Zdeněk Souček - WP Year list 2021

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 22.1. Mušov VDNM II 24.01.2021
Husa krátkozobá (Anser brachyrhynchos) 30.12. Třeboň 1 ex. 30.12.2021
Husa velká (Anser anser) 2.1. písník Oplatil (PA) cca 70 ex. 02.01.2021
Husa běločelá (Anser albifrons) 9.1. Pavlov (BV) 09.01.2021
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 8.5. r. Vyšatov (CB) 1 ex. 09.05.2021
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 30.12. Třeboň 1 ex. 30.12.2021
Labuť velká (Cygnus olor) 2.1. Staré Ždánice (PA) 47 ex. 02.01.2021
Labuť malá (Cygnus columbianus) 2.1. Staré Ždánice (PA) 3 ex. 02.01.2021
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 21.2. Staré Ždánice (PA) 6 ex. 21.02.2021
Husice liščí (Tadorna tadorna) 28.2. Čejkovice (CB) 01.03.2021
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 21.2. Staré Ždánice (PA) 1 ex. 21.02.2021
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 18.2. Dolní Věstonice (BV) 1P 18.02.2021
Kopřivka obecná (Anas strepera) 2.1. písník Oplatil (PA) cca 100 ex. 02.01.2021
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 9.1. Pavlov (BV) VDNM III 70 ex. 09.01.2021
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 2.1. písník Oplatil (PA) cca 400 ex. 02.01.2021
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 18.2. Nesyt (BV) cca 50 ex. 18.02.2021
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 23.4. Žehuňský r. (KO) 23.04.2021
Čírka modrá (Anas querquedula) 10.4. Žehuňský r. (KO) 9 ex. 10.04.2021
Čírka obecná (Anas crecca) 16.1. Poděbrady 17.01.2021
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 14.2. jezero Most 2P 14.02.2021
Polák velký (Aythya ferina) 2.1. písník Oplatil (PA) 02.01.2021
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 2.1. písník Oplatil (PA) 02.01.2021
Polák kaholka (Aythya marila) 2.1. písník oplatil Hrádek (PA) 3F 02.01.2021
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 8.1. Oplatil Hrádek (PA) 1 ex. 08.01.2021
Turpan černý (Melanitta nigra) 18.2. Pavlov (BV) VDNM III 3 ex. 18.02.2021
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 21.2. Kolín 1 ex. 21.02.2021
Hohol severní (Bucephala clangula) 2.1. písník Oplatil (PA) 12 ex. 02.01.2021
Morčák malý (Mergellus albellus) 2.1. písník Oplatil (PA) 02.01.2021
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. Žiželice (KO) 02.01.2021
Morčák prostřední (Mergus serrator) 4.2. Milada (UL) 1M 05.02.2021
Koroptev polní (Perdix perdix) 21.8. Milovice (NB) 4 ex. 21.08.2021
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 4.8. Žehuňský rybník 04.08.2021
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 6.1. Libice n/C. (NB) 06.01.2021
Potáplice malá (Gavia stellata) 20.11. VN Nechranice 1 ex. 20.11.2021
Potáplice severní (Gavia arctica) 2.1. písník Oplatil hrádek (PA) 1 ex. 02.01.2021
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.1. Žiželice (KO) 17.01.2021
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 2.1. písník Oplatil Hrádek (PA) 02.01.2021
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 10.1. Hradišťko I (KO) 2 ex. 10.01.2021
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 3.5. Újezdský rybník (PA) 4 ex. 03.05.2021
Čáp černý (Ciconia nigra) 10.4. Žehuňský r. 2 ex. 10.04.2021
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 2.4. Choťánky (NB) 02.04.2021
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 28.2. Nový Vrbenský r. CB 2 ex. 01.03.2021
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 2.8. Žehuňský rybník (KO) 2 ex. 03.08.2021
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.5. Nový Vrbenský r. (CB) 09.05.2021
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Žiželice (KO) 02.01.2021
Volavka červená (Ardea purpurea) 17.7. Nesyt (BV) 19.07.2021
Volavka bílá (Egretta alba) 6.1. Žiželice (KO) 06.01.2021
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 8.5. Nový Vrbenský r. (CB) 09.05.2021
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 9.1. Dolní Věstonice (BV) VDNM II 2 ex. 09.01.2021
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. písník Oplatil (PA) 02.01.2021
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 4.4. r. Zrcadlo, Mlýnec (JC) 1 ex. 04.04.2021
