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 5.1.2020, Vendolí (SY), ČR 14.02.2020
Krkavec velký (Corvus corax) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) 1.2.2020, PR Psí kuchyně, Semanín (UO), ČR 14.02.2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 2.2.2020, Lačnovský les, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 13.4.2020, les, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 13.04.2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.3.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 01.03.2020
Sýkora lužní (Poecile montanus) 14.6.2020, údolí Divoké Desné u dolní nádrže, Loučná nad Desnou (SU), ČR 16.06.2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2020, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2020, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.3.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 29.03.2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 26.4.2020, mokřad, Krumvíř (BV), ČR 27.04.2020
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.2.2020, pole, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 16.02.2020
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 18.4.2020, Vysoká nad Labem (HK), ČR 18.04.2020
Břehule říční (Riparia riparia) 13.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 13.04.2020
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 29.3.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 29.03.2020
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 13.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 13.04.2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) hlas, 8.4.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 13.04.2020
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 13.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 13.04.2020
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.5.2020, PR Psí kuchyně, Semanín (UO), ČR 24.05.2020
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 14.6.2020, Medvědí důl pod Zámčiskem, Loučná nad Desnou (SU), ČR 16.06.2020
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) hlas, 13.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 13.04.2020
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) hlas, 13.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 13.04.2020
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) hlas, 27.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 27.04.2020
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 14.5.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 15.05.2020
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 17.5.2020, Lačnov, Svitavy (SY), ČR 17.05.2020
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) hlas, 8.5.2020, NPP Pastvisko, Lednice (BV), ČR 09.05.2020
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 24.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 24.04.2020
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 13.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 13.04.2020
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 2.4.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 12.04.2020
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 28.4.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 28.04.2020
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 8.5.2020, Lovecké louky, Lednice (BV), ČR 09.05.2020
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 17.04.2020
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 27.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 27.04.2020
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 18.3.2020, Horní rybník, Svitavy (SY), ČR 18.03.2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1.2020, Opatovský les, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 11.1.2020, Terčový rybník, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 12.3.2020, Horní rybník, Svitavy (SY), ČR 12.03.2020
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 11.2.2020, okolí Hippolytushoef, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Kos horský (Turdus torquatus) 23.6.2020, NPR Praděd, Loučná nad Desnou (SU), ČR 26.06.2020
Kos černý (Turdus merula) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 8.2.2020, Juliandorp, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 15.3.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 15.03.2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.1.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.5.2020, Lačnov, Svitavy (SY), ČR 16.05.2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 4.1.2020, Moravičanské jezero (SU), ČR 14.02.2020
Slavík modráček (Luscinia svecica) 17.3.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 17.03.2020
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 18.4.2020, Újezdský rybník, Újezd u Sezemic (PA), ČR 18.04.2020
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 17.4.2020, rybník Pařez, Opatovec (SY), ČR 17.04.2020
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4.2020, NPR Býčí skála, CHKO Moravský kras, Habrůvka (BK), ČR 27.04.2020
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 12.3.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 12.03.2020
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 12.4.2020, sádky, Vračovice-Orlov (UO), ČR 12.04.2020
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 11.4.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 11.04.2020
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.3.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 12.03.2020
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 11.4.2020, pole, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 11.04.2020
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 2.2.2020, řeka Svitava, Březová nad Svitavou (SY), ČR 14.02.2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 5.1.2020, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Vrabec polní (Passer montanus) 5.1.2020, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 14.02.2020
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 27.3.2020, Dlouhý rybník, Lanškroun (UO), ČR 12.04.2020
Konipas luční (Motacilla flava) 5.4.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 05.04.2020
Konipas horský (Motacilla cinerea) 8.3.2020, rybník Hvězda, Opatov (SY), ČR 08.03.2020
Konipas bílý (Motacilla alba) 27.2.2020, Útěchov (SY), ČR 27.02.2020
Linduška luční (Anthus pratensis) 22.3.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY), ČR 22.03.2020
Linduška lesní (Anthus trivialis) 30.5.2020, les, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 30.05.2020
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 13.5.2020, pole, Tatenice (UO), ČR 13.05.2020
Linduška horská (Anthus spinoletta) 11.1.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Linduška skalní (Anthus petrosus) 10.2.2020, Ijmuiden, NIZOZEMÍ 14.02.2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 11.1.2020, Opatovec (SY), ČR 14.02.2020
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 22.3.2020, rybník Sychrovec, Opatovec (SY), ČR 22.03.2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 18.1.2020, Annínské jezero, Tovačov (PR), ČR 14.02.2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1.2020, rybník Hvězdička, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 16.5.2020, Nový rybník, Opatov (SY), ČR 16.05.2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 5.1.2020, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 14.02.2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 29.2.2020, Vendolí (SY), ČR 29.02.2020
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 24.4.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 24.04.2020
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 30.5.2020, les, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 30.05.2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 26.1.2020, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 2.4.2020, Lány, Svitavy (SY), ČR 03.04.2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 11.1.2020, Terčový rybník, Opatov (SY), ČR 14.02.2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 17.3.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 17.03.2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1.2020, Lánský rybník, Svitavy (SY), ČR 14.02.2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 21.2.2020, Hradec nad Svitavou (SY), ČR 21.02.2020