Jarmila Kačírková - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Husa velká (Anser anser) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 1.11. Hulínská štěrkovna 01.11.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 18.1. Hulínská štěrkovna 18.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 14.1. Lednice 15.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2. Starý rybník 09.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 12.1. VDNM 12.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. Přerov 03.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 15.1. VDNM 15.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 5.1. Přerov, 7.1. VDNM 08.01.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 16.3. Mutěnice 16.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 5.1. Přerov 05.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 16.3. Mutěnice 16.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 19.3. Mutěnice 20.03.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 7. 1. VDNM 08.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 18.1. Hulínská štěrkovna 18.01.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 3.1. Tovačov, 7.1. VDNM 08.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. Přerov 03.01.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 31.1. Oplocany 01.02.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 12.5. Přerov 12.05.2022
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 22.3. Tovačov 29.03.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 24.11. Tovačovská štěrkovna 25.11.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 1.11. Hulínská štěrkovna 01.11.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 16.03.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Plameňák růžový (Phoenicopterus roseus) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 19.3. Mutěnice 20.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 29.3. Velké Němčice 29.03.2022
Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 16.3. 16.03.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 19.3. Dubňany 20.03.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 19.5. Tovačov 19.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 3.1.Tovačov 03.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 1.8. Nesyt 02.08.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 20.4. Mutěnice 20.04.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 7.1. VDNM 08.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 16.3. Mutěnice 16.03.2022
Sup mrchožravý (Neophron percnopterus) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 21.6. Bystřička 26.06.2022
Sup bělohlavý (Gyps fulvus) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 12.1. VDNM 12.01.2022
Orel skalní (Aquila chrysaetos) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3. Dubňany 20.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 2.1. Přísnotice, 7.1. Lednice 08.01.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 10.4. Bzenec 10.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 3.1. Záhlinice 03.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) 3.1. Záhlinice 03.01.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 11.7. Miroslav 11.07.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Drop malý (Tetrax tetrax) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 12.1. VDNM 12.01.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 7.4. Záhlinice 07.04.2022
Slípka modrá (Porphyrio porphyrio) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 12.1. VDNM 12.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3. 17.03.2022
Dytík úhorní (Burhinus oedicnemus) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 4.5. Francie 12.05.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 9.2. Starý rybník 09.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 19.2. Hrdibořice 20.02.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 4.4. Tovačov 04.04.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Kulík mořský (Charadrius alexandrinus) 7.5. Francie 10.05.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 16.3. Mutěnice 16.03.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 15.3. Lednice 16.03.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2. Starý rybník 09.02.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 7.4. Záhlinice 07.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 19.3. Mutěnice 20.03.2022
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 7.4. Záhlinice 10.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 7.4. Záhlinice 07.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 16.3. Mutěnice 16.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 7.4. Záhlinice 07.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.1. VDNM 15.01.2022
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 11.9. VDNM 11.09.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 29.9. VDNM 30.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 11.9. VDNM 11.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 25.8. Nesyt 26.08.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 17.5. Krčmaň 17.05.2022
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 19.3. Mutěnice 20.03.2022
Racek tenkozobý (Chroicocephalus genei) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 1.5. Záhlinice 01.05.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 16.3. Mutěnice 16.03.2022
Racek bouřní (Larus canus) 7.1. VDNM 08.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 25.1. Vrbice 25.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. Přerov 03.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 3.1. Tovačov 03.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.1. Vrbice 25.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 4.4. Tovačov 04.04.2022
Rybák malý (Sternula albifrons) 4.5. Camargue Francie 17.05.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5. Záhlinice 01.05.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 1.5. Záhlinice 01.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 1.5. Záhlinice 01.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. Přerov 03.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 6.1. Klentnice 06.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.2. Vyškov 27.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 20.4. Mutěnice 20.04.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. Přerov 03.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Sova pálená (Tyto alba) 18.07.2022
Výreček malý (Otus scops) 1.5. Olomouc 01.05.2022
Výr velký (Bubo bubo) 20.3. 20.03.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 16.2. Přerov 18.02.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 12.1. Přerov, 14.1. Lednice 15.01.2022
Lelek lesní (Caprimulgus europaeus) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Rorýs velký (Apus melba) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 25.4. Přerov 25.04.2022
Mandelík hajní (Coracias garrulus) 5.5.2022 Francie 12.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 5.1. Přerov 05.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 4.5. Francie 12.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 10.4. Bzenec 10.04.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 9.1. Přerov 09.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 7.1. 08.01.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 15.1. Strachotín 15.01.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. Přerov 03.01.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 23.1. Chvalčov 23.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1. Přerov 03.01.2022
Žluna šedá (Picus canus) 18.2. Tovačov 18.02.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 16.8. Věrovany 26.08.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 22.4. Grygov 22.04.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 6.1. Šakvice 06.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 1.1. Přerov, 14.1. Klentnice 15.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12.5. Přerov 12.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.1. Bulhary 15.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 1.5. Grygov 01.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 29.5. Jeseníky 29.05.2022
Kavče červenozobé (Pyrrhocorax pyrrhocorax) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. Přerov 03.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 5.1. Přerov 05.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. Přerov 03.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 8.1. Přerov 08.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.1. Přerov 08.01.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 19.1. Chvalčov 19.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. Přerov 03.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 10.4. Bzenec 10.04.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. Přerov 03.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 22.3. Tovačov 22.03.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 12.1. VDNM 12.01.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 25.2. Miroslav 25.02.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 7.1. Svatobořice - Mistřín 08.01.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 7.1. Břeclav 08.01.2022
Skřivánek krátkoprstý (Calandrella brachydactyla) 6.5.2022 Francie 09.05.2022
Skřivánek menší (Alaudala rufescens) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 20.4. Mutěnice 20.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 28.3. Přerov 28.03.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 18.4. Bystřice pod Hostýnem 19.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 5.4. Pohořelice 05.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. Mutěnice 20.03.2022
Budníček západní (Phylloscopus bonelli) 6.5. Francie 10.05.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 21.4. Bystřička 21.04.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 29.4. Přerov 30.04.2022
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 4.4. Tovačov 04.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 5.4. Pohořelice 05.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 17.5. Oldřichov 17.05.2022
Sedmihlásek švitořivý (Hippolais polyglotta) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 3.5. Uherské Hradiště 10.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 17.5. Oldřichov 17.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 18.5. Oldřichov 18.05.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 12.4. Mutěnice 12.04.2022
Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Prinie obecná (Prinia gracilis) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 1.3. Lednice 02.03.2022
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 14.5. Znojemsko 14.05.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 17.4. Přerov 18.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 22.4. Grygov 22.04.2022
Pěnice kaštanová (Sylvia undata) 4.5.2022 Francie 09.05.2022
Pěnice brýlatá (Sylvia conspicillata) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 18.3. Přerov 18.03.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. Přerov 03.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1. Přerov 03.01.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 14.1. Klentnice 15.01.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 18.2. Tovačov 02.03.2022
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.2. Tovačov 18.02.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 29.5. Jeseníky 29.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. Přerov 03.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 14.1. Lednice 15.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 18.2. Tovačov 18.02.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 11.5. Přerov 12.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 28.3. 28.03.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 20.4. Přerov 20.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 16.4. Přerov 16.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 18.4. Hostýnky 19.04.2022
Lejsek malý (Ficedula parva) 30.4. Hostýnky 30.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 6.1. Přerov 06.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 10.4. Bzenec 10.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 29.3. Milešovice 29.03.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.3. Záhlinice 20.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.4. Bzenec 10.04.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 19.1. Chvalčov 19.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 7.1. Břeclav 08.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. Přerov 03.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 16.1. Přerov 16.01.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 1.5. Břest 01.05.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 9.1. Přerov 09.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 7.1. Mutěnice 08.01.2022
Linduška úhorní (Anthus campestris) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) 25.5. Pouzdřanská step 03.10.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 3.10. Majetín 03.10.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 7.1. Mutěnice 08.01.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Přerov 03.01.2022
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 1.1. Přerov 03.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. Přerov 03.01.2022
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 29.5. Jeseníky 29.05.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1. Přerov 03.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 18.4. Hostýnky 19.04.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. Přerov 03.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3. Přerov 22.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 2.1. Přísnotice 03.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 21.4. Bystřička 21.04.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 01.05.2022
Strnad viničný (Emberiza cia) 7.5.2022 Francie 09.05.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 25.1. Ostrava https://youtu.be/_HvKTMa6vYs 26.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 7.1. VDNM 08.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 31.1. Oplocany https://youtu.be/UbkAJgWZXcA 01.02.2022