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 21.8. Benátky nad Jizerou (MB) 1F 21.08.2021
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 5.6. Lampelberk (ZN) 1 ex. 08.06.2021
Orel královský (Aquila heliaca) 30.10. Lanžhot (BV) 1 ex. 01.11.2021
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1. Žehuň Korce 1M, 02.01.2021
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 10.8. Kopidlno (JC) 10.08.2021
Moták pochop (Circus aeruginosus) 2.4. Choťánky (NB) 02.04.2021
Moták pilich (Circus cyaneus) 7.1. Kopidlno Mlýnec 1F 07.01.2021
Moták lužní (Circus pygargus) 5.6. Slup J od obce 1 ad. M, 08.06.2021
Luňák červený (Milvus milvus) 9.1. Klentnice (BV) 09.01.2021
Luňák hnědý (Milvus migrans) 5.5. Rozkoš 07.05.2021
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 2.1. Žehuňský r. (KO) 1 ad. 02.01.2021
Káně rousná (Buteo lagopus) 2.1. Dolany (PA) 1 ex. 02.01.2021
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Odřepsy (NB) 3 ex. 02.01.2021
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 10.4. Žehuňský r. (KO) 10.04.2021
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 4.5. Žehuňský rybník 04.05.2021
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 9.1. Dolní Věstonice (BV) VDNM II 09.01.2021
Lyska černá (Fulica atra) 2.1. písník Oplatil (PA) cca 30 ex. 02.01.2021
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.1. Plch (PA) 3 ex. 02.01.2021
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 25.10. Neratov (PA) r. Skříň 3 ex. 25.10.2021
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 8.5. Knížecí r. (CB) 4 ex. 09.05.2021
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 8.5. Sedlec Mlýnský r. (CB) 2 ex. 09.05.2021
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 21.2. Staré Ždánice (PA) cca 50 ex. 21.02.2021
Kulík pacifický (Pluvialis fulva) 31.7.r. Rzovák, Dobříkov (UO) 1 ex. 03.08.2021
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.10. Neratov (PA) r. Skříň 1 ex. 25.10.2021
Kulík říční (Charadrius dubius) 4.4. Dymokury (NB) 4 ex. 04.04.2021
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 10.4. Dymokury louže (NB) 1 ex. 10.04.2021
Bekasina větší (Gallinago media) 4.5. Žehuňský rybník 04.05.2021
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 28.2. Jaronice (CB) 01.03.2021
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 28.4. Lenešický r. (LN) 1 ex. 28.04.2021
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 8.5. Novosedly (CB) Dolní r. 2 ex. 09.05.2021
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 10.4. Žehuňský rybník (KO) 1 ex., 10.04.2021
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 19.4. Žiželice (KO) 1 ex. 20.04.2021
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3. Žehuňský rybník (KO) 24.03.2021
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 25.4. Rozkoš 25.04.2021
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 23.4. v.n. Rozkoš 23.04.2021
Jespák rezavý (Calidris canutus) 7.9. Třesický r. (HK) 1 ex. 07.09.2021
Jespák šedý (Calidris temminckii) 8.5. Novosedly (CB) Dolní r. 2 ex. 09.05.2021
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 7.9. Třesický r. (HK) 07.09.2021
Jespák obecný (Calidris alpina) 21.4. Žiželice (KO) 22.04.2021
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 2.4. Žiželice (KO) 02.04.2021
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 9.1. Strachotín (BV) 09.01.2021
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 23.4. v.n. Rozkoš 25.04.2021
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 10.4. Újezdský r. (PA) 2 ex. 10.04.2021
Racek bouřní (Larus canus) 14.2. jezero Most 14.02.2021
Racek mořský (Larus marinus) 14.2. jezero Most 1 ad. 14.02.2021
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 14.2. jezero Most 2 ex. 14.02.2021
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1. písník Oplatil (PA) 02.01.2021
Racek středomořský (Larus michahellis) 9.1. VDNM III Dolní Věstonice 1 ex. 09.01.2021
Rybák obecný (Sterna hirundo) 25.4. Rozkoš 25.04.2021
Rybák černý (Chlidonias niger) 25.4. Rozkoš 25.04.2021
Chaluha velká (Stercorarius skua) 20.11. VN Nechranice 1 ex. 20.11.2021
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. Choťovice (KO) 02.01.2021
Holub doupňák (Columba oenas) 24.2. Stoječín (JH) 24.02.2021
