Pavel Shromáždil - WP Year list 2022

Druh Poznámka Datum
Husa tundrová (Anser serrirostris) 5.2. 14.02.2022
Husa velká (Anser anser) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Husa běločelá (Anser albifrons) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Husa malá (Anser erythropus) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Berneška bělolící (Branta leucopsis) listopad - štěrkopískovna Hulín (KM,ZL) 28.11.2022
Berneška rudokrká (Branta ruficollis) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Labuť velká (Cygnus olor) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Husice nilská (Alopochen aegyptiaca) 16.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 17.01.2022
Husice liščí (Tadorna tadorna) 9.2. - Starý rybník, Pohořelice 14.02.2022
Kopřivka obecná (Anas strepera) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Hvízdák eurasijský (Anas penelope) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Lžičák pestrý (Anas clypeata) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Ostralka štíhlá (Anas acuta) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Čírka modrá (Anas querquedula) 3.3. - zvodnělý poldr u Tečovic (ZL,ZL) 22.03.2022
Čírka obecná (Anas crecca) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Polák velký (Aythya ferina) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Polák malý (Aythya nyroca) 22.6. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.06.2022
Polák chocholačka (Aythya fuligula) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Polák kaholka (Aythya marila) 15.1. - VDNM III 17.01.2022
Turpan hnědý (Melanitta fusca) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Hohol severní (Bucephala clangula) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Morčák malý (Mergellus albellus) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Morčák velký (Mergus merganser) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Morčák prostřední (Mergus serrator) 26.2. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 07.03.2022
Koroptev polní (Perdix perdix) 2.5. - štěrkopískovny u Napajedel, Napajedla (ZL,ZL) 03.05.2022
Křepelka polní (Coturnix coturnix) 7.5. - pole, Rymice (KM,ZL) 12.05.2022
Bažant obecný (Phasianus colchicus) 1.1. - okolí Záhlinických rybníků, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Potáplice malá (Gavia stellata) 20.11. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 28.11.2022
Potáplice severní (Gavia arctica) 7.10. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 12.10.2022
Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) březen - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 22.03.2022
Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) 27.12. 28.12.2022
Potápka roháč (Podiceps cristatus) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) 30.3. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 31.03.2022
Čáp černý (Ciconia nigra) 19.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Čáp bílý (Ciconia ciconia) 7.4. - Vlkoš (PR,OL) 07.04.2022
Kolpík bílý (Platalea leucorodia) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Bukač velký (Botaurus stellaris) 23.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 25.04.2022
Bukáček malý (Ixobrychus minutus) květen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 08.06.2022
Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Volavka vlasatá (Ardeola ralloides) 25.6. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.06.2022
Volavka popelavá (Ardea cinerea) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Volavka bílá (Egretta alba) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) 5.6. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 08.06.2022
Kormorán malý (Microcarbo pygmeus) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Orlovec říční (Pandion haliaetus) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Včelojed lesní (Pernis apivorus) 29.5. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 08.06.2022
Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus) 29.5. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 08.06.2022
Orel křiklavý (Clanga pomarina) 3.8. - okolí obce Žeranovice (KM,ZL) 04.08.2022
Orel královský (Aquila heliaca) 10.4. - pole, Stará Ves (PR,OL) 14.04.2022
Krahujec obecný (Accipiter nisus) leden - okolí Zlína (ZL,ZL) 24.01.2022
Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) červenec - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 04.08.2022
Moták pochop (Circus aeruginosus) 26.3. - pole u Tlumačova (KM,ZL) 22.03.2022
Moták pilich (Circus cyaneus) 22.1. - pole, Tečovice (ZL,ZL) 24.01.2022
