Jarmila Kačírková - WP Year list 2019

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 19.1 - Novoveský rybník, Vlasatice 19. 1. 2019
Husa velká (Anser anser) 18.1. - Hradecký rybník, 1 pár 18. 1. 2019
Husa běločelá (Anser albifrons) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Husa indická (Anser indicus) 30. 3. - Mutěnické rybníky 11. 5. 2019
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 19.1. - Vlasatice 19. 1. 2019
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Zámecký rybník v Chropyni 12. 3. 2019
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 19.2. - Chropyně 19. 2. 2019
Husice liščí (Tadorna tadorna) 16.2. - Tovačov 17. 2. 2019
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Kopřivka obecná (Anas strepera) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 30.3. - Mutěnice 8. 4. 2019
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 17.2. - Tovačov 17. 2. 2019
Čírka modrá (Anas querquedula) 23.3. - Záhlinice 8. 4. 2019
Čírka obecná (Anas crecca) 17.2. - Troubecká štěrkovna 17. 2. 2019
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 12.3. - Křenovský rybník, Tovačov 12. 3. 2019
Polák velký (Aythya ferina) 9.1. - Troubecká štěrkovna 13. 1. 2019
Polák malý (Aythya nyroca) 28.8. - délta Dunaje 4. 9. 2019
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 9.1. - Troubecká štěrkovna 13. 1. 2019
Polák kaholka (Aythya marila) 13.1. - Annín 13. 1. 2019
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 27.12. - VDNM 29. 12. 2019
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 27.12. - VDNM 29. 12. 2019
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Morčák malý (Mergellus albellus) 19.1. - VDNM 19. 1. 2019
Morčák velký (Mergus merganser) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Koroptev polní (Perdix perdix) 9.1. - Břest 18. 1. 2019
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 26.5. - Přerov 26. 5. 2019
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 17.2. - Plešovec 8. 4. 2019
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 3.1. - Bečva v Přerově 3. 1. 2019
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 22.8. - Vrbátky 22. 8. 2019
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Čáp černý (Ciconia nigra) 29.3. - Záhlinice 8. 4. 2019
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.3. - Dřevohostice 23. 3. 2019
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Bukač velký (Botaurus stellaris) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 8.5. - Mutěnické rybníky 11. 5. 2019
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 27.4. - 3.5. Maďarsko, 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Volavka červená (Ardea purpurea) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) 21.7.2019 VDNM 22. 7. 2019
Pelikán kadeřavý (Pelecanus crispus) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Kormorán malý (MIcrocarbo pygmeus) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 9.4. - Záhlinice 9. 4. 2019
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 19.5. - Hostýnské vrchy 19. 5. 2019
Orel křiklavý (Clanga nipalensis) 12.9. - Hruška 13. 9. 2019
Orel královský (Aquila heliaca) 12.9. - Lysovice 13. 9. 2019
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Moták pochop (Circus aeruginosus) 9.4. - Záhlinice 9. 4. 2019
Moták pilich (Circus cyaneus) 8.1. - Lobodice 13. 1. 2019
Moták stepní (Circus macrourus) 8.9. - Letonice 9. 9. 2019
Moták lužní (Circus pygargus) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Luňák červený (Milvus milvus) 6.3. - Bzenec 12. 3. 2019
Luňák hnědý (Milvus migrans) 7.4. - Bzenec 8. 4. 2019
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 18.1. - Hradecký rybník 18. 1. 2019
Káně rousná (Buteo lagopus) 8.1. - Lobodice 13. 1. 2019
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 8.9. - Letonice 9. 9. 2019
Káně lesní (Buteo buteo) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Drop velký (Otis tarda) 24.8. - Prostějovsko https://youtu.be/3sgwikWbXEg 24. 8. 2019
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 18.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 9.4. - Záhlinice 9. 4. 2019
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 20.1. - Záhlinice 20. 1. 2019
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. - Annín 13. 1. 2019
Jeřáb popelavý (Grus grus) 2.3. - Pňovice 2. 3. 2019
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 30.3. - Hodonín 10. 4. 2019
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 24.2. - Zářičí 24. 2. 2019
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 4.3. - pole u Troubek 4. 3. 2019
Kulík říční (Charadrius dubius) 5.4. - Bečva 8. 4. 2019
Kulík hnědý (Charadrius morinellus) 12.9. - Letonice 13. 9. 2019
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 2.3. - Šumvald 2. 3. 2019
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 18.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Břehouš rudý (Limosa lapponica) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Koliha malá (Numenius phaeopus) 18.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Koliha velká (Numenius arquata) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 18.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 24.3. - Záhlinice 8. 4. 2019
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 9.4. - Záhlinice 10. 4. 2019
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 17.2. - Záhlinice 17. 2. 2019
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 8. 4. 2019
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 5.9. - VDNM 9. 9. 2019
Jespák obecný (Calidris alpina) 30.3. - Mutěnice 8. 4. 2019
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 24.3. - Záhlinice 8. 4. 2019
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 8.3.- Zámecký rybník v Chropyni 12. 3. 2019
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Racek bouřní (Larus canus) 2.1. - Přerov 2. 1. 2019
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 17.2. - Tovačov 17. 2. 2019
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Racek středomořský (Larus michahellis) 19.1. - Novoveský rybník 19. 1. 2019
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 9.2. - Nechranická přehrada 11. 2. 2019
Rybák černozobý (Gelochelidon nilotica) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 28.8. - délta Dunaje 2. 9. 2019
Rybák obecný (Sterna hirundo) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Rybák černý (Chlidonias niger) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Holub skalní/domácí (Columba livia) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Holub doupňák (Columba oenas) 8.2. - Klenovice 11. 2. 2019
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.2. - Kroměříž 26. 2. 2019