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 22.1. Klentnice (BV) 23.01.2021
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 18.5. Lipec (KO) 19.05.2021
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 2.1. Poděbrady 02.01.2021
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 3.5. Žehuň 03.05.2021
Výr velký (Bubo bubo) 23.1. Hradčany (NB) 1P 23.01.2021
Puštík obecný (Strix aluco) 25.4. Poděbrady 25.04.2021
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 28.2. Radětice (TA) PP Plziny 01.03.2021
Sýc rousný (Aegolius funereus) 28.2. Radětice (TA) PP Plziny 01.03.2021
Kalous ušatý (Asio otus) 11.1. Poděbrady (NB) 12.01.2021
Rorýs obecný (Apus apus) 24.4. Žehuňský rybník 24.04.2021
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 2.1. písník Oplatil hrádek (PA) 2 ex. 02.01.2021
Vlha pestrá (Merops apiaster) 5.6. Lampelberk (ZN) 08.06.2021
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 19.4. Žehuň (KO) 20.04.2021
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 7.1. Rožďalovice 07.01.2021
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 2.1. Žiželice (KO) 02.01.2021
Datel černý (Dryocopus  martius) 8.1. Stéblová - Hrádek 08.01.2021
Žluna zelená (Picus viridis) 7.1. Rožďalovice - Hasina (NB) 07.01.2021
Žluna šedá (Picus canus) 8.5. Češnovice (CB) u sv. Vojtěcha 1F 09.05.2021
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. Odřepsy (NB) 02.01.2021
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 22.1. Dolní Dunajovice (BV) 23.01.2021
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 10.8. Kopidlno (JC) 10.08.2021
Raroh velký (Falco cherrug) 9.1. Šakvice (BV) silo 1 ex., 09.01.2021
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 8.5. Knížecí r. (CB) 09.05.2021
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 2.1. Žehuň Korce (KO) 1 ex. 02.01.2021
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 8.5. Knížecí r. (CB) 09.05.2021
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 28.1. Poděbrady 28.01.2021
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Odřepsy (NB) 02.01.2021
Kavka obecná (Coloeus monedula) 2.1. Staré Ždánice (PA) 02.01.2021
Havran polní (Corvus frugilegus) 2.1. Staré Ždánice (PA) 02.01.2021
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. písník Oplatil Staré Ždánice (PA)1 ex. 02.01.2021
Vrána šedá (Corvus cornix) 2.1. Žehuňský r. (KO) 12 ex. 02.01.2021
Krkavec velký (Corvus corax) 6.1. Žiželice (KO) 06.01.2021
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 6.2. Stoječín (JH) 07.02.2021
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 26.2. Rožďalovice (NB) 26.02.2021
Sýkora babka (Poecile palustris) 21.1. Poděbrady Huslík 1 ex. 23.01.2021
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.1. Dománovice (KO) 01.02.2021
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 6.1. Žiželice (KO) 06.01.2021
Sýkora koňadra (Parus major) 2.1. Poděbrady 02.01.2021
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 3.5. Žehuňský rybník 03.05.2021
Skřivan lesní (Lullula arborea) 18.4. Český Rudolec (JH) 19.04.2021
Skřivan polní (Alauda arvensis) 7.3. Kopidlno (JC) 07.03.2021
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 10.4. Vysoká n/L. 2 ex. 10.04.2021
Břehule říční (Riparia riparia) 25.4. Rozkoš 25.04.2021
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 2.4. Žehuň (KO) 02.04.2021
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 25.4. Rozkoš 25.04.2021
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 17.1. Oplatil (PA) 17.01.2021
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 2.8. Žehuňský rybník (KO) 2 ex. 03.08.2021
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 27.3. Žehuňský rybník (KO) 27.03.2021
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 25.4. Rozkoš 25.04.2021
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 24.4. Žehuňský rybník 24.04.2021
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 1.5. Žiželice (KO) 03.05.2021
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 5.5. Žehuňský rybník 1 ex. 05.05.2021
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 16.5. Žiželice (KO) 16.05.2021
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 27.5. Poděbrady (NB) 28.05.2021
