Radek Holiš - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa velká (Anser anser) 10.3.2022-Hustopeče n.B. 14.03.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 17.1.2022-k.ú.Bílany (KM,ZL) 20.01.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 19.1.2022-Olomouc 20.01.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 21.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 6.3.2022-Chropyňský rybník 07.03.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 12.3.2022-Chropyňský rybník 14.03.2022
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 3.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 12.3.2022-Chropyňský rybník 14.03.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 21.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 30.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 30.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 21.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 10.3.2022-Hustopeče n.B. 14.03.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 12.3.2022-Chropyňský rybník 14.03.2022
Polák velký (Aythya ferina) 6.3.2022-Chropyňský rybník 07.03.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 15.5.2022-Záhlinické rybníky 16.05.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 6.3.2022-Chropyňský rybník 07.03.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 25.11.2022-Kroměříž 01.12.2022
Turpan černý (Melanitta nigra) 27.11.2022-Kroměříž 01.12.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 20.11.2022-Kroměříž 01.12.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1.2022-Přerov 20.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 8.6.2022 09.06.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 6.1.2022-Olomouc 20.01.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 21.2.2022-Kroměříž 23.02.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 30.4.2022-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 22.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 21.3.2022-Holešov 25.03.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 29.4.2022-Bašnovský mokřad (KM,ZL) 02.05.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 8.5.2022-Záhlinické rybníky 16.05.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Volavka červená (Ardea purpurea) 25.5.2022-Záhlinické rybníky 27.05.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 3.1.2022-Horní Moštěnice 20.01.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 30.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 4.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 6.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 2.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 27.3.2022-Chropyňský rybník 01.04.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 22.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 9.5.2022-Břest (KM,ZL) 16.05.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 6.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 10.3.2022-Hustopeče n.B. 14.03.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 6.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Chřástal malý (Porzana parva) 1.5.2022-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 12.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 18.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 18.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 8.2.2022-Olomouc 09.02.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 4.3.2022-Chropyně (KM,ZL) 07.03.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 30.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 29.4.2022-Bašnovský mokřad (KM,ZL) 02.05.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 28.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 8.5.2022-Záhlinické rybníky 16.05.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 21.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 12.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 24.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 29.4.2022-Bašnovský mokřad (KM,ZL) 02.05.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 20.4.2022-Kroměříž 25.04.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 12.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 28.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 18.2.2022-Olomouc 21.02.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 14.3.2022-Kroměříž 25.03.2022
Racek bouřní (Larus canus) 21.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 2.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 19.3.2022-Chropyňský rybník 25.03.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 12.4.2022-Kroměříž 25.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 5.6.2022-Záhlinické rybníky 09.06.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 8.2.2022-Olomouc 09.02.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 8.6.2022 09.06.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 29.4.2022-Bašnovský mokřad (KM,ZL) 02.05.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 2.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 22.3.2022-Třebětice (KM,ZL) 25.03.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 3.5.2022-Kroměříž 06.05.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 22.3.2022-Záhlinické rybníky 25.03.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) 8.5.2022-Záhlinické rybníky 16.05.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 27.3.2022-Chropyně 01.04.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 11.4.2022-Zborovice (KM,ZL) 25.04.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 14.1.2022-Olomouc 20.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 18.5.2022-Záhlinické rybníky 27.05.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 19.2.2022-Kroměříž 21.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 30.3.2022-les Zámeček (KM,ZL) 01.04.2022
Žluna zelená (Picus viridis) 8.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 4.1.2022-Dluhonice (PR,OL) 20.01.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 29.4.2022-Bašnovský mokřad (KM,ZL) 02.05.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 2.1.2022-k.ú.Lukoveček (ZL,ZL) 20.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 10.5.2022-Loukov (KM,ZL) 16.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 5.2.2022.k.ú.Bezměrov (KM,ZL) 08.02.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 29.4.2022 02.05.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 5.1.2022-Olomouc 20.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Kavče žlutozobé (Pyrrhocorax graculus) 27.05.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.2.2022-Olomouc-Holice 08.02.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 9.1.2022-Hulín 20.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 16.3.2022-Holešov 25.03.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 27.05.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 29.5.2022-Záhlinické rybníky 09.06.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 28.3.2022-Záhlinické rybníky 01.04.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) 16.3.2022-Podhradní Lhota (KM,ZL) 25.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 11.4.2022-Kroměříž 25.04.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 1.5.2022-Chropyňský rybník (KM,ZL) 02.05.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 1.4.2022-Kroměříž 04.04.2022
Břehule skalní (Hirundo rupestris) 27.05.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.4.2022-Brno 25.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 5.1.2022-Olomouc 20.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 29.4.2022-Val.Meziříčí 02.05.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 18.3.2022-Hulín 25.03.2022
Budníček západní (Phylloscopus bonelli) 27.05.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 25.4.2022-Olomouc 02.05.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 29.4.2022 02.05.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 12.4.2022-Záhlinické rybníky 25.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 4.5.2022-Záhlinické rybníky 06.05.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 11.05.2022-Hulín (KM,ZL) 16.05.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 5.5.2022-Kojetín 06.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 18.5.2022-Záhlinické rybníky 27.05.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 8.6.2022 09.06.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 29.4.2022-Bašnovský mokřad (KM,ZL) 02.05.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 29.3.2022-Olomouc 01.04.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 19.4.2022-Olomouc 25.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29.4.2022-Val.Meziříčí 02.05.2022
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 26.3.2022-Čeladná 01.04.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 25.2.2022-Olomouc 28.02.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 26.2.2022-Kroměříž 28.02.2022
Kos horský (Turdus torquatus) 27.05.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 19.11.2022-Kroměříž 01.12.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 16.3.2022-Holešov 25.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.3.2022-Holešov 25.03.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 16.5.2022-Olomouc 16.05.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 3.4.2022-Chropyňský rybník 04.04.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 23.4.2022-Chropyně (KM,ZL) 25.04.2022
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 19.4.2022-Olomouc 25.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 24.4.2022-Kroměříž 25.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 5.1.2022-Olomouc 20.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 30.3.2022-Chropyně 01.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 19.3.2022-Chropyňský rybník 25.03.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 115.3.2022-Bystřice pod Hostýnem 25.03.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 25.1.2022-Kroměříž 26.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.3.2022-Chropyňský rybník 07.03.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 23.1.2022-Kroměříž 25.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 23.1.2022-Kroměříž 25.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 16.3.2022-Bystřice pod Hostýnem 25.03.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 16.1.2022-Kroměříž 20.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 20.3.2022-Prostějov 25.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 23.1.2022-Kroměříž 25.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 2.3-2022-Hulín 03.03.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 12.3.2022-Chropyňský rybník 14.03.2022