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Výr velký (Bubo bubo) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Puštík obecný (Strix aluco) 11.3. - Přerov 12. 3. 2019
Sýček obecný (Athene noctua) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Kalous ušatý (Asio otus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Kalous pustovka (Asio flammeus) 13.1. Tovačov 18. 1. 2019
Rorýs obecný (Apus apus) 25.4. - Přerov 25. 4. 2019
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Vlha pestrá (Merops apiaster) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Dudek chocholatý (Upupa epops) 7.4. - Bzenec 8. 4. 2019
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 5.4. - Přerov 8. 4. 2019
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Strakapoud malý (Dryobates minor) 18.1. - Hradecký rybník 18. 1. 2019
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 12.3. - Přerov 12. 3. 2019
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Datel černý (Dryocopus  martius) 5.1. - Kozlovice 13. 1. 2019
Žluna zelená (Picus viridis) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Žluna šedá (Picus canus) 18.1. - Kozlovice 18. 1. 2019
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.1. - Ohrozim 18. 1. 2019
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 8.5. - Mutěnice 11. 5. 2019
Raroh velký (Falco cherrug) 8.2. - Klenovice 11. 2. 2019
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 3.1. - Přerov 3. 1. 2019
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 26.5. - Přerov 26. 5. 2019
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 22.1. - Lhota 22. 1. 2019
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 18. 5. 2019
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 9.6. - Kouty nad Desnou 9. 6. 2019
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Vrána černá (Corvus corone) 18.1. - Hradecký rybník 18. 1. 2019
Vrána šedá (Corvus cornix) 3.1. - Přerov 3. 1. 2019
Krkavec velký (Corvus corax) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Sýkora babka (Poecile palustris) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Sýkora lužní (Poecile montanus) 7.4. - Bzenec 8. 4. 2019
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 24.3. - Záhlinice 8. 4. 2019
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 18.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Skřivan lesní (Lullula arborea) 27.2. - Perná 4. 3. 2019
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.2. - Chropyně 19. 2. 2019
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 9.1. - Troubky 13. 1. 2019
Břehule říční (Riparia riparia) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 14.3. - VDNM 15. 3. 2019
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 19.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 2.4. - Záhlinice 8. 4. 2019
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 12.3. - Tovačov 12. 3. 2019
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.4. - Přerov 25. 4. 2019
Budníček zelený (Phylloscopus trochiloides) 9.6. - Kouty nad Desnou 9. 6. 2019
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 26.5. - Osek nad Bečvou 26. 5. 2019
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.5. - Přerov 11. 5. 2019
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 17.5. - Přerov 18. 5. 2019
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 26.5. - Přerov 26. 5. 2019
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 22. 3. - Přerov 8. 4. 2019
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 18.4. - Lipník 21. 4. 2019
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 9.4. - Kozlovice 9. 4. 2019
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 9.4. - Záhlinice 9. 4. 2019
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 17.3. - Chvalčov 17. 3. 2019
Králíček obecný (Regulus regulus) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 24.11. https://youtu.be/LFt0mBwl8b4 1. 12. 2019
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 9.3. - Tovačov 12. 3. 2019
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 4.3. - Chvalčov 12. 3. 2019
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 3.3. - Přerov 12. 3. 2019
Kos horský (Turdus torquatus) 19.5. - Hostýnské vrchy 19. 5. 2019
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 17.1. - Obora 19. 1. 2019
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 24.10. - Bystřička 28. 10. 2019
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 3.3. - Přerov 3. 3. 2019
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11. 5. 2019
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Slavík modráček (Luscinia svecica) 10.4. - Mutěnice 10. 4. 2019
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 25.4. - Přerov 25. 4. 2019
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 11. 5. 2019
Lejsek malý (Ficedula parva) 11.5. - Hostýnské vrchy 11. 5. 2019
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 11.2. - Přerov 11. 2. 2019
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 8.4. - Přerov 8. 4. 2019
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 19.4. - Záhlinice 21. 4. 2019
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 23.3. - Brňov 23. 3. 2019
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 5.1. - Chvalčov 13. 1. 2019
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 4.3. - Tovačov 4. 3. 2019
Konipas luční (Motacilla flava) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9. 1. - Troubky 13. 1. 2019
Konipas bílý (Motacilla alba) 24.2. - Zářičí 24. 2. 2019
Linduška úhorní (Anthus campestris) 27.4. - 3.5. Maďarsko 11. 5. 2019
Linduška luční (Anthus pratensis) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Linduška lesní (Anthus trivialis) 7.4. - Bzenec 8. 4. 2019
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 3.1. - Kozlovice 3. 1. 2019
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 12.1. - Přerov 13. 1. 2019
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 9.6. - Kouty nad Desnou 9. 6. 2019
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Konopka obecná (Linaria cannabina) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 9.3. - Tovačov 12. 3. 2019
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 9.6. - Kouty nad Desnou 9. 6. 2019
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 2.3. - Karlova Studánka 2. 3. 2019
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - Přerov 1. 1. 2019
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 17.3. - Přerov 17. 3. 2019
Čížek lesní (Spinus spinus) 5.1. - Chvalčov 7. 1. 2019
Strnad luční (Emberiza calandra) 9.2. - Most 11. 2. 2019
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.1. - Chropyně 2. 1. 2019
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 13.1. - Tovačov 13. 1. 2019
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 7.1. - Lobodice 11. 2. 2019