Radek Holiš - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 26.2.2017-Bašnovský mokřad 27.02.2017
Husa velká (Anser anser) 19.2.2017-Kroměříž-Trávník 20.02.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 26.2.2017-Bašnovský mokřad 27.02.2017
Labuť velká (Cygnus olor) 08.01.2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 3.4.2017-Chropyňský rybník 04.04.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24.04.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 12.4.2017-Záhlinické rybníky 13.04.2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 20.1.2017-Olomouc 23.01.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 06.03.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 06.03.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 05.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24.03.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 13.3.2017-Záhlinické rybníky 14.03.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3.2017-Bašnovský mokřad 20.03.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 05.01.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20.03.2017
Polák velký (Aythya ferina) 05.01.2017
Polák malý (Aythya nyroca) 13.6.2017-Záhlinické rybníky 14.06.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 08.01.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 17.2.2017-Hulínská štěrkovna 20.02.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 06.03.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 05.01.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 7.2.2017-Strážnice 08.02.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 24.7.2017-Kroměříž 24.07.2017
Bažant královský (Syrmaticus reevesii) 29.1.2017-Břestský les 30.01.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 05.01.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 05.01.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 06.03.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 28.3.2017-Záhlinické rybníky 29.03.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 26.3.2017-Chvalčov 28.03.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 26.3.2017-Holešov 28.03.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 21.5.2017-Chropyňský rybník 22.05.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 17.6.2017-Chropyňský rybník 19.06.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 05.01.2017
Volavka bílá (Egretta alba) 05.01.2017
Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis) 7.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 05.01.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 1.6.2017-Pt.obl.Bzen.doubrava 02.06.2017
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 6.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 05.01.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 19.3.2017-Bařice 20.03.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 29.1.2017-u Chropyně 30.01.2017
Moták lužní (Circus pygargus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 02.05.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 20.5.2017-Průhonice u Prahy 22.05.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 29.3.2017-Bašnovský mokřad 30.03.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 27.2.2017-Bílany 28.02.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 9.2.2017-Hulínská štěrkovna 10.02.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 05.01.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 16.2.2017-Kroměříž 20.02.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 05.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 05.01.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20.03.2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 10.4.2017-Záhlinické rybníky 11.04.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 25.2.2017-Staré Město 27.02.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24.03.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 13.3.2017-Hulínská štěrkovna 14.03.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 4.5.2017-Záhlinické rybníky 05.05.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 12.4.2017-Záhlinické rybníky 13.04.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24.03.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 4.4.2017-Záhlinické rybníky 06.04.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 3.3.2017-Záhlinické rybníky 06.03.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 4.4.2017-Záhlinické rybníky 06.04.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24.04.2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 24.4.2017-Záhlinické rybníky 26.04.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 30.3.2017-Záhlinické rybníky 03.04.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.3.2017-Záhlinické rybníky 29.03.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.2.2017-Kroměříž 16.02.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24.04.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20.03.2017
Racek bouřní (Larus canus) 17.3.2017-Chropyňský rybník 20.03.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 05.01.2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 3.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 4.4.2017-Záhlinické rybníky 06.04.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 27.4.2017-Záhlinické rybníky 28.04.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 05.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 7.3.2017-Sidonie 08.03.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 19.2.2017-Kroměříž-Trávník 20.02.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 1.5.2017-Starý Poddvorov 02.05.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 05.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 02.05.2017
Výreček malý (Otus scops) 13.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Výr velký (Bubo bubo) 6.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Puštík obecný (Strix aluco) 3.3.2017-les Zámeček 06.03.2017
Sýček obecný (Athene noctua) 23.6.2017-Slovensko 26.06.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 05.01.2017
Rorýs velký (Apus melba) 7.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 02.05.2017
Rorýs šedohnědý (Apus pallidus) 3.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24.03.2017
Vlha pestrá (Merops apiaster) 3.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 20.4.2017-Grygov 21.04.2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 8.4.2017-Kroměříž 11.04.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 05.01.2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 14.4.2017-Chřiby-Košíky 18.04.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 05.01.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 05.01.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 05.01.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 05.01.2017
