Pavel Shromáždil - WP Year list 2017

Druh Poznámka Datum
Husa polní (Anser fabalis) 11.3. - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 12.03.2017
Husa velká (Anser anser) 8.2. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Husa běločelá (Anser albifrons) 12.02.2017
Labuť velká (Cygnus olor) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 09.01.2017
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 16.4. - Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) 17.04.2017
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 10.3. - Majetín (PR,OL) 10.03.2017
Husice liščí (Tadorna tadorna) 20.3. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Kopřivka obecná (Anas strepera) 8.2. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 8.2. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 8.2. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 11.3. - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 12.03.2017
Čírka modrá (Anas querquedula) 19.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Čírka obecná (Anas crecca) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 11.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2017
Polák velký (Aythya ferina) 8.2. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Polák malý (Aythya nyroca) 25.3. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 8.2. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Hohol severní (Bucephala clangula) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Morčák malý (Mergellus albellus) 8.2. - Svárovský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Morčák velký (Mergus merganser) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Morčák prostřední (Mergus serrator) 11.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2017
Koroptev polní (Perdix perdix) 8.1. - areál firmy Pokard, Holešov (KM,ZL) 09.01.2017
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 13.5. - bývalé letiště u Holešova (KM,ZL) 22.05.2017
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 7.1. 09.01.2017
Potáplice malá (Gavia stellata) 21.10. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 18.12.2017
Potáplice severní (Gavia arctica) 30.12.2017 - VN Rozkoš (NA,HK) 08.01.2018
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) 15.1. - řeka Dřevnice, Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 18.01.2017
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 11.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.04.2017
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 8.2. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 09.03.2017
Potápka žlutorohá (Podiceps auritus) 9.12. - Dombas, Tovačov-Annín (PR,OL) 18.12.2017
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 9.4. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 10.04.2017
Čáp černý (Ciconia nigra) 22.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 23.03.2017
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 17.4. - Vlkoš 17.04.2017
Bukač velký (Botaurus stellaris) 29.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2017
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) 22.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 25.05.2017
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 27.4. - Svárovský rybník, Záhlince (KM,ZL) 02.05.2017
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 09.01.2017
Volavka červená (Ardea purpurea) 9.8. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.08.2017
Volavka bílá (Egretta alba) 7.1. - vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 09.01.2017
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 10.3. - pole, Troubky (PR,OL) 10.03.2017
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 27.8. - pole, Želeč (PV,JM) 15.09.2017
Orel královský (Aquila heliaca) 10.9. - pole, Němčice (KM,ZL) 15.09.2017
Krahujec obecný (Accipiter nisus) 15.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 18.01.2017
Moták pochop (Circus aeruginosus) 16.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Moták pilich (Circus cyaneus) 12.2. - pole, Pravčice (KM) 12.02.2017
Moták lužní (Circus pygargus) 29.4. - pole, Pravčice (ZL,KM) 02.05.2017
Luňák červený (Milvus milvus) 12.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 13.04.2017
Luňák hnědý (Milvus migrans) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 1.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Káně rousná (Buteo lagopus) 11.2. - pole, Břest (KM) 12.02.2017
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 1.10. - pole u Němčic (KM,ZL) 03.10.2017
Káně lesní (Buteo buteo) 1.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 09.01.2017
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 23.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Chřástal malý (Porzana parva) 22.5. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) - hlas 25.05.2017
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 2.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 7.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.01.2017
Lyska černá (Fulica atra) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Jeřáb popelavý (Grus grus) 27.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 28.7. - pískovna Krčmaň, (PR,OL) 07.08.2017
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 1.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 27.2. - pole, Břest (KM,ZL) 09.03.2017
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 11.3. - pole, Chropyně - Zářičí (KM,ZL) 12.03.2017
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.10. - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 27.10.2017
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 24.9. - Nesyt 03.10.2017
Kulík říční (Charadrius dubius) 21.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 19.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Břehouš černoocasý (Limosa limosa) 22.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 23.03.2017
Koliha malá (Numenius phaeopus) 29.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM.ZL) 30.03.2017
Koliha velká (Numenius arquata) 2.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 6.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 12.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.03.2017