Moták lužní (Circus pygargus) 15.4. - pole, Břest (KM,ZL) 16.04.2022
Luňák červený (Milvus milvus) 5.2. - pole, Trkmanec 14.02.2022
Luňák hnědý (Milvus migrans) 15.4. - pole, Rymice (KM,ZL) 16.04.2022
Orel mořský (Haliaeetus albicilla) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Káně rousná (Buteo lagopus) listopad - pole v okolí Pravčic (KM,ZL) 28.11.2022
Káně bělochvostá (Buteo rufinus) 29.7. - pole, Lechotice (ZL,ZL) 04.08.2022
Káně lesní (Buteo buteo) 2.1. - pole, Břest (KM,ZL) 02.01.2022
Chřástal vodní (Rallus aquaticus) 29.3. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 31.03.2022
Chřástal malý (Porzana parva) 17.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 20.04.2022
Chřástal kropenatý (Porzana porzana) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Lyska černá (Fulica atra) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Jeřáb popelavý (Grus grus) 16.3. - Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Ústřičník velký (Haematopus ostralegus) 7.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.05.2022
Pisila čáponohá (Himantopus himantopus) 17.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 20.04.2022
Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta) 14.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) 9.2. - Starý rybník, Pohořelice 14.02.2022
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) 26.2. - pole, Břest (KM,ZL) 07.03.2022
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) 25.9. - rybník Nesyt, Sedlec (BV,JM) 27.09.2022
Kulík písečný (Charadrius hiaticula) 7.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 12.05.2022
Kulík říční (Charadrius dubius) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Slučka malá (Lymnocryptes minimus) 29.3. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 31.03.2022
Bekasina otavní (Gallinago gallinago) 6.3. - louky u rybníků, Záhlinice (KM,ZL) 07.03.2022
Koliha malá (Numenius phaeopus) 14.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Koliha velká (Numenius arquata) 9.2. - Starý rybník, Pohořelice 14.02.2022
Vodouš tmavý (Tringa erythropus) 7.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.04.2022
Vodouš rudonohý (Tringa totanus) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Vodouš štíhlý (Tringa stagnatilis) 15.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 16.04.2022
Vodouš šedý (Tringa nebularia) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Vodouš bahenní (Tringa glareola) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Pisík obecný (Actitis hypoleucos) 15.1. - VDNM III 17.01.2022
Jespák rezavý (Calidris canutus) 25.9. Strachotínské schody, Strachotín (BV,JM) 27.09.2022
Jespák písečný (Calidris alba) 25.9. Strachotínské schody, Strachotín (BV,JM) 27.09.2022
Jespák malý (Calidris minuta) 25.9. Strachotínské schody, Strachotín (BV,JM) 27.09.2022
Jespák šedý (Calidris temminckii) 3.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 06.05.2022
Jespák obecný (Calidris alpina) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Jespák bojovný (Calidris pugnax) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicaria) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Ouhorlík černokřídlý (Glareola nordmanni) 6.9. - pískovna, Roudnice (HK,HK) 08.09.2022
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Racek malý (Hydrocoloeus minutus) 3.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 03.04.2022
Racek černohlavý (Ichthyaetus melanocephalus) 7.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.04.2022
Racek bouřní (Larus canus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Racek mořský (Larus marinus) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Racek stříbřitý (Larus argentatus) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Racek bělohlavý (Larus cachinnans) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Racek středomořský (Larus michahellis) 01.09.2022
Racek žlutonohý (Larus fuscus) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Rybák obecný (Sterna hirundo) 11.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2022
Rybák bahenní (Chlidonias hybrida) 1.5. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.05.2022
Rybák bělokřídlý (Chlidonias leucopterus) 30.4. - Němčický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 03.05.2022
Rybák černý (Chlidonias niger) 20.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.04.2022
Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus) 25.9. - rybník Nesyt, Sedlec (BV,JM) 27.09.2022
Holub skalní/domácí (Columba livia) 1.1. - okolí Otrokovic (ZL,ZL) 01.01.2022
Holub doupňák (Columba oenas) 9.1. - pole, Tečovice (ZL,ZL) 17.01.2022