Žluna šedá (Picus canus) 9.2.2017-Hulínská štěrkovna 10.02.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 05.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 16.4.2017-Záhlinické rybníky 18.04.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 05.01.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 12.5.2017-Bílany 15.05.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 11.1.2017-Grygov 12.01.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 10.5.2017-Záhlinické rybníky 11.05.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 05.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 05.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 09.05.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 05.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 05.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) 29.1.2017-u Chropyně 30.01.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 05.01.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 08.01.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.1.2017-Kroměříž 09.01.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 09.05.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 08.01.2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 12.2.2017-Lukoveček 13.02.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 05.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 05.01.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24.03.2017
Skřivan lesní (Lullula arborea) 1.6.2017-Pt.obl.Bzen.doubrava 02.06.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 26.2.2017-Bašnovský mokřad 27.02.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 11.1.2017-Kroměříž 12.01.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 27.4.2017-Záhlinické rybníky 28.04.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 30.3.2017-Záhlinické rybníky 03.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 7.4.2017-Záhlinické rybníky 11.04.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 05.01.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 30.3.2017-Zámeček les 03.04.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 21.3.2017-Kroměříž 22.03.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 27.4.2017-Zámeček les 28.04.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 23.4.2017-Záhlinické rybníky 24.04.2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 8.4.2017-Bašnovský mokřad 11.04.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 29.4.2017-Záhlinické rybníky 02.05.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 10.5.2017-Záhlinické rybníky 11.05.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 4.5.2017-Kroměříž 05.05.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 25.5.2017-Záhlinické rybníky 29.05.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5.2017-Bašnovský mokřad 02.05.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 7.4.2017-Záhlinické rybníky 11.04.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 23.3.2017-Záhlinické rybníky 24.03.2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 4.6.2017-Slovensko 05.06.2017
Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) 16.5.2017-Věžky (KM,ZL) 18.05.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 13.4.2017-Hulín 18.04.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 1.5.2017-Čejkovice 02.05.2017
Pěnice bělohrdlá (Sylvia melanocephala) 4.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 30.3.2017-Zámeček les 03.04.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 05.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 05.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 05.01.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 15.1.2017-Kroměříž 16.01.2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 4.3.2017-Praha 06.03.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 7.2.2017-Sudoměřice 08.02.2017
Kos horský (Turdus torquatus) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 09.05.2017
Kos černý (Turdus merula) 05.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 9.1.2017-Dluhonice 11.01.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 5.3.2017-Kroměříž 06.03.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 05.01.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 9.5.2017-Kroměříž 11.05.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 17.1.2017-Kroměříž 18.01.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 13.3.2017-Záhlinické rybníky 14.03.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 24.4.2017-Hulín 26.04.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 25.4.2017-Kroměříž 26.04.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 25.4.2017-Kroměříž 26.04.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 05.01.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.4.2017-Praha 18.04.2017
Skalník modrý (Monticola solitarius) 6.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 1.5.2017-Bašnovský mokřad 02.05.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 13.3.2017-Hulínská štěrkovna 14.03.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 25.9.2017-u Bílan 26.09.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 7.5.2017-Bílá Opava 09.05.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 05.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 05.01.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3.2017-Bašnovský mokřad 20.03.2017
Konipas luční (Motacilla flava) 7.4.2017-Záhlinické rybníky 11.04.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 7.3.2017-Sidonie 08.03.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 25.2.2017-Uherské Hradiště 27.02.2017
Linduška úhorní (Anthus campestris) 9.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 08.01.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 14.4.2017-Chřiby-Košíky 18.04.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.5.2017-Kouty nad Desnou 09.05.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 05.01.2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 14.1.2017-Kroměříž 16.01.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 5.1.2017-Kroměříž 06.01.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 8.1.2017-Kroměříž 09.01.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 05.01.2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 14.11.2017-u Bílan 15.11.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 7.2.2017-Strážnice 08.02.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 5.8.2017-Kvilda 14.08.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 7.8.2017-Horská Kvilda 14.08.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 05.01.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3.2017-Kroměříž 22.03.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 20.1.2017-Postoupky 23.01.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 14.5.2017-Lutopecny 15.05.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 20.1.2017-Postoupky 23.01.2017
Strnad cvrčivý (Emberiza cirlus) 4.7.2017-Chorvatsko 17.07.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 28.1.2017-Hulínská štěrkovna 30.01.2017