Poslední přírůstky v soutěži Czech BirdList Contest

ČR Life List
Datum Pozorovatel Druh
11.8.2022 Robert Javorský Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
8.8.2022 Jiří Šírek Orlík krátkoprstý (Circaetus gallicus)
6.8.2022 Robert Javorský Volavka rusohlavá (Bubulcus ibis)
6.8.2022 Robert Javorský Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
4.8.2022 Libor Schröpfer Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
3.8.2022 Patrik Spáčil Bekasina větší (Gallinago media)
3.8.2022 Jiří Malina Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
2.8.2022 Jakub Hrdlička Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
2.8.2022 Zdeněk Abrahámek Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
2.8.2022 Zdeněk Abrahámek Orel křiklavý (Clanga pomarina)
WP Life List
Datum Pozorovatel Druh
11.8.2022 Robert Javorský Chřástal kropenatý (Porzana porzana)
10.8.2022 Tomáš Grim Plameňák malý (Phoenicopterus minor)
9.8.2022 Tomáš Grim Ostříž jižní (Falco eleonorae)
8.8.2022 Jiří Šírek Břehule skalní (Hirundo rupestris)
6.8.2022 Tomáš Grim Buřňáček Wilsonův (Oceanites oceanicus)
4.8.2022 Libor Schröpfer Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
3.8.2022 Patrik Spáčil Bekasina větší (Gallinago media)
2.8.2022 Jakub Hrdlička Káně bělochvostá (Buteo rufinus)
1.8.2022 Tomáš Grim Rorýs bělokostřecový (Apus caffer)
1.8.2022 Lukáš Brezniak Buřňáček malý (Hydrobates pelagicus)
ČR Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
12.8.2022 Zdeněk Souček Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
12.8.2022 Jan Studecký Bukač velký (Botaurus stellaris)
12.8.2022 Jan Studecký Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
12.8.2022 Jan Studecký Volavka červená (Ardea purpurea)
12.8.2022 Jan Studecký Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
12.8.2022 Jan Studecký Břehouš rudý (Limosa lapponica)
12.8.2022 Jan Studecký Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
12.8.2022 Jan Studecký Sova pálená (Tyto alba)
12.8.2022 Jan Studecký Strakapoud malý (Dryobates minor)
12.8.2022 Jan Studecký Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
WP Year List - 2022
Datum Pozorovatel Druh
12.8.2022 Zdeněk Souček Slavík tmavý (Luscinia luscinia)
12.8.2022 Jan Studecký Bukač velký (Botaurus stellaris)
12.8.2022 Jan Studecký Bukáček malý (Ixobrychus minutus)
12.8.2022 Jan Studecký Volavka červená (Ardea purpurea)
12.8.2022 Jan Studecký Volavka stříbřitá (Egretta garzetta)
12.8.2022 Jan Studecký Břehouš rudý (Limosa lapponica)
12.8.2022 Jan Studecký Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
12.8.2022 Jan Studecký Sova pálená (Tyto alba)
12.8.2022 Jan Studecký Strakapoud malý (Dryobates minor)
12.8.2022 Jan Studecký Sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)