Pavel Albert - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 17.1. Dasný (CB) 17.01.2017
Husa velká (Anser anser) 2.1. Nové Dvory (CB) 03.01.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 2.1. Nové Dvory (CB) 03.01.2017
Berneška velká (Branta canadensis) 3.1. řeka Otava, Písek (PI) 03.01.2017
Berneška bělolící (Branta leucopsis) 18.2. VDNM ll (BV) 19.02.2017
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 18.2. Rakvice (BV) 19.02.2017
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. České Budějovice (CB) 01.01.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 4.1. Č.B. - ř. Vltava (CB) 04.01.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 25.2. rybník Domin (CB) 25.02.2017
Husice rezavá (Tadorna ferruginea) 9.4. rybník Nákří (CB) 10.04.2017
Kachnička mandarinská (Aix galericulata) 24.1. r. Vlhlavský (CB) 24.01.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 25.2. rybník Domin (CB) 25.02.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 10.1. řeka Otava, Strakonice (ST) 10.01.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. České Budějovice (CB) 01.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 13.3. rybník Koclířov (JH) 14.03.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 11.2. rybník Mlýnský (CB) 19.02.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 13.3. rybník Koclířov (JH) 14.03.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 27.2. rybník Dehtář (CB) 06.03.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 18.2. VDNM ll (BV) 19.02.2017
Polák velký (Aythya ferina) 18.2. VDNM ll (BV) 19.02.2017
Polák malý (Aythya nyroca) 3.1. řeka Otava, Písek (PI) 03.01.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 3.1. řeka Otava, Písek (PI) 03.01.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 23.1. ř. Vltava-Č. Budějovice (CB) 24.01.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 17.1. Opatovice, ř. Vltava (CB) 17.01.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 3.1. ř. Vltava Hluboká n/Vlt. (CB) 03.01.2017
Jeřábek lesní (Tetrastes bonasia) 18.11. Nová Pec (PT) 18.11.2017
Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) 15.4. NP Šumava (PT) 24.04.2017
Tetřívek obecný (Tetrao tetrix) 25.3. NP Šumava (PT) 25.03.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 13.5. Pašice (CB) 19.05.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 30.6. NP Šumava (PT) 03.07.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 2.2. České Vrbné (CB) 02.02.2017
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 24.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 07.04.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 18.2. VDNM ll (BV) 19.02.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 27.3. rybník Domin (CB) 27.03.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 2.6. ryb. Kočinský (CB) 04.06.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 27.2. Dubné (CB) 27.02.2017
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 6.3. rybník Domin (CB) 06.03.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 24.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 25.03.2017
Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis) 1.5. 02.05.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 2.1. Nové Dvory (CB) 03.01.2017
Volavka bílá (Egretta alba) 2.1. Nové Dvory (CB) 03.01.2017
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 30.3. Nový Vrbenský rybník (CB) 31.03.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 3.1. řeka Otava, Písek (PI) 03.01.2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 30.3. ryb. Starý Vrbenský (CB) 31.03.2017
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 24.6. 2017 Nová Pec (PT) 27.06.2017
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) 24.11. Kleť 24.11.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 9.4. Dasný (CB) 10.04.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 17.1. Dasný (CB) 17.01.2017
Moták lužní (Circus pygargus) 22.4. Dívčice (CB) 24.04.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 24.1. Vlhlavy (CB) 24.01.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 17.1. Dasný (CB) 24.01.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 17.1. Zbudovská blata (CB) 17.01.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. Dynín (CB) 01.01.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 18.5. 19.05.2017
Chřástal polní (Crex crex) 30.6. NP Šumava (PT) 03.07.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 10.1. Č.B. - ř. Vltava (CB) 10.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 17.2. Starohaklovský rybník /CB) 17.02.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 12.3. Plástovice (CB) 12.03.2017
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 22.4. 24.04.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 5.2. Dasný (CB) 06.02.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 22.4. rybník Dasenský (CB) 24.04.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 25.3. NP Šumava (PT) 18.11.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 13.3. rybník Koclířov (JH) 14.03.2017
Koliha velká (Numenius arquata) 9.4. Pištín (CB) 10.04.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 17.7. Dasenský rybník (CB) 14.09.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 3.4. rybník rudonohy (CB) 07.04.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 22.4. rybník Dasenský (CB) 24.04.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 18.3. Ryb. Starý Vrbenský (CB) 19.03.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 17.7. Dasenský rybník (CB) 14.09.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 29.8. Černá v Pošumaví (CB) 14.09.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 18.5. 19.05.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 17.7. Dasenský rybník (CB) 14.09.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 17.7. Dasenský rybník (CB) 14.09.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.1. Č.B. - ř. Vltava (CB) 10.01.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 10.5. rybník Domin (CB) 10.05.2017
Racek bouřní (Larus canus) 18.2. VDNM lll (BV) 19.02.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 18.2. VDNM lll (BV) 19.02.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 29.4. Novohaklovský rybník (CB) 30.04.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 4.6. r. Koclířov (JH) 04.06.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. České Budějovice (CB) 01.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 25.3. Nová Pec (PT) 25.03.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 26.2. Plav (CB) 26.02.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 4.6. r. Skutek (JH) 04.06.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 3.1. Pištín (CB) 03.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 1.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 02.05.2017
Puštík obecný (Strix aluco) 5.2. Hluboká nad Vltavou (CB) 06.02.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 5.2. České Budějovice (CB) 06.02.2017
