Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
17.9.2021 Patrik Spáčil Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
17.9.2021 Libor Schröpfer Břehouš rudý (Limosa lapponica)
15.9.2021 Štěpán Vidner Keptuška stepní (Vanellus gregarius)
15.9.2021 Vlastimil Dobeš Keptuška stepní (Vanellus gregarius)
14.9.2021 Milan Janoušek Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
14.9.2021 Petr Suvorov Kormorán malý (Microcarbo pygmeus)
14.9.2021 Pavel Shromáždil Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
14.9.2021 Pavel Shromáždil Keptuška stepní (Vanellus gregarius)
13.9.2021 Jiří Mach Kulík hnědý (Charadrius morinellus)
13.9.2021 Patrik Spáčil Ibis hnědý (Plegadis falcinellus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
19.9.2021 Jiří Malina Lejsek středomořský (Muscicapa tyrrhenica)
19.9.2021 Zdeněk Souček Čečetka bělavá (Acanthis hornemanni)
18.9.2021 Jiří Malina Racek zelenonohý (Ichthyaetus audouinii)
18.9.2021 Jiří Malina Čírka úzkozobá (Anas angustirostris)
18.9.2021 Jiří Malina Kormorán chocholatý (Phalacrocorax aristotelis)
18.9.2021 Jiří Malina Slípka modrá (Porphyrio porphyrio)
18.9.2021 Jiří Malina Pěnice baleárská (Sylvia balearica)
17.9.2021 Patrik Spáčil Jestřáb lesní (Accipiter gentilis)
16.9.2021 Jakub Stančo Papoušek mniší (Myiopsitta monachus)
16.9.2021 Jakub Stančo Pěnice Moltoniho (Sylvia subalpina)
ČR Year List - 2021
Datum Pozorovatel Druh
19.9.2021 Martin Vavřík Berneška velká (Branta canadensis)
19.9.2021 Martin Vavřík Kormorán malý (Microcarbo pygmeus)
19.9.2021 Martin Vavřík Cvrčilka říční (Locustella fluviatilis)
19.9.2021 Robert Javorský Hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula)
19.9.2021 Robin Šícha Keptuška stepní (Vanellus gregarius)
19.9.2021 Robin Šícha Jespák malý (Calidris minuta)
19.9.2021 Robin Šícha Jespák šedý (Calidris temminckii)
19.9.2021 Pavel Brandl Jespák písečný (Calidris alba)
18.9.2021 Robert Javorský Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
18.9.2021 Robert Doležal Lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca)
WP Year List - 2021
Datum Pozorovatel Druh
19.9.2021 Jan Ebr Orebice rudá (Alectoris rufa)
19.9.2021 Jan Ebr Buřňák severoatlantský (Calonectris borealis)
19.9.2021 Jan Ebr Sup mrchožravý (Neophron percnopterus)
19.9.2021 Jan Ebr Orel nejmenší (Aquila pennata)
19.9.2021 Jan Ebr Drop velký (Otis tarda)
19.9.2021 Jan Ebr Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
19.9.2021 Jan Ebr Chaluha příživná (Stercorarius parasiticus)
19.9.2021 Jan Ebr Chocholouš obecný (Galerida cristata)
19.9.2021 Jan Ebr Cistovník rákosníkový (Cisticola juncidis)
19.9.2021 Jan Ebr Špaček černý (Sturnus unicolor)