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 28.7. - pískovna Krčmaň (PR,OL) 07.08.2017
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 2.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2017
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 12.2. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM) 12.02.2017
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 1.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 17.4. - Krčmaň (PR,OL) 17.04.2017
Kamenáček pestrý (Arenaria interpres) 24.9. - Nesyt 03.10.2017
Jespák písečný (Calidris alba) 24.9. - VDNM III, Strachotín 03.10.2017
Jespák malý (Calidris minuta) 28.7. - pískovna Krčmaň (PR,OL) 07.08.2017
Jespák šedý (Calidris temminckii) 25.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 26.04.2017
Jespák křivozobý (Calidris ferruginea) 28.7. - pískovna Krčmaň (PR,OL) 07.08.2017
Jespák obecný (Calidris alpina) 29.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2017
Jespáček ploskozobý (Calidris falcinellus) 6.9. - rybník, Víceměřice (PV,OL) 15.09.2017
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 21.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 10.3. 10.03.2017
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 14.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 17.04.2017
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 10.3. - Chropyňský rybník, Chropyně (KM,ZL) 10.03.2017
Racek velký (Ichthyaetus ichthyaetus) 30.12.2017 - VN Rozkoš (NA,HK) 08.01.2018
Racek bouřní (Larus canus) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Racek středomořský (Larus michahellis) 28.7. - pískovna Krčmaň (PR,OL) 07.08.2017
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 9.12. - Troubecká pískovna, Troubky (PR,OL) 18.12.2017
Rybák obecný (Sterna hirundo) 2.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2017
Rybák černý (Chlidonias niger) 25.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 26.04.2017
Holub skalní/domácí (Columba livia) 14.1. - Brodek u Přerova (PR,OL) 18.01.2017
Holub doupňák (Columba oenas) 14.1. - pole u Břestu (KM,ZL) 18.01.2017
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 11.3. - Přerov (PR,OL) 14.03.2017
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 30.4. - les u Lukova, Lukov (ZL,ZL) 02.05.2017
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 05.01.2017
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 30.4. - Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2017
Puštík obecný (Strix aluco) 17.3. - Hostýnské vrchy (KM,ZL) 22.03.2017
Kalous ušatý (Asio otus) 8.1. - Kroměříž (KM,ZL) 09.01.2017
Kalous pustovka (Asio flammeus) 6.9. - pole, Kojetín (PR,OL) 15.09.2017
Rorýs obecný (Apus apus) 25.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 26.04.2017
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 8.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 09.01.2017
Dudek chocholatý (Upupa epops) 5.4. - obec Kurovice (KM,ZL) 10.04.2017
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 24.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Strakapoud malý (Dryobates minor) 12.2. - Němčický rybník, Záhlinice (KM) 12.02.2017
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 8.1. - Holešov (KM,ZL) 09.01.2017
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 8.1. - les u Chvalčova, Chvalčov (KM,ZL) 09.01.2017
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 19.5. - PR Čerňava, Tesák (Rajnochovice) - KM,ZL 22.05.2017
Datel černý (Dryocopus  martius) 22.2. - Strachotín (JM) 09.03.2017
Žluna zelená (Picus viridis) 8.1. - Holešov (KM,ZL) 09.01.2017
Žluna šedá (Picus canus) 29.3. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 30.03.2017
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. - pole u Pravčic (KM,ZL) 05.01.2017
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 13.8. - pole, Měrovice nad Hanou (PR,OL) 15.09.2017
Dřemlík tundrový (Falco columbarius) 14.1. - pole u Přerova (PR,OL) 18.01.2017
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 25.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 26.04.2017
Raroh velký (Falco cherrug) 17.8. - pole, Měrovice nad Hanou (PR,OL) 15.09.2017
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 14.1. - Přerov (PR,OL) 18.01.2017
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 16.5. - remízek u Troubek (PR,OL) 22.05.2017
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 14.4. - Salaš (Zlín), ZL,ZL 17.04.2017
Žluva hajní (Oriolus oriolus) 10.6. - Pusté Jakartice (OP,MS) 14.06.2017
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 8.1. - les u Chvalčova, Chvalčov (KM,ZL) 09.01.2017
Straka obecná (Pica pica) 7.1. - pole u Pravčic, Pravčice (KM,ZL) 09.01.2017
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 3.8. - les u Zlína (ZL,ZL) 07.08.2017
Kavka obecná (Coloeus monedula) 7.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 09.01.2017
Havran polní (Corvus frugilegus) 7.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 09.01.2017
Vrána černá (Corvus corone) 8.7. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Vrána šedá (Corvus cornix) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Krkavec velký (Corvus corax) 3.2. - Zlín - Štípa (ZL) 12.02.2017
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 17.3. - Hostýnské vrchy (okolí Tesáku), KM,ZL 22.03.2017
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 8.1. - les u Chvalčova, Chvalčov (KM,ZL( 09.01.2017
Sýkora babka (Poecile palustris) 7.1. - Kvasice (KM,ZL) 09.01.2017
Sýkora lužní (Poecile montanus) 3.8. - les u Zlína (ZL,ZL) 07.08.2017
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 05.01.2017
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 05.01.2017
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 19.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 2.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 02.04.2017
Skřivan polní (Alauda arvensis) 4.2. - pole, Pravčice (KM) 12.02.2017
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 11.3. - Troubky (PR,OL) 12.03.2017
Břehule říční (Riparia riparia) 25.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 26.04.2017
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 24.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 12.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 13.04.2017
