Pavel Kunetek - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Berneška bělolící (Branta leucopsis) Novoveská štěrková jezera 21.1. 23.01.2022
Krahujec krátkoprstý (Accipiter brevipes) 3.8. Bačinská jezera CRO 01.09.2022
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) 8/22 Dolomity IT 01.09.2022
Pěnkavák sněžný (Montifringilla nivalis) 8/22 Dolomity IT 01.09.2022