Zdeněk Souček - WP Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1. Staré Ždánice (PA) cca 60 ex. 2. 1. 2020
Husa velká (Anser anser) 1.1. Žehuňský r. (KO) cca 200 ex. 1. 1. 2020
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. Žehuňský rybník (KO) cca 10 ex. 1. 1. 2020
Labuť velká (Cygnus olor) 5.1. r. Zrcadlo, Kopidlno (JC) 10 ex. 5. 1. 2020
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 2.1. Staré Ždánice (PA) cca 15 ex. 2. 1. 2020
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 27.1. Pavlov (BV) cca 200 ex. 27. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Žehuňský rybník (KO) cca 40 ex. 1. 1. 2020
Čírka obecná (Anas crecca) 2.1. VN Rozkoš 16 ex. 2. 1. 2020
Polák velký (Aythya ferina) 6.1. Dolní Věstonice (BV) 7. 1. 2020
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1. Hradištko I (KO) 3. 1. 2020
Polák kaholka (Aythya marila) 27.1. Pavlov (BV) 6M+2F 27. 1. 2020
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 2.1. VN Rozkoš 2 ex. 2. 1. 2020
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 27.1. Dolní Věstonice (BV) 1F 27. 1. 2020
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. VN Rozkoš ca 20 ex. 2. 1. 2020
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1. písník Oplatil (PA) 3 ex. 2. 1. 2020
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Žiželice (KO) 2 ex. 1. 1. 2020
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Rozehnaly (KO) 2. 1. 2020
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. VN Rozkoš 2. 1. 2020
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 3.1. Hradištko I (KO) 1 ex. 3. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. Dobšice (KO) 9 ex. 1. 1. 2020
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. Žiželice (KO) 2 ex. 1. 1. 2020
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. Žiželice (KO) 8 ex. 1. 1. 2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. Poděbrady 2. 1. 2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 5.1. Rožďalovice (NB) 5. 1. 2020
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2.1. VN Rozkoš 2. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Poděbrady (NB) 1. 1. 2020
Lyska černá (Fulica atra) 3.1. Hradištko I (KO) 3. 1. 2020
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.1. Staré Ždánice (PA) 5 ex. 2. 1. 2020
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 6.1. Strachotín (BV) 3 ex. 7. 1. 2020
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. VN Rozkoš 4 ex. 2. 1. 2020
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 2.1. VN Rozkoš 1 ex. 2. 1. 2020
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Žehuňský rybník (KO) 1. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Žiželice (KO) 1. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Poděbrady 1. 1. 2020
Výr velký (Bubo bubo) 7.2. Býchory (KO) 7. 2. 2020
Kalous ušatý (Asio otus) 7.2. Poděbrady 7. 2. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. VN Rozkoš (Lhota) 1 ex. 2. 1. 2020
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 6.1. Dolní Věstonice (BV) 2 ex. 7. 1. 2020
Strakapoud malý (Dryobates minor) 6.1. Dolní Věstonice (BV) 7. 1. 2020
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 27.1. Pavlov (BV) 1M 27. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Žiželice (KO) 1 ex. 1. 1. 2020
Datel černý (Dryocopus  martius) 3.1. Poděbrady 3. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 6.1. Dolní Věstonice (BV) 7. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Poděbrady 1. 1. 2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 2.1. Radovesnice II (KO) 1 ex. 2. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 3.1. Veltruby (KO) 1 ex. 3. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. Dománovice (KO) 2 ex. 2. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Vlkov p. Oškobrhem (NB) 2 ex. 1. 1. 2020
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Žiželice (KO) cca 10 ex. 1. 1. 2020
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Žiželice (KO) cca 60 ex. 1. 1. 2020
Vrána černá (Corvus corone) 27.1. Strachotín (BV) 2 ex. 27. 1. 2020
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Žehuňský rybník (KO) 2 ex. 1. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Žehuň 2 ex. 1. 1. 2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1. Poděbrady 1 ex. 1. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 3.1. Poděbrady 3. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Poděbrady 1. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Poděbrady 1. 1. 2020
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 5.1. Kopidlno, r. Zrcadlo (JC) 5. 1. 2020
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 6.1. Klentnice (BV) cca 10 ex. 7. 1. 2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. Dománovice (KO) 3 ex. 2. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 2.1. VN Rozkoš (Spyta) 2. 1. 2020
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 6.1. Klentnice (BV) 1 ex. 7. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Dobšice (KO) 1. 1. 2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1. Žiželice cca 100 ex. 1. 1. 2020
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. Dománovice (KO) 4 ex. 2. 1. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 3.1. Poděbrady 3. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. Kolaje (NB) 1. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Kolaje (NB) 1. 1. 2020
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. Hradištko II (KO) cca 10 ex. 2. 1. 2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 3.1. Poděbrady 3. 1. 2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 2.1. VN Rozkoš (Šeřeč) 2. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Žiželice (KO) 1. 1. 2020
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1. Hradištko II (KO) 2. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Hradištko II 10 ex. 2. 1. 2020
Strnad luční (Emberiza calandra) 2.1. Hradištko II (KO) cca 30 ex. 2. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. Staré Ždánice (PA) 24. 1. 2020
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.2. Žehuň (KO) 7. 2. 2020