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 4.2. 12.02.2017
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 8.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 11.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.03.2017
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 30.4. - les u Lukova, Lukov (ZL,ZL) 02.05.2017
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 23.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 25.04.2017
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 9.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 17.4. - Němčický rybník , Záhlinice (KM,ZL) 17.04.2017
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) červen - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.06.2017
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 1.5. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 02.05.2017
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) 1.5. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2017
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 30.4. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2017
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 3.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 25.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 15.4. - Krčmaň (PR,OL) 17.04.2017
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 29.5. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2017
Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla) 21.5. - les u Rajnochovic, Hostýnské vrchy (KM,ZL) 22.05.2017
Králíček obecný (Regulus regulus) 12.2. - Zlín - Malenovice (ZL) 12.02.2017
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 7.1. - Kvasice (KM,ZL( 09.01.2017
Brhlík lesní (Sitta europaea) 8.1. - les u Chvalčova, Chvalčov (KM,ZL) 09.01.2017
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 28.12. - Martinka, CHKO Pálava 08.01.2018
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 8.1. - les u Chvalčova, Chvalčov (KM,ZL) 09.01.2017
Šoupálek krátkoprstý (Certhia brachydactyla) 10.6. 14.06.2017
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 22.2. - Strachotín (JM) 09.03.2017
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 05.01.2017
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 14.1. 18.01.2017
Drozd cvrčala (Turdus iliacus) 10.3. - louka, Zářičí (KM,ZL) 10.03.2017
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) 7.2. - Malenovice (KM,ZL) 09.03.2017
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 15.1. - pole, Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 18.01.2017
Lejsek šedý (Muscicapa striata) 18.5. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 22.05.2017
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 1.1. - Medlov (KM,ZL) 05.01.2017
Slavík modráček (Luscinia svecica) 9.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 6.5. - okolí štěrkopískovny Krčmaň, (OL,OL) 22.05.2017
Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca) 30.4. - okolí Svárovského rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 02.05.2017
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 30.4. - les u Lukova, Lukov (ZL,ZL) 02.05.2017
Lejsek malý (Ficedula parva) 1.6. - PR Čerňava, Rajnochovice, Hostýnské vrchy (KM,ZL) 14.06.2017
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 17.3. - Štípa (ZL,ZL) 22.03.2017
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 15.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 17.04.2017
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 22.4. - pole u Pravčic, Pravčice (KM,ZL) 25.04.2017
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 20.3. - louka u Záhlinic, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 15.4. - pole, Břest (KM,ZL) 17.04.2017
Skorec vodní (Cinclus cinclus) 5.8. - Jeseník 07.08.2017
Vrabec domácí (Passer domesticus) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 05.01.2017
Vrabec polní (Passer montanus) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 24.3. -Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 28.03.2017
Konipas luční (Motacilla flava) 3.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Konipas horský (Motacilla cinerea) 17.3. - Chvalčov (KM,ZL) 22.03.2017
Konipas bílý (Motacilla alba) 10.3. - pole, Pravčice (KM,ZL) 10.03.2017
Linduška luční (Anthus pratensis) 7.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 09.01.2017
Linduška lesní (Anthus trivialis) 1.10. - pole u Pravčic (KM,ZL) 03.10.2017
Linduška horská (Anthus spinoletta) 6.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 10.04.2017
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 7.1. - Zlín-Malenovice (KM,ZL) 09.01.2017
Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla) 6.10. - intravilán města Zlín (ZL,ZL) 11.10.2017
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 8.1. - les u Chvalčova, Chvalčov (KM,ZL) 09.01.2017
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 7.1. - Kvasice (KM,ZL) 09.01.2017
Hýl rudý (Erythrina erythrina) 10.6. - Heřmanský stav, Ostrava (OV,MS) 14.06.2017
Zvonek zelený (Chloris chloris) 8.1. - Holešov (KM,ZL) 09.01.2017
Konopka žlutozobá (Linaria flavirostris) 14.1. - pole u Přerova (PR,OL) 18.01.2017
Konopka obecná (Linaria cannabina) 8.1. - "pláně", Holešov (KM,ZL) 09.01.2017
Čečetka zimní (Acanthis flammea) 9.12. - polní cesta, Břest (KM,ZL) 18.12.2017
Křivka obecná (Loxia curvirostra) červen - Lukov, Hostýnské vrchy (ZL,ZL) 14.06.2017
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 14.1. - pole u Přerova (PR,OL) 18.01.2017
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 21.3. - Štípa (ZL,ZL) 22.03.2017
Čížek lesní (Spinus spinus) 16.3. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2017
Strnad luční (Emberiza calandra) 13.5. - bývalé letiště u Holešova (KM,ZL) 22.05.2017
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 7.1. - Kvasice (KM,ZL) 09.01.2017
Strnad zahradní (Emberiza hortulana) 10.6. - Opavsko (OP,MS) 14.06.2017
Strnad malinký (Emberiza pusilla) 14.1. - Citov (PR,OL) 18.01.2017
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 14.1. 18.01.2017
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 28.12. - Strachotín, VDNM III 08.01.2018