Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
1.3.2021 Jakub Hrdlička Berneška velká (Branta canadensis)
1.3.2021 Jakub Hrdlička Orel královský (Aquila heliaca)
28.2.2021 Radek Potopalský Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
28.2.2021 Radek Potopalský Polák kaholka (Aythya marila)
27.2.2021 Zbyněk Chromek Labuť malá (Cygnus columbianus)
26.2.2021 Radek Potopalský Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
26.2.2021 Jan Hajzler Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
24.2.2021 Robert Javorský Luňák hnědý (Milvus migrans)
24.2.2021 Robert Javorský Moták pilich (Circus cyaneus)
15.2.2021 Jan Hajzler Racek stříbřitý (Larus argentatus)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
1.3.2021 Jakub Hrdlička Berneška velká (Branta canadensis)
1.3.2021 Jakub Hrdlička Orel královský (Aquila heliaca)
28.2.2021 Radek Potopalský Hvízdák eurasijský (Anas penelope)
28.2.2021 Radek Potopalský Polák kaholka (Aythya marila)
26.2.2021 Radek Potopalský Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
26.2.2021 Jan Hajzler Kulík zlatý (Pluvialis apricaria)
21.2.2021 Martina Marešová Racek tříprstý (Rissa tridactyla)
17.2.2021 Ivana Ebrová Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)
16.2.2021 Jan Ebr Křivka bělokřídlá (Loxia leucoptera)
7.2.2021 Jakub Hrdlička Morčák prostřední (Mergus serrator)
ČR Year List - 2021
Datum Pozorovatel Druh
2.3.2021 Lenka Křížová Konipas horský (Motacilla cinerea)
2.3.2021 Pavel Albert Polák kaholka (Aythya marila)
2.3.2021 Pavel Albert Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
2.3.2021 Pavel Albert Káně rousná (Buteo lagopus)
2.3.2021 Pavel Albert Konipas bílý (Motacilla alba)
2.3.2021 Michal Šindel Husa tundrová (Anser serrirostris)
2.3.2021 Michal Šindel Husa běločelá (Anser albifrons)
2.3.2021 Michal Šindel Kopřivka obecná (Anas strepera)
2.3.2021 Michal Šindel Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina)
2.3.2021 Michal Šindel Hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
WP Year List - 2021
Datum Pozorovatel Druh
2.3.2021 Lenka Křížová Konipas horský (Motacilla cinerea)
2.3.2021 Jarmila Kačírková Čáp bílý (Ciconia ciconia)
2.3.2021 Jarmila Kačírková Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
2.3.2021 Jarmila Kačírková Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
2.3.2021 Jarmila Kačírková Sýkora lužní (Poecile montanus)
2.3.2021 Jarmila Kačírková Skřivan lesní (Lullula arborea)
1.3.2021 Michal Šindel Kos černý (Turdus merula)
1.3.2021 Jakub Hrdlička Berneška velká (Branta canadensis)
1.3.2021 Pavel Shromáždil Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
1.3.2021 Pavel Shromáždil Potápka malá (Tachybaptus ruficollis)