Renata Hasilová - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa běločelá (Anser albifrons) 05.01.2017
Labuť velká (Cygnus olor) 02.01.2017
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 05.01.2017
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 05.01.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 02.01.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 05.01.2017
Polák velký (Aythya ferina) 05.01.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 02.01.2017
Polák kaholka (Aythya marila) 05.01.2017
Hoholka lední (Clangula hyemalis) 05.01.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 05.01.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 05.01.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 05.01.2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 05.01.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 07.01.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 02.01.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 07.01.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 02.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 02.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 02.01.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 05.01.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 02.01.2017
Racek bouřní (Larus canus) 02.01.2017
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 05.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 02.01.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 02.01.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 05.01.2017
Volavka bílá (Ardea alba) 05.01.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 08.01.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 15.01.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 02.01.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 05.01.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 05.01.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 08.01.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 05.01.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 07.01.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 05.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 07.01.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 05.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 05.01.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 07.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 02.01.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 08.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 02.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 08.01.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 11.01.2017
Kos černý (Turdus merula) 02.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 08.01.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 08.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 06.01.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 02.01.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 08.01.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 08.01.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 08.01.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 02.01.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 15.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) valtice u hřbitova 8/1 08.01.2017