Holub hřivnáč (Columba palumbus) 5.3. - Hulín (KM,ZL) 07.03.2022
Hrdlička divoká (Streptopelia turtur) 8.5. - okolí zvodnělého poldru, Tečovice (ZL,ZL) 12.05.2022
Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 01.01.2022
Kukačka obecná (Cuculus canorus) 26.4. - les v okolí Doubravického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Puštík obecný (Strix aluco) 12.10.2022
Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) 5.3. - Vizovické vrchy (ZL,ZL) 07.03.2022
Kalous ušatý (Asio otus) 4.3. - hřbitov, Napajedla (ZL,ZL) 22.03.2022
Kalous pustovka (Asio flammeus) 20.11. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 28.11.2022
Rorýs obecný (Apus apus) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Ledňáček říční (Alcedo atthis) 9.1. - řeka Dřevnice, Zlín (ZL,ZL) 17.01.2022
Vlha pestrá (Merops apiaster) květen - NPR Strabišov-Oulehla, Lísky (KM,ZL) 08.06.2022
Dudek chocholatý (Upupa epops) 22.6. - PP Vojenské cvičistě Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Krutihlav obecný (Jynx torquilla) 30.3. - okolí vodárenské nádrže, Kvasice (KM,ZL) 31.03.2022
Strakapoud prostřední (Dendrocoptes medius) 15.1. - VDNM II 17.01.2022
Strakapoud malý (Dryobates minor) 14.3. - les, Lukov (ZL,ZL) 22.03.2022
Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) 9.2. - Trkmanec 14.02.2022
Strakapoud velký (Dendrocopos major) 1.1. - Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) 18.7. - PP Hostýnské vrchy (KM,ZL) 04.08.2022
Datel černý (Dryocopus  martius) 16.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 17.01.2022
Žluna zelená (Picus viridis) únor - Zlín (ZL,ZL) 07.03.2022
Žluna šedá (Picus canus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Poštolka rudonohá (Falco vespertinus) 28.8. - Tovačov (Viklice) (PR,OL) 01.09.2022
Ostříž lesní (Falco subbuteo) 20.4. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 22.04.2022
Raroh velký (Falco cherrug) 15.1. - silo, Šakvice 17.01.2022
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) 15.1. - NPR Kotel-Soutěska 17.01.2022
Ťuhýk obecný (Lanius collurio) 7.5. - Hulín (KM,ZL) 12.05.2022
Ťuhýk šedý (Lanius excubitor) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Žluva hajní (Oriolus oriolus) červen 27.06.2022
Sojka obecná (Garrulus glandarius) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Straka obecná (Pica pica) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes) 23.7. - Malá Morávka (BR,MS) 04.08.2022
Kavka obecná (Coloeus monedula) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Havran polní (Corvus frugilegus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Vrána černá (Corvus corone) 25.1. - Vrbické jezero, Vrbice (OS,MS) 26.01.2022
Vrána šedá (Corvus cornix) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Krkavec velký (Corvus corax) 2.1. - Věžky (KM,ZL) 02.01.2022
Sýkora uhelníček (Periparus ater) 5.3. - Vizovické vrchy (ZL,ZL) 07.03.2022
Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus) 18.6. - PP Vojenské cvičiště Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Sýkora babka (Poecile palustris) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Sýkora lužní (Poecile montanus) 30.7. - NPR Soos (CH,KV) 04.08.2022
Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Sýkora koňadra (Parus major) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus) 7.4. - Hradecký rybník, Tovačov (PR,OL) 07.04.2022
Skřivan lesní (Lullula arborea) 18.6. - PP Vojenské cvičiště Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Skřivan polní (Alauda arvensis) únor - pole, Břest (KM,ZL) 07.03.2022
Chocholouš obecný (Galerida cristata) 19.3. - pole, Tlumačov (KM,ZL) 22.03.2022
Břehule říční (Riparia riparia) 15.3. - Pláňavský rybník, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Jiřička obecná (Delichon urbicum) 10.4. - Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2022
Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Budníček větší (Phylloscopus trochilus) 10.4. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 14.04.2022
Budníček menší (Phylloscopus collybita) 20.3. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 22.03.2022
Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix) 22.6. - PP Vojenské cvičiště Bzenec (HO,JM) 27.06.2022
Rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) 26.4. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Rákosník tamaryškový (Acrocephalus melanopogon) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) 15.4. - okolí Němčického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 16.04.2022
Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus) 21.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 22.04.2022
Rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris) květen - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 08.06.2022
Sedmihlásek hajní (Hippolais icterina) 9.5. - Zlín (Malenovice) (ZL,ZL) 12.05.2022
Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis) květen - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 08.06.2022
Cvrčilka zelená (Locustella naevia) 18.6. - Ptačí park Kosteliska, Dubňany (HO,JM) 27.06.2022
Cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides) 10.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 14.04.2022
Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) 26.3. - Nesyt, Sedlec (BV,JM) 28.03.2022
Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) 14.4. - Štípa u Zlína (ZL,ZL) 14.04.2022
Pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis) 28.4. - Tlumačov (ZL,ZL) 03.05.2022
Králíček obecný (Regulus regulus) 15.1. - NPR Kotel - Soutěska 17.01.2022
Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Brhlík lesní (Sitta europaea) únor - Zlín (ZL,ZL) 07.03.2022
Zedníček skalní (Tichodroma muraria) 5.2. - Martinka (Klentnice) a Pastorkův lom, Perná 14.02.2022
Šoupálek dlouhoprstý (Certhia familiaris) 14.3. - les, Lukov (ZL,ZL) 22.03.2022
Špaček obecný (Sturnus vulgaris) 25.2. - Štípa (ZL,ZL) 07.03.2022
Kos černý (Turdus merula) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 01.01.2022
Drozd kvíčala (Turdus pilaris) 2.1. - pole, Břest (KM,ZL) 02.01.2022
Drozd zpěvný (Turdus philomelos) březen - Zlín (ZL,ZL) 22.03.2022
Drozd brávník (Turdus viscivorus) 1.1. - Hulínská štěrkopískovna, Hulín (KM,ZL) 01.01.2022
Lejsek šedý (Muscicapa striata) květen - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 08.06.2022
Červenka obecná (Erithacus rubecula) 2.1. - Medlov (KM,ZL) 02.01.2022
Slavík modráček (Luscinia svecica) 30.3. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 31.03.2022
Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) 21.4. - PP Bašnov, Střížovice (KM,ZL) 22.04.2022
Lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) 26.4. - les v okolí Doubravického rybníka, Záhlinice (KM,ZL) 27.04.2022
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros) 23.1. - areál ZD Rymice (KM,ZL) 24.01.2022
Rehek zahradní (Phoenicurus phoenicurus) 20.4. - Štípa (ZL,ZL) 20.04.2022
Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) 15.4. - hnojiště, Tlumačov (KM,ZL) 16.04.2022
Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola) 12.3. - zvodnělý poldr u Tečovic (ZL,ZL) 22.03.2022
Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) 10.4. - pole, Břest (KM,ZL) 14.04.2022
Skorec vodní (Cinclus cinclus) červenec - Chvalčov (KM,ZL) 04.08.2022
Vrabec domácí (Passer domesticus) 2.1. - Uhřičice (PR,OL) 02.01.2022
Vrabec polní (Passer montanus) 1.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 01.01.2022
Pěvuška modrá (Prunella modularis) 19.3. - okolí PP Kurovický lom, Kurovice (KM,ZL) 22.03.2022
Konipas luční (Motacilla flava) 2.4. - Jaroslavické rybníky, Jaroslavice (ZN,JM) 03.04.2022
Konipas horský (Motacilla cinerea) 16.1. - Záhlinické rybníky, Záhlinice (KM,ZL) 17.01.2022
Konipas bílý (Motacilla alba) 6.3. - Doubravický rybník, Záhlinice (KM,ZL) 07.03.2022
Linduška luční (Anthus pratensis) 2.1. - pole, Věžky (KM,ZL) 17.01.2022
Linduška lesní (Anthus trivialis) květen - CHKO Bílé Karpaty 08.06.2022
Linduška rudokrká (Anthus cervinus) 28.4. - hnojiště, Břest (KM,ZL) 03.05.2022
Linduška horská (Anthus spinoletta) 26.3. - Pastvisko, Lednice (BV,JM) 28.03.2022
Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) 2.1. - Uhřičice (PR,OL) 02.01.2022
Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes) 9.1. - pole, Tečovice (ZL,ZL) 17.01.2022
Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Zvonek zelený (Chloris chloris) 2.1. - Věžky (KM,ZL) 02.01.2022
Konopka obecná (Linaria cannabina) 2.1. - pole, Břest (KM,ZL) 02.01.2022
Křivka obecná (Loxia curvirostra) červenec - PP Hostýnské vrchy (KM,ZL) 04.08.2022
Stehlík obecný (Carduelis carduelis) 1.1. - Zlín-Malenovice (ZL,ZL) 01.01.2022
Zvonohlík zahradní (Serinus serinus) 26.3. - Přerov (PR,OL) 28.03.2022
Čížek lesní (Spinus spinus) 15.1. - okolí VDNM II 24.01.2022
Strnad luční (Emberiza calandra) 2.1. - remízek podél polní cesty, Věžky (KM,ZL) 02.01.2022
Strnad obecný (Emberiza citrinella) 1.1. - Kvasická vodárenská nádrž, Kvasice (KM,ZL) 01.01.2022
Strnad tajgový (Emberiza rustica) 25.1. - Ostrava, Heřmanice - haldy (OS,MS) 26.01.2022
Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus) 23.1. - Ostrava (Heřmanice) - halda u Heřmanického rybníka (OS,MS) 24.01.2022
Sněhule severní (Plectrophenax nivalis) 6.2. - Lobodice 14.02.2022