Jan Studecký - WP Year list 2020

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 1.1., zahrada 1. 1. 2020
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Volavka popelavá (Ardea cinerea) někde z vlaku 17. 1. 2020
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 11.1., Říčany 17. 1. 2020
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 12.1., Říčany 17. 1. 2020
Moták pilich (Circus cyaneus) 13.1., Tatce 17. 1. 2020
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Holub skalní/domácí (Columba livia) někde v Praze 17. 1. 2020
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Žluna zelená (Picus viridis) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 17.1., Hořany, z vlaku 17. 1. 2020
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 17.1., Klučov, z vlaku 17. 1. 2020
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Straka obecná (Pica pica) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Krkavec velký (Corvus corax) 9.1., Říčany 17. 1. 2020
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 9.1., Říčany 17. 1. 2020
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 9.1., Říčany 17. 1. 2020
Sýkora babka (Poecile palustris) 9.1., Říčany 17. 1. 2020
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Králíček obecný (Regulus regulus) 9.1., Říčany 17. 1. 2020
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Brhlík lesní (Sitta europaea) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Kos černý (Turdus merula) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) někde z vlaku 17. 1. 2020
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Zvonek zelený (Chloris chloris) 1.1., Dobřichov 1. 1. 2020
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1., zahrada 1. 1. 2020
Čížek lesní (Spinus spinus) 9.1., Říčany 17. 1. 2020
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 12.1., Říčany 17. 1. 2020