Kalous pustovka (Asio flammeus) 19.2. Zbudov (CB) 19.02.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 1.5. Č.B., sídl.Vltava (CB) 02.05.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 3.1. řeka Otava, Písek (PI) 03.01.2017
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 10.4. Praha - Stodůlky 11.04.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 10.2. PR Vrbenské rybníky (CB) 10.02.2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 18.5. 04.06.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 18.2. Klentnice (BV) 19.02.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 7.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 07.01.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 25.3. Nová Pec (PT) 25.03.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 19.2. Pašice (CB) 19.02.2017
Žluna šedá (Picus canus) 23.3. Pracov (TA) 25.03.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 3.1. České Budějovice (CB) 03.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 1.5. Dasný (CB) 02.05.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 11.2. Haklovy Dvory (CB) 19.02.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 28.5. Želnava (PT) 29.05.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 24.1. Zliv (CB) 24.01.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 2.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 19.05.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 2.1. rybník Vyšatov (CB) 03.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 1.1. Dynín (CB) 01.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 27.7. Nová Pec (PT) 14.09.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 3.1. Hrdějovice (CB) 03.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 3.1. Hrdějovice (CB) 03.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) 2.1. rybník Dehtář (CB) 03.01.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) VDNM ll (BV) 19.02.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 1.1. Blanice (TA) 01.01.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 8.1. Nová Pec (PT) 08.01.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 6.3. Nová Pec (PT) 06.03.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 8.3. Nová Pec (PT) 09.03.2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.5. 04.06.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 7.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 07.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 7.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 07.01.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 18.5. 19.05.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 19.2. Pištín (CB) 19.02.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 9.4. Dívčice (CB) 10.04.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 7.5. Černá v Pošumaví (CK) 10.05.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 26.1. České Budějovice (CB) 26.01.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.4. Praha - Stodůlky 11.04.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 19.3. PR Vrbenské rybníky (CB) 19.03.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 7.5. Nová Pec (PT) 10.05.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 18.5. 19.05.2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 1.5. Rybník Starý houženský (CB) 02.05.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 18.5. 19.05.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) 26.5. Dívčice (CB) 26.05.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 24.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 26.05.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 1.5. Nové Dvory (CB) 02.05.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 18.5. 19.05.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 3.4. Nové Dvory (CB) 07.04.2017
Pěnice slavíková (Sylvia borin) 30.5. 04.06.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 2.5. Nové Dvory (CB) 19.05.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29.5. Nové Dvory (CB) 30.05.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 30.5. 04.06.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 8.1. Nová Pec (PT) 08.01.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 9.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 09.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 18.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 24.01.2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 18.2. Klentnice 14.09.2017
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 17.1. Opatovice (CB) 17.01.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 18.2. Klentnice (BV) 19.02.2017
Kos černý (Turdus merula) 3.1. České Budějovice (CB) 03.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 1.1.Načeradec (BN) 01.01.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 23.3. Pracov (TA) 25.03.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 21.1. Dasný (CB) 06.02.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 23.3. Pracov (TA) 25.03.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 18.5. 19.05.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 29.4. Haklovy Dvory (CB) 30.04.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 2.5. Park Stromovka, Č.B. (CB) 02.05.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 2.5. PR Vrbenské rybníky (CB) 02.05.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 18.2. Klentnice (BV) 19.02.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 7.5. Nová Pec (PT) 10.05.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 24.4. Dasný (CB) 24.04.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 14.7. Dasný (CB) 14.09.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 23.5. České budějovice (CB) 23.05.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 3.1. České Budějovice (CB) 07.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 16.1. 4eské vrbné (CB) 17.01.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 23.1. Č. Budějovice (CB) 24.01.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 2.1. rybník Vyšatov (CB) 03.01.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 26.2. Plav (CB) 26.02.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 1.1. Daměnice (BN) 01.01.2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 1.2. Zliv (CB) 02.02.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 29.5. Nové Dvory (CB) 30.05.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. PR Vrbenské rybníky (CB) 07.01.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 28.5. Pěkná (PT) 29.05.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 17.1. Dubenec (CB) 17.01.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 21.8. Dasný (CB) 14.09.2017
Čečetka tmavá (Acanthis cabaret) 17.1. Opatovice (CB) 24.01.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) 15.11. Vrchol - Kleť 18.11.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 4.1. České Budějovice (CB) 04.01.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 10.5. u ryb. Velký Luský (CB) 10.05.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 1.1. Vilice (TA) 01.01.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 24.1. Pašice (CB) 24.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 1.2. Dasný (CB) 02.02.2017