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.5. Novosedly (CB) Dolní r. 1M 09.05.2021
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 24.4. Žehuňský rybník 24.04.2021
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 20.4. Poděbrady 20.04.2021
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 30.5. Krouna (CR) 30.05.2021
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 5.6. Slup (ZN) V Pustinách 08.06.2021
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 26.4. Poděbrady 27.04.2021
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 3.5. Žehuňský rybník 03.05.2021
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. Oplatil Hrádek (PA) cca 10 ex. 02.01.2021
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 10.1. Žiželice Zbraň 10.01.2021
Brhlík lesní (Sitta europaea) 7.1. Rožďalovice (NB) 07.01.2021
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 22.1. Perná (BV) Pastorkův lom 1 ex. 23.01.2021
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 17.1. Oplatil (PA) 17.01.2021
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 20.1. Žiželice (KO) 23.01.2021
Kos černý (Turdus merula) 2.1. Oplatil Hrádek (PA) 03.01.2021
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. Žehuň Korce (KO) 02.01.2021
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 6.1. Žiželice (KO) 06.01.2021
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 24.2. Stoječín (JH) 24.02.2021
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 26.2. Rožďalovice (NB) 26.02.2021
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 21.5. Nymburk 22.05.2021
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 7.1. Rožďalovice - Hasina (NB) 07.01.2021
Slavík modráček (Luscinia svecica) 27.3. Žehuňský r. (KO) 2 zp.M 27.03.2021
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4. Žehuňský rybník 24.04.2021
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 4.5. Žehuňský rybník 04.05.2021
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 22.4. Poděbrady 23.04.2021
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.4. Poděbrady 11.04.2021
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 5.5. Žehuňský rybník 05.05.2021
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 3.5. Žiželice (Zbraň) (KO) 03.05.2021
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 24.4. Žehuňský rybník 24.04.2021
Vrabec domácí (Passer domesticus) 6.1. Kolaje (NB) cca 50 ex. 06.01.2021
Vrabec polní (Passer montanus) 2.1. Žehuň Korce cca 10 ex. 02.01.2021
Konipas luční (Motacilla flava) 4.4. Dymokury 4 ex. 04.04.2021
Konipas citronový (Motacilla citreola) 2.8. Žehuňský rybník 1 ex. 03.08.2021
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.1. Žiželice (KO) 1 ex. 17.01.2021
Konipas bílý (Motacilla alba) 7.1. Břístev (NB) 3 ex. 07.01.2021
Linduška úhorní (Anthus campestris) 21.8. Milovice, NPP Mladá (NB) 1 ex. 21.08.2021
Linduška luční (Anthus pratensis) 28.2. Dubenec (CB) 01.03.2021
Linduška lesní (Anthus trivialis) 21.8. Milovice NPP Mladá (NB) 21.08.2021
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 3.5. Vysoká nad Labem 03.05.2021
Linduška horská (Anthus spinoletta) 14.2. jezero Most 3 ex. 14.02.2021
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 6.1. Žehuň (KO) 06.01.2021
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 16.1. Žiželice (KO) 17.01.2021
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 19.12. Dománovice (KO) 19.12.2021
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 30.5. Křižánky (ZR) 30.05.2021
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1. Žehuň (KO) 02.01.2021
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.1. VN Rozkoš dh cca 30 ex. 08.01.2021
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 2.1. Žehuň Korce 02.01.2021
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 30.3. Poděbrady (NB) 30.03.2021
Čížek lesní (Spinus spinus) 4.2. Milada (UL) cca 200 ex. 05.02.2021
Strnad luční (Emberiza calandra) 2.1. Žiželice (KO) cca 20 ex. 02.01.2021
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. Žehuň (KO) 02.01.2021
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 10.1. Hradišťko I (KO) 10.01.2021
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 17.1. Křičeň (PA) 5 ex., 17.01.2021