Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
29.3.2023 Emil Janeček Husice rezavá (Tadorna ferruginea)
27.3.2023 Petr Zátopek Racek malý (Hydrocoloeus minutus)
27.3.2023 Patrik Spáčil Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
20.3.2023 Petr Krupička Berneška bělolící (Branta leucopsis)
20.3.2023 Petr Krupička Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)
19.3.2023 Jakub Strýček Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
19.3.2023 Jakub Strýček Labuť velká (Cygnus olor)
19.3.2023 Jakub Strýček Kachna divoká (Anas platyrhynchos)
19.3.2023 Jakub Strýček Bažant obecný (Phasianus colchicus)
19.3.2023 Jakub Strýček Koroptev polní (Perdix perdix)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
29.3.2023 Milan Janoušek Puštík vousatý (Strix nebulosa)
28.3.2023 Lukáš Brezniak Linduška dlouhozobá (Anthus similis)
27.3.2023 Patrik Spáčil Datlík tříprstý (Picoides tridactylus)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Sýkora temná (Poecile lugubris)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Skřivan dudkovitý (Alaemon alaudipes)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Skřivan pouštní (Ammomanes deserti)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Skřivan pruhoocasý (Ammomanes cinctura)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Skřivan růžkatý (Eremophila bilopha)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Bulbul arabský (Pycnonotus xanthopygos)
27.3.2023 Lukáš Brezniak Břehule světlehnědá (Ptyonoprogne obsoleta)
ČR Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
29.3.2023 Jiří Mach Sýc rousný (Aegolius funereus)
29.3.2023 Zdeněk Abrahámek Chřástal vodní (Rallus aquaticus)
29.3.2023 Zdeněk Abrahámek Moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
29.3.2023 Zdeněk Abrahámek Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
29.3.2023 Petr Andrýsek Čáp bílý (Ciconia ciconia)
29.3.2023 Petr Andrýsek Orlovec říční (Pandion haliaetus)
29.3.2023 Petr Andrýsek Moták pochop (Circus aeruginosus)
29.3.2023 Petr Andrýsek Pisila čáponohá (Himantopus himantopus)
29.3.2023 Petr Andrýsek Tenkozobec opačný (Recurvirostra avosetta)
29.3.2023 Petr Andrýsek Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
WP Year List - 2023
Datum Pozorovatel Druh
29.3.2023 Jiří Mach Sýc rousný (Aegolius funereus)
29.3.2023 Milan Janoušek Kulík říční (Charadrius dubius)
29.3.2023 Milan Janoušek Slavík modráček (Luscinia svecica)
29.3.2023 Patrik Spáčil Slučka malá (Lymnocryptes minimus)
29.3.2023 Patrik Spáčil Slavík modráček (Luscinia svecica)
29.3.2023 Jarmila Kačírková Slavík modráček (Luscinia svecica)
29.3.2023 Jarmila Kačírková Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
29.3.2023 Jarmila Kačírková Linduška luční (Anthus pratensis)
29.3.2023 Jaroslav Zeman Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
29.3.2023 Tomáš Grim Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax)