Jan Hajzler - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) Trkmanec 19.02.2022
Husa velká (Anser anser) Trkmanec 19.02.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) Lanškroun 03.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) Trkmanec 19.02.2022
Labuť velká (Cygnus olor) Moravičany 07.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) Dolní Čermná 24.05.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 09.07.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 26.09.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) Moravičany 07.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) Moravičany 07.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) Lanškroun 03.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 24.04.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) VDNM 19.02.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) Lanškroun 20.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) Lanškroun 19.02.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 09.07.2022
Polák velký (Aythya ferina) Moravičany 07.01.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Moravičany 07.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) VDNM 19.02.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) Moravičany 07.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) Moravičany 09.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) Moravičany 07.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 26.09.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 24.04.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 09.07.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Velké Němčice 12.03.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) Moravičany 07.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) Moravičany 07.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 09.07.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 09.07.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 24.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 09.07.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) Nový rybník - Opatov 24.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 09.07.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 09.07.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Moravičany 07.01.2022
Volavka bílá (Egretta alba) Moravičany 07.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 09.07.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) VDNM 19.02.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) Moravičany 07.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 26.09.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 26.09.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 09.07.2022
Orel královský (Aquila heliaca) Měnín 01.03.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Lanškroun 22.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 24.04.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 24.04.2022
Moták lužní (Circus pygargus) Lanškroun 24.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) Velké Němčice 19.02.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 17.08.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) VDNM 19.02.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) Lanškroun 19.02.2022
Káně lesní (Buteo buteo) Moravičany 07.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) Lanškrounské rybníky 22.01.2022
Chřástal polní (Crex crex) 09.07.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) VDNM 19.02.2022
Lyska černá (Fulica atra) Moravičany 07.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) Žichlínek 20.03.2022
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) Drnholec 26.09.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 09.07.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 19.09.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Žichlínek 19.02.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 19.09.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 24.04.2022
Sluka lesní (Scolopax rusticola) ČHS 07.11.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 24.05.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) Dlouhý rybník 09.01.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 19.09.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 09.07.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 09.07.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) Lanškrounské rybníky 07.01.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 09.07.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) VDNM 19.02.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 19.09.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) VDNM 26.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 19.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 19.09.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 19.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 19.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 17.08.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) VDNM 19.02.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 26.09.2022
Racek bouřní (Larus canus) VDNM 19.02.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 09.07.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) Moravičany 07.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 09.07.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 09.07.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 19.09.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 09.07.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 09.07.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) rybník Hvězda - Opatov 24.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) Lanškroun 09.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) Rudoltice 20.03.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) Lanškroun 19.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) Lanškroun 24.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) Lanškroun 09.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 09.07.2022
Výreček malý (Otus scops) 09.07.2022
Výr velký (Bubo bubo) 09.07.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 24.04.2022
Sýc rousný (Aegolius funereus) 07.11.2022
Kalous ušatý (Asio otus) Drnholec 19.02.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 09.07.2022
Rorýs velký (Apus melba) 09.07.2022
Rorýs obecný (Apus apus) Lanškroun 24.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) Moravičany 19.02.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 26.09.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 24.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 09.07.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) Lanškroun 12.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 09.07.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) Lanškroun 07.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) Moravičany 07.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) Lanškroun 09.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 24.04.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Lanškroun 22.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 24.04.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) VDNM 01.03.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 09.07.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) Trkmanec 19.02.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) Lanškroun 24.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) Lanškroun 19.02.2022
Straka obecná (Pica pica) Lanškroun 19.02.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) Litomyšl 07.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) Brno 19.02.2022
Vrána černá (Corvus corone) Brno 19.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) Brno 19.02.2022
Krkavec velký (Corvus corax) Lanškroun 19.02.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) Lanškroun 19.02.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) Lanškroun 19.02.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) Lanškroun 19.02.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) Lanškroun 22.01.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) Lanškroun 07.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) Lanškroun 07.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 09.07.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 07.11.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) Lanškroun 12.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) Velké Němčice 19.02.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 24.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 24.04.2022
Břehule skalní (Hirundo rupestris) 09.07.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 24.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) Lanškroun 19.02.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 24.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) Lanškroun 20.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 24.05.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 24.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 24.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 24.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 24.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 24.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 24.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 24.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 24.04.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 24.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 24.05.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 24.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) Lanškroun 20.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) Lanškroun 07.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) Lanškroun 22.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) Lanškroun 20.03.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) Klentnice 19.02.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 24.04.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 09.07.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) Lanškroun 01.03.2022
Kos černý (Turdus merula) Lanškroun 07.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) Lanškroun 07.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 07.11.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) Lanškroun 12.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) Moravičany 07.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 24.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) Litomyšl 19.02.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 24.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 09.07.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 09.07.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) lANŠKROUN 24.05.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 24.04.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 24.05.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 07.11.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 07.11.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 07.11.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 09.07.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) Lanškroun 09.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) Žichlínek 22.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 24.04.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 24.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 24.04.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) Lanškroun 12.03.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 24.04.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 09.07.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 07.11.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) Lanškroun 09.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 09.07.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) Lanškroun 19.02.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) Lanškroun 19.02.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 09.07.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) Lanškroun 09.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) Lanškroun 01.03.2022
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 07.11.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 24.04.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) Lanškroun 19.02.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 24.04.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) Lanškroun 22.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) Žichlínek 22.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) Lanškroun 22.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) VDNM 19.02.2022