Pavel Kunetek - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Novoveská štěrková jezera 21.1. 23.01.2022