Pavel Shromáždil - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) listopad - štěrkopískovna Hulín (KM,ZL) 28.11.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Husa tundrová (Anser serrirostris) 5.2. 14.02.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 17.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2. - Starý rybník, Pohořelice 14.02.2022
Čírka modrá (Spatula querquedula) 3.3. - zvodnělý poldr u Tečovic (ZL,ZL) 22.03.2022
Lžičák pestrý (Spatula clypeata) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Kopřivka obecná (Mareca strepera) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Hvízdák eurasijský (Mareca penelope) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 22.6. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.06.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 15.1. - VDNM III 17.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 26.2. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 07.03.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 2.5. - štěrkopískovny u Napajedel, Napajedla (ZL,ZL) 03.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - okolí Záhlinických rybníků, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 7.5. - pole, Rymice (KM,ZL) 12.05.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.4. - les v okolí Doubravického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - okolí Otrokovic (ZL,ZL) 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 9.1. - pole, Tečovice (ZL,ZL) 17.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 5.3. - Hulín (KM,ZL) 07.03.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 8.5. - okolí zvodnělého poldru, Tečovice (ZL,ZL) 12.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 01.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 29.3. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 31.03.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Chřástal malý (Zapornia parva) 17.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 20.04.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.3. - Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) březen - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 22.03.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 27.12. 28.12.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 30.3. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 31.03.2022
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 7.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.05.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 17.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 20.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 14.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 9.2. - Starý rybník, Pohořelice 14.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.2. - pole, Břest (KM,ZL) 07.03.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.9. - rybník Nesyt, Sedlec (BV,JM) 27.09.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 7.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.05.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) 14.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2. - Starý rybník, Pohořelice 14.02.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 25.9. Strachotínské schody, Strachotín (BV,JM) 27.09.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 3.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 06.05.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 25.9. Strachotínské schody, Strachotín (BV,JM) 27.09.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 25.9. Strachotínské schody, Strachotín (BV,JM) 27.09.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 29.3. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 31.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.3. - louky u rybníků, Záhlinice (KM,ZL) 07.03.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.1. - VDNM III 17.01.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 15.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 16.04.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 7.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 6.9. - pískovna, Roudnice (HK,HK) 08.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 7.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.04.2022
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 01.09.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 11.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.05.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 30.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 20.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.04.2022
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 25.9. - rybník Nesyt, Sedlec (BV,JM) 27.09.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 20.11. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.11.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 7.10. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 12.10.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 19.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 7.4. - Vlkoš (PR,OL) 07.04.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmaeus) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 23.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 25.04.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) květen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 08.06.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 25.6. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.06.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Volavka bílá (Ardea alba) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 5.6. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 08.06.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 29.5. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 08.06.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 29.5. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 08.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 3.8. - okolí obce Žeranovice (KM,ZL) 04.08.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 10.4. - pole, Stará Ves (PR,OL) 14.04.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) leden - okolí Zlína (ZL,ZL) 24.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) červenec - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 04.08.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.3. - pole u Tlumačova (KM,ZL) 22.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 22.1. - pole, Tečovice (ZL,ZL) 24.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 15.4. - pole, Břest (KM,ZL) 16.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 5.2. - pole, Trkmanec 14.02.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 15.4. - pole, Rymice (KM,ZL) 16.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) listopad - pole v okolí Pravčic (KM,ZL) 28.11.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 29.7. - pole, Lechotice (ZL,ZL) 04.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. - pole, Břest (KM,ZL) 02.01.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5.3. - Vizovické vrchy (ZL,ZL) 07.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 4.3. - hřbitov, Napajedla (ZL,ZL) 22.03.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.11. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 28.11.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 12.10.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 22.6. - PP Vojenské cvičistě Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9.1. - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 17.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) květen - NPR Strabišov-Oulehla, Lísky (KM,ZL) 08.06.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 30.3. - okolí vodárenské nádrže, Kvasice (KM,ZL) 31.03.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 14.3. - les, Lukov (ZL,ZL) 22.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.2. - Trkmanec 14.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 18.7. - PP Hostýnské vrchy (KM,ZL) 04.08.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 17.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) únor - Zlín (ZL,ZL) 07.03.2022
Žluna šedá (Picus canus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 28.8. - Tovačov (Viklice) (PR,OL) 01.09.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 20.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.04.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 15.1. - silo, Šakvice 17.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15.1. - NPR Kotel-Soutěska 17.01.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 7.5. - Hulín (KM,ZL) 12.05.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) červen 27.06.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 23.7. - Malá Morávka (BR,MS) 04.08.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. - Věžky (KM,ZL) 02.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.3. - Vizovické vrchy (ZL,ZL) 07.03.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 18.6. - PP Vojenské cvičiště Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.7. - NPR Soos (CH,KV) 04.08.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 7.4. - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 07.04.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 18.6. - PP Vojenské cvičiště Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) únor - pole, Břest (KM,ZL) 07.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.3. - pole, Tlumačov (KM,ZL) 22.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 15.3. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.4. - Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 22.6. - PP Vojenské cvičiště Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 22.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) květen - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 08.06.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 9.5. - Zlín (Malenovice) (ZL,ZL) 12.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) květen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 08.06.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 14.04.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 18.6. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 27.06.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Pěnice pokřovní (Curruca curruca) 14.4. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 14.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Curruca communis) 28.4. - Tlumačov (ZL,ZL) 03.05.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.1. - NPR Kotel - Soutěska 17.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) únor - Zlín (ZL,ZL) 07.03.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 5.2. - Martinka (Klentnice) a Pastorkův lom, Perná 14.02.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.3. - les, Lukov (ZL,ZL) 22.03.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.2. - Štípa (ZL,ZL) 07.03.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen - Zlín (ZL,ZL) 22.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - pole, Břest (KM,ZL) 02.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) květen - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 08.06.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. - Medlov (KM,ZL) 02.01.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 22.04.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 30.3. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 31.03.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4. - les v okolí Doubravického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 23.1. - areál ZD Rymice (KM,ZL) 24.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 20.4. - Štípa (ZL,ZL) 20.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.4. - hnojiště, Tlumačov (KM,ZL) 16.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.3. - zvodnělý poldr u Tečovic (ZL,ZL) 22.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.4. - pole, Břest (KM,ZL) 14.04.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) červenec - Chvalčov (KM,ZL) 04.08.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1. - Uhřičice (PR,OL) 02.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3. - okolí PP Kurovický lom, Kurovice (KM,ZL) 22.03.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 17.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.03.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.1. - pole, Věžky (KM,ZL) 17.01.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) květen - CHKO Bílé Karpaty 08.06.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 28.4. - hnojiště, Břest (KM,ZL) 03.05.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 26.3. - Pastvisko, Lednice (BV,JM) 28.03.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Uhřičice (PR,OL) 02.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1. - pole, Tečovice (ZL,ZL) 17.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1. - Věžky (KM,ZL) 02.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1. - pole, Břest (KM,ZL) 02.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) červenec - PP Hostýnské vrchy (KM,ZL) 04.08.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 01.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. - Přerov (PR,OL) 28.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.1. - okolí VDNM II 24.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 6.2. - Lobodice 14.02.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 2.1. - remízek podél polní cesty, Věžky (KM,ZL) 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 25.1. - Ostrava, Heřmanice - haldy (OS,MS) 26.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 23.1. - Ostrava (Heřmanice) - halda u Heřmanického rybníka (OS,MS) 24.01.2022